Lumbosacral ailments resulting from deviation of the lumbar lordosis

Wioletta Jagucka-Mętel, Anna Machoy-Mokrzyńska, Adam Nowicki, Adam Figeland, Ewa Sobolewska

Abstract


Aberrations of the lumbar lordosis constitute a serious health condition in every age. The pain associated with this status influences functional capability, causing low quality of life.

Lumbar pain is associated with different malfunctions. Treatment is complex and depends on the type of dysfunction and its progression.


Keywords


lumbosacral region; lumbar lordosis; hypolordosis; hyperlordosis; scoliosis

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Sierota A, Wrzosek Z. Analiza przyczyn rwy kulszowej w badaniach własnych. Baln Pol 2008;3:213-20.

Maciejewski R, Torres K. Anatomia czynnościowa. Lublin: Wyd. Czelej; 2007. p. 104-6.

Ucieklak J, Sawicki G. Bóle kręgosłupa jako problem cywilizacyjny. Fam Med Primary Care Rev 2006;3:1133-35.

Nachemson A. The load on lumbar disc in different positions of the body. Clin Orthop Relat Res 1966;45:107-22.

Dziak A, Tayara S. Bóle krzyża. Kraków: Kasper; 1997.

Kiwerski J. Rehabilitacja medyczna. Warszawa: PZWL; 2005.

Chaitow L, DeLany J. Clinical application of neuromuscular techniques. Practical case study exercises. Livingstone: Churchill; 2005.

Stodolny J. Choroba przeciążeniowa kręgosłupa. Epidemia naszych czasów. Kielce: ZL Natura; 1996.

Danneels LA, Vanderstraeten G, Cambier D, Witvrouw E, Bourgois J, Dankaerts W, et al. Effect of three different training modalities on the cross sectional area of the lumbar multifidus muscle in patient with chronic low back pain. Br J Sports Med 2001;35(3):186-91. doi: 10.1136/bjsm.35.3.186.

Rakowski A. Kręgosłup w stresie: jak pokonać ból i jego przyczyny. Gdańsk: GWP; 2001. p. 59.

Czapka B, Goguł P, Maksim A. Wpływ mobilizacji odcinka lędźwiowego na zachowanie się krzywizn kręgosłupa. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Sympozjum Naukowe, Collegium Maius, Lublin, 8.05.2014.

Janikowska K, Chomiuk K, Majewska D. Ocena jakości życia pacjentów z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Sympozjum Naukowe, Collegium Maius, Lublin, 8.05.2014.

Kluszczyński M, Czernicki J, Kubacki J. Ocena plurimetryczna zmian krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej w 10-letniej obserwacji u dzieci i młodzieży. Adv Rehab 2013;27(2):5-12. doi: https://doi.org/10.2478/rehab-2014-0008.

Wojna D, Anwajler J, Barczyk K. Postawa ciała w płaszczyźnie strzałkowej dzieci w starszym wieku przedszkolnym. Fizjoterapia 2006;14(4):29-37.

Simons DG, Travell J, Simons LS. Myofascial pain and dysfunction. The trigger point manual. Baltimore: Williams & Wilkins; 1999.

Głowacki M, Kotwicki T, Pucher A. Skrzywienie kręgosłupa. In: Marciniak W, Szulc A, editors. Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. Warszawa: PZWL; 2003. p. 68-111.

Nowakowski A, Napiontek M, Rzymski K. Torsja i rotacja kręgu szczytowego oraz zniekształcenie klatki piersiowej w idiopatycznych skoliozach piersiowych badanych w tomografie komputerowym. Chir Narz Ruchu Ortop Pol 1991;56:6-7.

Żuk T, Dziak A. Propedeutyka ortopedii. Warszawa: PZWL; 1977.

Nowak R, Tokarski A, Dec J, Wójcik K, Wojciechowski P. Patomechanika deformacji kręgosłupa i klatki piersiowej w skoliozie idiopatycznej. Chir Narz Ruchu Ortop Pol 1997;62:211-7.

Erkula G, Sponseller PD, Kiter AE. Rib deformity in scoliosis. Eur Spine J 2003;12:281-7. doi: 10.1007/s00586-002-0523-6.

Kotwicki T, Szulc A, Dobosiewicz K, Rąpała K. Patomechanizm progresji skolioz idiopatycznych – znaczenie fizjologicznej kifozy piersiowej. Ortop Traumatol Rehabil 2002;4(6):758-65.

Kotwicki T, Chêneau J. Biomechanical action of a corrective brace on thoracic idiopathic scoliosis: Chêneau 2000 orthosis. Disabil Rehabil Assist Technol 2008;3(3):1-8. doi: 10.1080/17483100801905744.

Kowalski IM. Wady postawy i skrzywienia kręgosłupa. In: Latkowski JB, Lukas W, editors. Medycyna rodzinna. Warszawa: PZWL; 2009.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.221

Copyright (c) 2017 Wioletta Jagucka-Mętel

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/