Myokinesiotherapy as a form of rehabilitation in maxillary orthopaedics

Magdalena Gębska, Alina Wojciechowska, Katarzyna Weber‑Nowakowska, Anna Mikołajczyk, Ewelina Żyżniewska‑Banaszak

Abstract


During early childhood the masticatory system is susceptible to negative exo- and endogenous factors. Untreated functional and morphological disorders provoke serious consequences in adolescence. Myokinesiotherapy is a concept of exercise involving facial muscles and the masticatory system, with the main objective of preventing and treating malocclusions.

Keywords


ćwiczenia lecznicze, miokinezyterapia, rehabilitacja

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Dominik K.: Zarys ortopedii szczękowej. Tom II. Wyd. UJ, Kraków 1999.

Ćwirzeń W., Szepietowska M., Miazek‑Wagner M.: Mioterapia w leczeniu wad ortodontycznych – zasady stosowania. Nowa Stom. 2010, 3, 123–129.

Grzesiak E.: Mioterapia w stomatologii. TPS. 2009, 6, 36–43.

Łabiszewska‑Jaruzelska F.: Ortopedia szczękowa. Zasady i praktyka. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 1995.

Śmiech‑Słomkowska G.., Rytlowa W.: Profilaktyka i wczesne leczenie ortodontyczne. Wybrane zagadnienia. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 1999.

Raftowicz‑Wójcik K., Matthews‑Brzozowska T.: Wady zgryzu u dzieci w wieku przedszkolnym z/bez wad wymowy. Czas Stomatol. 2006, 59, 5, 361–367.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.123

Copyright (c) 2015 Magdalena Gębska, Alina Wojciechowska, Katarzyna Weber‑Nowakowska, Anna Mikołajczyk, Ewelina Żyżniewska‑Banaszak

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/