Indeksowanie

Wykaz baz, w których czasopismo jest indeksowane:

  • Index Medicus/PubMed/PubMed Central
  • Medline
  • Biological Abstract/BIOSIS Preview/BIOSIS
  • CAS – Chemical Abstract
  • SCOPUS
  • Index Copernicus
  • Polska Bibliografia Lekarska