Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Wol. 61, Nr 4 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Objawy ze strony narządu wzroku w guzie móżdżku. Doniesienie wstępne Abstrakt   PDF
Lidia Puchalska‑Niedbał, Urszula Kulik, Dariusz Jeżewski, Paweł Kawalec, Wojciech Lubiński, Ireneusz Kojder
 
Wol. 64, Nr 3 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Ocena aktywności antyoksydacyjnej ananasa jadalnego (Ananas comosus) Abstrakt   PDF
Joanna Zielonka-Brzezicka, Anna Nowak, Adam Klimowicz, Wiktoria Duchnik, Daria Wira, Daria Wysocka, Karolina Grzesiak, Ewelina Rędzikowska, Laura Synowiec, Barbara Ptak, Joanna Bilska
 
Wol. 61, Nr 2 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES OCENA DOSTĘPNOŚCI USŁUG OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ Abstrakt   PDF
Marta Bażydło, Beata Karakiewicz
 
Wol. 60, Nr 1 (2014): ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS OCENA DYMORFIZMU PŁCIOWEGO WSKAŹNIKA DŁUGOŚCI PALCÓW (2D:4D) Abstrakt   PDF
Maciej Mularczyk, Angelika Ziętek-Czeszak, Zbigniew Ziętek
 
Wol. 63, Nr 4 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences Ocena jakości życia pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową w chwili ustalenia rozpoznania i po leczeniu imatinibem Abstrakt   PDF
Aleksandra Anna Łanocha, Barbara Zdziarska, Arkadiusz Kazimierczak
 
Wol. 61, Nr 2 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES OCENA NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH STUDENTÓW POLSKICH PIERWSZEGO ROKU MEDYCYNY Abstrakt   PDF
Aleksandra Gawlikowska-Sroka, Edyta Dzięciołowska-Baran, Jacek Szczurowski
 
Wol. 63, Nr 1 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences Ocena poziomu jakości życia chorych na hemofilię Abstrakt   PDF
Joanna Owsianowska
 
Wol. 61, Nr 4 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Ocena poziomu lęku u kobiet ciężarnych w kontekście wpływu uwarunkowań biologicznych, medycznych oraz środowiskowo-społecznych* Abstrakt   PDF
Dorota Branecka­‍-Woźniak
 
Wol. 65, Nr 1 (2019): Pomeranian Journal of Life Sciences Ocena skuteczności II etapu rehabilitacji kardiologicznej prowadzonej w warunkach stacjonarnych u pacjentów zakwalifikowanych do operacji pomostowania tętnic wieńcowych* Abstrakt   PDF
Aleksandra Szylińska
 
Wol. 61, Nr 3 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Ocena skuteczności leczenia kabergoliną mężczyzn z makroprolaktinoma Abstrakt   PDF (English)
Elżbieta Andrysiak‑Mamos, Agnieszka Kaźmierczyk‑Puchalska, Ewa Żochowska, Elżbieta Sowińska-Przepiera, Leszek Sagan, Ireneusz Kojder, Anhelli Syrenicz
 
Wol. 63, Nr 4 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences Ocena skuteczności wybranych zabiegów fizykoterapeutycznych u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych Abstrakt   PDF
Żaneta Ciosek, Aleksandra Szylińska, Łukasz Kopacz, Karolina Kot, Iwona Rotter
 
Wol. 60, Nr 1 (2014): ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS OCENA SPOSOBU POSTĘPOWANIA I WYNIKÓW LECZENIA U PACJENTÓW Z ODMĄ PRĘŻNĄ Abstrakt   PDF (English)
Jacek Lorkowski, Iwona Teul, Waldemar Hładki, Ireneusz Kotela
 
Wol. 61, Nr 3 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Ocena stanu przyzębia mieszkańców Szczecina w wieku 35–44 lat przy użyciu Community Periodontal Index Abstrakt   PDF (English)   PDF
Elżbieta Dembowska, Urszula Jakubowska‑Kocór, Renata Samulak‑Zielińska, Katarzyna Sosińska, Janina Czuryszkiewicz‑Cyrana, Mariusz Suwała
 
