Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Wol. 60, Nr 1 (2014): ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS POSTAWY WOBEC NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W OKRESIE ŚREDNIOWIECZA Abstrakt   PDF
Marcin Kolwitz, Szymon Dąbrowski
 
Wol. 64, Nr 2 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Postępowanie u pacjentki z bólem neuropatycznym po ekstrakcji trzeciego zęba trzonowego żuchwy. Opis przypadku Abstrakt   PDF
Bartosz Dalewski, Agata Kamińska, Grzegorz Trybek, Bogumiła Frączak
 
Wol. 64, Nr 2 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Postępowanie u pacjentki z zespołem MELAS. Opis przypadku Abstrakt   PDF (English)
Bartosz Dalewski, Halina Ey-Chmielewska, Małgorzata Kudlik, Bogumiła Frączak
 
Wol. 63, Nr 3 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences Postępowanie w zwyrodnieniu barwnikowym siatkówki – przegląd piśmiennictwa Abstrakt   PDF
Kamila Krasodomska, Wojciech Lubiński
 
Wol. 64, Nr 2 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Postępy diagnostyki raka jelita grubego i raka trzustki Abstrakt   PDF   PDF (English)
Piotr Paweł Wysocki, Elżbieta Świętochowska, Paweł Kiczmer, Zofia Ostrowska
 
Wol. 60, Nr 2 (2014): ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS POSTĘPY W PATOGENEZIE, DIAGNOSTYCE I LECZENIU UKŁADOWYCH ZAPALEŃ NACZYŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWCIAŁAMI PRZECIWGRANULOCYTARNYMI Abstrakt   PDF
Zbigniew Zdrojewski
 
Wol. 64, Nr 1 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Potencjalności aktywne jako kompetencje społeczne – profil psychologiczny studentów medycyny w koncepcji transkulturowej psychoterapii pozytywnej Abstrakt   PDF
Aleksandra Zarek, Anna Wyszadko
 
Wol. 61, Nr 4 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Powikłania w kardiochirurgii: rozejścia mostka po pośrodkowej sternotomii. Analiza wyników 14 171 operacji kardiochirurgicznych wykonanych w latach 1990–2009 Abstrakt   PDF
Mariusz Listewnik, Arkadiusz Kazimierczak, Krzysztof Mokrzycki
 
Wol. 61, Nr 1 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES POWOLNA DEGENERACJA SIATKÓWKI OKA W MODELU MYSIM – ASPEKTY MORFOLOGICZNE I FUNKCJONALNE Abstrakt   PDF
Andrzej Sobieniecki, Anna Machalińska, Dorota Rogińska, Irena Baranowska-Bosiacka, Barbara Wiszniewska, Bogusław Machaliński
 
Wol. 64, Nr 3 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Poziom wiedzy z zakresu czynników ryzyka i profilaktyki raka piersi wśród studentek wrocławskich uczelni Abstrakt   PDF
Iwona Malicka, Marta Jelecka
 
Wol. 62, Nr 2 (2016): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Poziom wiedzy z zakresu diety u pacjentów z cukrzycą typu 2 oraz u pielęgniarek Abstrakt   PDF
Małgorzata Urszula Napierała, Dorota Hermann, Katarzyna Homa, Marta  Ewa Bryśkiewicz, Liliana  Majkowska
 
Wol. 63, Nr 4 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences Predyspozycja dzieci 7–10-letnich do wystąpienia skurczu akomodacji na podstawie badań jakości widzenia obuocznego Abstrakt   PDF
Lidia Puchalska-Niedbał, Urszula Kulik, Damian Czepita
 
Wol. 63, Nr 2 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences Preferencje pracowników ochrony zdrowia w zakresie form zatrudnienia Abstrakt   PDF
Marcin Kolwitz, Joanna Pierzak-Sominka, Iwona Radlińska, Ewa Kemicer-Chmielewska
 
Wol. 62, Nr 2 (2016): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Presbyastasis – terapia zaburzeń równowagi i kontroli postawy Abstrakt   PDF
Magdalena Gębska, Katarzyna Weber-Nowakowska, Joanna Malinowska Malinowska, Ewelina Żyżniewska-Banaszak
 
Wol. 62, Nr 2 (2016): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Próba adaptacji kwestionariusza Self-Complete of Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs dla polskiej populacji Abstrakt   PDF
Miłosław Cnotliwy, Alina Jurewicz, Monika Gołąb-Janowska, Arkadiusz Kazimierczak, Wojciech Głazek
 
Wol. 64, Nr 4 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Problem ponoszenia kosztów związanych ze starzeniem się społeczeństwa – analiza na przykładzie domów pomocy społecznej w gminie miejskiej Szczecin Abstrakt   PDF
Marta Giezek, Rafał Iwański, Marta Kożybska, Paulina Zabielska, Monika Paszkiewicz, Katarzyna Karakiewicz-Krawczyk, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Beata Karakiewicz
 
Wol. 63, Nr 4 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences Problemy komunikacyjne w otoczeniu pacjenta w kontekście emocji związanych ze śmiercią Abstrakt   PDF
Tadeusz Dyk, Marcin Kolwitz
 
Wol. 62, Nr 4 (2016): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Profil psychologiczny a efektywność rehabilitacji połykania i mowy chorych po wycięciu nowotworu jamy ustnej Abstrakt   PDF   PDF (English)
Aleksandra Zarek, Ludmiła Halczy-Kowalik, Anna Rzewuska, Violetta Posio, Małgorzata Stecewicz
 
Wol. 61, Nr 3 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Profil społeczny i analiza wybranych czynników ryzyka chorób sercowo‑naczyniowych u pacjentów zakwalifikowanych do operacji pomostowania aortalno‑wieńcowego Abstrakt   PDF
Aleksandra Szylińska, Anna Mikołajczyk, Mateusz Pytlak, Hanna Mosiejczuk, Mariusz Listewnik, Magdalena Ptak, Iwona Rotter
 
Wol. 63, Nr 1 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia w gabinecie stomatologicznym – współczesne poglądy Abstrakt   PDF
Matylda Trusewicz, Katarzyna Syguda-Chudzińska, Maja Bendyk-Szeffer, Piotr Makowiecki, Jadwiga Buczkowska-Radlińska
 
Wol. 64, Nr 3 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Program profilaktyki nadwagi i otyłości Odważna Ósemka jako element polityki zdrowotnej Szczecina Abstrakt   PDF
Marcin Kolwitz
 
Wol. 62, Nr 1 (2016): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Propranolol jako skuteczna metoda leczenia nieoperacyjnych naczyniaków okołoocznych u dzieci Abstrakt   PDF
Lidia Babiak-Choroszczak, Kaja Giżewska-Kacprzak, Lidia Puchalska-Niedbał, Anna Walecka, Elżbieta Gawrych
 
Wol. 60, Nr 1 (2014): ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS Przedmowa Szczegóły   PDF
Ireneusz Kojder
 
Wol. 61, Nr 1 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Przedmowa Szczegóły   PDF
Ireneusz Kojder
 
Wol. 62, Nr 1 (2016): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Przedmowa Abstrakt   PDF
Ireneusz Kojder
 
176 - 200 z 362 elementów << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>