Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Wol. 60, Nr 2 (2014): ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS POPRAWA TORU ODDECHOWEGO GÓRNEGO ODCINKA UKŁADU ODDECHOWEGO PRZEZ ZASTOSOWANIE WEWNĄTRZUSTNYCH APARATÓW STOMATOLOGICZNYCH W ŁAGODNYCH POSTACIACH BEZDECHU NOCNEGO WYSTĘPUJĄCEGO W DYSFUNKCJACH UKŁADU STOMATOGNATYCZNEGO Abstrakt   PDF (English)
Halina Ey-Chmielewska, Iwona Teul, Jacek Lorkowski
 
Wol. 60, Nr 2 (2014): ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI I OCENA JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTÓW PO LAPAROSKOPOWEJ GASTREKTOMII RĘKAWOWEJ I OPERACJI LAPAROSKOPOWEGO OMINIĘCIA ŻOŁĄDKA METODĄ ROUX Y Abstrakt   PDF (English)
Krzysztof Kaseja, Włodzimierz D. Majewski, Beata Kołpiewicz
 
Wol. 60, Nr 1 (2014): ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS PORÓWNANIE OPINII WŚRÓD NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPORTOWCÓW I STUDENTÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NA TEMAT SPORTU INWALIDZKIEGO Abstrakt   PDF
Barbara Dywejko, Iwona Rotter, Ewa Kemicer‑Chmielewska, Beata Karakiewicz
 
Wol. 64, Nr 3 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Porównanie redukcji masy ciała u pacjentów po operacji bariatrycznej metodą RYGB i SG oraz przy zastosowaniu diety redukcyjnej – operacje kontra dieta redukcyjna Abstrakt   PDF (English)
Małgorzata Szczuko, Natalia Komorniak, Agata Jaroszek
 
Wol. 61, Nr 1 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES PORÓWNANIE SKUTECZNOŚCI DEZYNFEKCJI SYSTEMU KANAŁOWEGO WYKONYWANEJ Z ZASTOSOWANIEM ORAZ BEZ STOSOWANIA KOFERDAMU Abstrakt   PDF
Tomasz Bieżanek, Teresa Bachanek
 
Wol. 63, Nr 3 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences Porównanie skuteczności krioterapii miejscowej stosowanej samodzielnie i modyfikowanej metodą Kinesiology Taping u pacjentów z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi i ograniczeniem ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa Abstrakt   PDF
Żaneta Ciosek, Aleksandra Szylińska, Łukasz Kopacz, Karolina Kot, Iwona Rotter
 
Wol. 61, Nr 3 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Porównanie stężenia fluorków w kościach człowieka, psa, lisa i jenota zamieszkujących północno‑zachodnią Polskę Abstrakt
Mirona Palczewska‑Komsa
 
Wol. 61, Nr 3 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Porównanie stężenia fluorków w kościach człowieka, psa, lisa i jenota zamieszkujących północno‑zachodnią Polskę Abstrakt   PDF
Mirona Palczewska‑Komsa
 
Wol. 62, Nr 4 (2016): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Porównanie właściwości przeciwutleniających wybranych części maliny właściwej (Rubus idaeus) i jeżyny europejskiej (Rubus fruticosus) Abstrakt   PDF
Joanna Zielonka-Brzezicka, Anna Nowak, Magdalena Zielińska, Adam Klimowicz
 
Wol. 65, Nr 1 (2019): Pomeranian Journal of Life Sciences Portable ocular anterior segment imaging system consisting of a lens‑style camera connected to a smartphone Abstrakt   PDF (English)
Maciej Czepita
 
Wol. 60, Nr 1 (2014): ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS POSTAWY WOBEC NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W OKRESIE ŚREDNIOWIECZA Abstrakt   PDF
Marcin Kolwitz, Szymon Dąbrowski
 
Wol. 64, Nr 2 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Postępowanie u pacjentki z bólem neuropatycznym po ekstrakcji trzeciego zęba trzonowego żuchwy. Opis przypadku Abstrakt   PDF
Bartosz Dalewski, Agata Kamińska, Grzegorz Trybek, Bogumiła Frączak
 