Wol. 63, Nr 4 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences Ocena stężenia wybranych hormonów w surowicy oraz ocena morfologiczna, histochemiczna i immunohistochemiczna gruczołu krokowego z łagodnym rozrostem i ze współistniejącym zespołem metabolicznym Abstrakt   PDF
Aleksandra Rył
 
Wol. 61, Nr 2 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES OCENA WARTOŚCI BADANIA ULTRASONOGRAFI CZNEGO METODĄ DOPPLERA W DIAGNOSTYCE OSTREJ MOSZNY U CHŁOPCÓW Abstrakt   PDF
Jacek Materny, Marta Dymny, Laura Lesiewska, Elżbieta Gawrych
 
Wol. 62, Nr 1 (2016): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Ocena wiedzy kobiet na temat seksualnych czynników ryzyka raka szyjki macicy Abstrakt   PDF
Magdalena Sulima, Magdalena Lewicka, Krzysztof Wiktor, Grzegorz Bakalczuk, Henryk Wiktor
 
Wol. 64, Nr 2 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Ocena wiedzy studentów farmacji w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia. Część 1. Wiedza w zakresie prewencji pierwotnej Abstrakt   PDF
Beata Sarecka-Hujar, Aneta Ostróżka-Cieślik, Andrzej Jankowski
 
Wol. 64, Nr 2 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Ocena wiedzy studentów farmacji w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia. Część 2. Wiedza w zakresie prewencji wtórnej Abstrakt   PDF
Aneta Ostróżka-Cieślik, Beata Sarecka-Hujar, Andrzej Jankowski
 
Wol. 64, Nr 2 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Ocena wskaźnika kostka–ramię u seniorów jako badanie przesiewowe w diagnostyce niedokrwienia kończyn dolnych w kontekście zastosowanych metod badania i w odniesieniu do młodszych pacjentów Abstrakt   PDF (English)
Mariola Głowacka, Sara Rossa, Maria T. Szewczyk, Beata Haor, Paulina Zabielska, Anna Jurczak, Beata Karakiewicz, Katarzyna Karakiewicz-Krawczyk, Marzena Mikla, Kornelia Kędziora-Kornatowska
 
Wol. 63, Nr 1 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences Ocena właściwości antyoksydacyjnych liści Ginkgo biloba L. po zakończeniu wegetacji Abstrakt   PDF
Anna Nowak, Joanna Zielonka-Brzezicka, Danuta Pechaiko, Magdalena Tkacz, Adam Klimowicz
 
Wol. 63, Nr 1 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences Ochrona podmiotowości prawnej osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym w prawie polskim Abstrakt   PDF
Iwona Radlińska
 
Wol. 62, Nr 1 (2016): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Ochrona przed stresem oksydacyjnym w męskim układzie płciowym Abstrakt   PDF
Mariola Marchlewicz, Dagmara Szypulska-Koziarska, Adam Grzegrzółka, Joanna Kruk, Ewa Duchnik, Barbara Wiszniewska
 
Wol. 61, Nr 4 (2015): POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES Ochronne właściwości cholesterolu HDL i zwapnień w blaszce miażdżycowej w zaawansowanej miażdżycy u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu Abstrakt   PDF
Dariusz Kotlęga, Jędrzej Stolarczyk, Aleksandra Karpowicz, Joanna Jarowicz, Anna Bajer‑Czajkowska, Przemysław Nowacki
 
Wol. 60, Nr 1 (2014): ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS OCZEKIWANIA KOBIET WOBEC BADAŃ GINEKOLOGICZNYCH Abstrakt   PDF
Katarzyna Szymoniak
 
Wol. 64, Nr 3 (2018): Pomeranian Journal of Life Sciences Odległe wyniki replantacji rąk Abstrakt   PDF
Andrzej Żyluk, Ada Owczarska
 
126 - 150 z 384 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>