Lumbosacral ailments of the spine in workers of Szczecin Universities – functional anatomy, diagnostics, and selected forms of physiotherapy

Wioletta Jagucka-Mętel, Anna Machoy-Mokrzyńska, Adam Nowicki, Ewa Sobolewska

Abstract


ABSTRACT

This study aims to investigate the occurrence of lumbosacral ailments in workers of Szczecin universities who are patients of the Physiotherapy Clinic of the Independent Public University Hospital of High Schools in Szczecin. The paper focuses on the issues relating to functional anatomy, pathomechanism of pain development in the lumbosacral spine, its diagnostics, as well as the most frequently chosen forms of treatment, with particular attention to physiotherapy. These issues form an introduction to a series of reports developed on the basis of the results obtained during a 2-year study conducted on the employees of Szczecin Universities diagnosed with changes in the lower part of the spine. This study highlights the following disorders: changes in lumbar curvature (published in the Pomeranian Journal of Life Sciences) and disorders of the sacroiliac joints, degenerative changes, intervertebral disc damage, piriformis syndrome, as well as obesity, which will be discussed in more detail in subsequent reports.

Keywords


lumbosacral dysfunction; functional anatomy; diagnostics; physiotherapy

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Stodolny J, Stodolna-Tukendorf J. Profilaktyka powstawania zaburzeń przeciążeniowych w układach ruchowo-stablizacyjnych kręgosłupa i innych elementach narządu ruchu. Kwart Ortop 2009;79(3):299-308.

Panjabi MM. The stabilizing system of the spine. Part 1. Function, dysfunction, adaptation, and enhancement. J Spinal Disord 1992;5(4):383-9.

Kuszewski M, Saulicz E, Myśliwiec A, Knapik A, Wolny T. Rola sztywności pasywnej mięśni kulszowo-goleniowych w procesach stabilizacji. Fizjoter Pol 2009;9(4):195-201.

Jagucka-Mętel W, Machoy-Mokrzyńska A, Nowicki A, Figeland A, Sobolewska E. Dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego wynikające z zaburzenia lordozy lędźwiowej. Pomeranian J Life Sci 2017;63(1):20-3. doi: 10.21164/pomjlifesci.221.

Gnat R, Saulicz E, Kokosz M, Kuszewski M. Biomechaniczne aspekty nowoczesnych modeli stabilizacji miednicy. Cześć I: staw krzyżowo-biodrowy i mechanizm autoryglowania. Fizjoter Pol 2006;6(4):280-8.

Marciniak W, Szulc A. Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. T. II. Warszawa: PZWL; 2008. p. 303-4.

Zembaty A. Kinezyterapia. Tom I. Kraków: Wyd. Kasper; 2002.

Szechliński J, Styczyński T, Świerkot J, Szmyrka-Kaczmarek M. Flupirtyna w leczeniu bólów krzyża. Reumatologia 2007;45(4):225-9.

Rupert MP, Lee M, Manchikanti L, Datta S, Cohen SP. Evaluation of sacroiliac joint interventions: a systematic appraisal of the literature. Pain Physician 2009;12(2):399-418.

Laslett M, Aprill CN, McDonald B, Young SB. Diagnosis of sacroiliac joint pain: validity of individual provocation tests and composites of tests. Man Ther 2005;10(3):207-18. doi: 10.1016/j.math.2005.01.003.

Poley RE, Borchers JR. Sacroiliac joint dysfunction: evaluation and treatment. Phys Sportsmed 2008;36(1):42-9. doi: 10.3810/psm.2008.12.10.

Robinson HS, Brox JI, Robinson R, Bjelland E, Solem S, Telje T. The reliability of selected motion – and pain provocation tests for the sacroiliac joint. Man Ther 2007;12(1):72-9. doi: 10.1016/j.math.2005.09.004.

Greenman PE. Principles of manual medicine. Baltimore: Williams & Wilkins; 2003. p. 8.

Lewit K. Leczenie manualne zaburzeń czynności narządu ruchu. Warszawa: PZWL; 1999.

Arab AM, Abdollahi I, Joghataei MT, Golafshani Z, Kazemnejad A. Inter-and intra-examiner reliability of single and composites of selected motion palpation and pain provocation tests for sacroiliac joint. Man Ther 2009;14(2):213-21. doi: 10.1016/j.math.2008.02.004.

van der Wurff P, Hagmeijer RH, Meyne W. Clinical tests of the sacroiliac joint. A systematic methodological review. Part 1: Reliability. Man Ther 2000;5(1):30-6. doi: 10.1054/math.1999.0228.

Kuijper B, Tans JT, Schimsheimer RJ, van der Kallen BF, Beelen A, Nollet F, et al. Degenerative cervical radiculopathy: diagnosis and conservative treatment. Eur J Neurol 2009;16(1):15-20. doi: 10.1111/j.1468-1331.2008.02365.x.

Fisher MA, Bajwa R, Somashekar KN. Routine electrodiagnosis and a multiparameter technique in lumbosacral radiculopathies. Acta Neurol Scand 2008;118(2):99-105. 10.1111/j.1600-0404.2007.00987.x.

Kurpas D, Steciwko A. Terapia pacjentów z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego. Postępowanie w zespołach bólowych kręgosłupa i dużych stawów. Terapia 2008;9(2):90-5.

Jagucka-Mętel W, Brzeska P, Kijak E, Lietz-Kijak E, Machoy-Mokrzyńska A, Bułatowicz I, et al. Terapia dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia – problem interdyscyplinarny. Przegląd metod postępowania. Mag Stomatol 2013;23(1):30-7.

Kuszewski M, Gnat R, Saulicz E. Stability training of the lumbo-pelvo-hip complex influence stiffness of the hamstrings: a preliminary study. Scand J Med Sci Sports 2009;19(2):260-6. doi: 10.1111/j.1600-0838.2008.00793.x.

Kuszewski M, Saulicz E, Knapik A, Gnat R, Ryngier P. Czy uprawianie sportu może być czynnikiem zmniejszającym ryzyko wystąpienia funkcjonalnych skróceń mięśni kulszowo-goleniowych u młodzieży? Probl Hig Epidemiol 2008;89(1):47-50.

Szczepański L. Bóle krzyża – częsty problem w gabinecie lekarza pierwszego kontaktu. Med Rodz 1999;7:3-9.

Stodolny J. Choroba przeciążeniowa kręgosłupa – epidemia naszych czasów. Kielce: ZL Natura; 1999.

Dziak A, Tayara S, Szczepański L. Bóle krzyża – częsty problem w gabinecie lekarza pierwszego kontaktu. Med Rodz 1999;7:3-9.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.407

Copyright (c) 2018 Wioletta Jagucka-Mętel, Anna Machoy-Mokrzyńska, Adam Nowicki, Ewa Sobolewska

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/