Wol. 64, Nr 2 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Postępowanie u pacjentki z zespołem MELAS. Opis przypadku Abstrakt   PDF (English)
Bartosz Dalewski, Halina Ey-Chmielewska, Małgorzata Kudlik, Bogumiła Frączak
 
Wol. 63, Nr 3 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences Postępowanie w zwyrodnieniu barwnikowym siatkówki – przegląd piśmiennictwa Abstrakt   PDF
Kamila Krasodomska, Wojciech Lubiński
 
Wol. 64, Nr 2 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Postępy diagnostyki raka jelita grubego i raka trzustki Abstrakt   PDF   PDF (English)
Piotr Paweł Wysocki, Elżbieta Świętochowska, Paweł Kiczmer, Zofia Ostrowska
 
Wol. 60, Nr 2 (2014): ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS POSTĘPY W PATOGENEZIE, DIAGNOSTYCE I LECZENIU UKŁADOWYCH ZAPALEŃ NACZYŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWCIAŁAMI PRZECIWGRANULOCYTARNYMI Abstrakt   PDF
Zbigniew Zdrojewski
 
Wol. 64, Nr 1 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Potencjalności aktywne jako kompetencje społeczne – profil psychologiczny studentów medycyny w koncepcji transkulturowej psychoterapii pozytywnej Abstrakt   PDF
Aleksandra Zarek, Anna Wyszadko
 
Wol. 61, Nr 4 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Powikłania w kardiochirurgii: rozejścia mostka po pośrodkowej sternotomii. Analiza wyników 14 171 operacji kardiochirurgicznych wykonanych w latach 1990–2009 Abstrakt   PDF
Mariusz Listewnik, Arkadiusz Kazimierczak, Krzysztof Mokrzycki
 
Wol. 61, Nr 1 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES POWOLNA DEGENERACJA SIATKÓWKI OKA W MODELU MYSIM – ASPEKTY MORFOLOGICZNE I FUNKCJONALNE Abstrakt   PDF
Andrzej Sobieniecki, Anna Machalińska, Dorota Rogińska, Irena Baranowska-Bosiacka, Barbara Wiszniewska, Bogusław Machaliński
 
Wol. 65, Nr 1 (2019): Pomeranian Journal of Life Sciences Poziom lęku a styl radzenia sobie ze stresem u młodych dorosłych z dysleksją rozwojową Abstrakt   PDF
Ewa Łodygowska
 
Wol. 64, Nr 3 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Poziom wiedzy z zakresu czynników ryzyka i profilaktyki raka piersi wśród studentek wrocławskich uczelni Abstrakt   PDF
Iwona Malicka, Marta Jelecka
 
Wol. 62, Nr 2 (2016): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Poziom wiedzy z zakresu diety u pacjentów z cukrzycą typu 2 oraz u pielęgniarek Abstrakt   PDF
Małgorzata Urszula Napierała, Dorota Hermann, Katarzyna Homa, Marta  Ewa Bryśkiewicz, Liliana  Majkowska
 
Wol. 65, Nr 1 (2019): Pomeranian Journal of Life Sciences Precision of the dimensions of orthodontic bracket slots – systematic review Abstrakt   PDF (English)
Seweryn Kłos, Joanna Janiszewska-Olszowska
 
Wol. 63, Nr 4 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences Predyspozycja dzieci 7–10-letnich do wystąpienia skurczu akomodacji na podstawie badań jakości widzenia obuocznego Abstrakt   PDF
Lidia Puchalska-Niedbał, Urszula Kulik, Damian Czepita
 
Wol. 63, Nr 2 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences Preferencje pracowników ochrony zdrowia w zakresie form zatrudnienia Abstrakt   PDF
Marcin Kolwitz, Joanna Pierzak-Sominka, Iwona Radlińska, Ewa Kemicer-Chmielewska
 
176 - 200 z 384 elementów << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>