Evaluation of the quality of life and functional status of patients with chronic diseases

Kazimiera Hebel, Sylwia Jałtuszewska

Abstract


Introduction: A chronic disease adversely affects human function in all areas of life. Therefore, an assessment of the quality of life of patients with chronic diseases is incredibly important.

The main objective of this work is to present an assessment of the quality of life and functional status of patients with chronic diseases.

Materials and methods: The study was conducted on 294 adults diagnosed with chronic diseases, lasting for at least 3 months. The mean age of patients was 60.14 years. The study was performed with the EORTC QLQ-C30, Barthel Index and Cantril’s Ladder.

Results: The mean result of the general quality of life in all patients was 47.04 (SD ±22.19). The best quality of life was found in cognitive functioning (mean = 73.86; SD ±24.12), and the worst in social role functioning (mean = 59.51; SD ±37.78). Being independent in self-care significantly affected the quality of life (p < 0.001). In terms of sociodemographic factors, only age (p = 0.0012) and sex (p = 0.0176) had a statistically significant effect on the general quality of life of patients. Cantril’s Ladder of life satisfaction scores in the past, present and anticipated future (3 years from now) were 8.07, 5.44 and 5.16, respectively.

Conclusions: The functional status of patients, the age and sex of patients had a statistically significant effect on the quality of life.


Keywords


chronic diseases; quality of life; functional status

Full Text:

PDF

References


Tąpór-Mądry R. Choroby przewlekłe. Obciążenie, jakość życia i konsekwencje ekonomiczne. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2011;9(1):25-49.

Ostrzyżek A. Jakość życia w chorobach przewlekłych. Probl Hig Epidemiol 2008;89(4):467-70.

Turska W, Skowron A. Metodyka oceny jakości życia. Farmacja Pol 2009,65(8):572-80.

Brzezinski JM, Cierpialowska L. Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki. Gdańsk: GWP; 2000.

Jaracz K. Sposoby ujmowania i pomiaru jakości życia. Próba kategoryzacji. Pielęgniarstwo Polskie 2001;2(12):219-26.

Tobiasz-Adamczyk B. Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2000.

Klocek M, Kawecka-Jaszcz K. Jakość życia u ludzi z nadciśnieniem. In: Kawecka-Jaszcz K, Klocek M, Tobiasz-Adamczyk B, editors. Jakość życia w chorobach układu sercowo-naczyniowego: metody pomiaru i znaczenie kliniczne. Poznań: Termedia; 2006.

Majkowicz M. Wielopoziomowa ocena subiektywna pacjentów z chorobą nowotworową. Gdańsk: Uniwersytet Medyczny w Gdańsku; 2005.

Majkowicz M, Afeltowicz Z, Lichodziejewska-Niemierko M, Dębska-Ślizień A, Rutkowski B. Comparison of the quality of life in hemodialysed (HD) and peritoneally dialysed (CAPD) patients using the EORTC QLQ C-30 questionnaire. Int J Artif Org 2000;23(7):423-8.

Scott NW, Fayers PM, Aaronson NK, Bottomley A, de Graeff A, Groenvold M, et al. EORTC QLQ-C30 reference values. www.eortc.be/qol/files/SCManualQLQ C30.pdf[28.07.2015/6.41P.A (10.04.2020).

Aaronson NK, Ahmedzai S, Bergman B, Bullinger M, Cull A, Duez NJ, et al. The European Organization for Research and Treatment for Cancer QLQ-C30: a quality-of-life instrument for use in international clinical trials in oncology. J Nat Cancer Inst 1993;85(5):365-76.

McLachlan SA, Devins GM, Goodwin PJ. Validation of the European Organization for Research and Treatment for Cancer Quality of Life Questionnaire (QLQ-C30) as a measure of psychosocial function in breast cancer patients. Eur J Cancer 1998;34(4):510-7.

Mazur J, Małkowska-Szkutnik A, Oblacińska A, Kołoło H. Drabina Cantrila w badaniach stanu zdrowia i nierówności w zdrowiu uczniów w wieku 11-18 lat. Probl Hig Epidemiol 2009;90(3):335-61.

Electronic Handbook on Statistics. StatSoft. htpp//:www.statsoft.pl. (24.03.2020).

Hunt SM, McKenna SP. The QLDS: a scale for the measurement of quality of life in depression. Health Policy 1992;22(3):307-19.

Muszalik M, Kędziora-Kornatowska K. Jakość życia przewlekle chorych pacjentów w starszym wieku. Gerontol Pol 2006;14(4):185-9.

Zawadzka J, Beyer A, Kwolek A. Wpływ wybranych czynników społeczno-demograficznych na jakość życia pacjentów po udarze – wstępne wyniki. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie 2014;1:36-46.

Humańska MA, Śnieg P, Rezmerska L, Haor B, Głowacka M, Felsmann M, et al. Jakość życia a sprawność funkcjonalna chorych na stwardnienie rozsiane. Pielęg Neur Neurochir 2013;2(5):188-94.

Banegas JR, Guallar-Castillón P, Rodriguez-Artalejo F, Graciani A, López--García E, Ruilope LM. Association between awareness, treatment, and control of hypertension, and quality of life among older adults in Spain. Am J Hypertens 2006;19(7):686-93.

Kwaśniewska M, Drygas W. Jakość życia u osób obciążonych czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Przegl Lek 2005;62(9):863-70.

Manolis A, Doumas M. Sexual dysfunction: the ‘prima ballerina’ of hypertension-related quality of life complications. J Hypertens 2008;26(1):2074-84.

Zygmuntowicz M, Olszanecka-Glinianowicz M, Chudek J. Jakość życia u osób z nadciśnieniem tętniczym. Endokrynol Otył Zab Przem Mat 2011;7(3):179-85.

Jaracz K, Kozubski W. Quality of life in stroke patients. Acta Neurologica Scandinavica 2003;107(5):324-9.

Łanocha A, Zdziarska B, Kazimierczak A. Assessment of quality of life in patients with chronic myeloid leukaemia on diagnosis and after treatment with imatinib. Pomeranian J Life Sci 2017;63(4):116-21. doi: 10.21164/pomjlifesci.34.

Krawczyk-Wasilewska A, Gajewska E, Samborski W. Płeć jako jeden z czynników mogących determinować jakość życia w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Nowiny Lek 2012;81(4):347-53.

Czapiński J. Psychologia szczęścia. Waszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN; 1994.

Kutniewska M, Majkowicz M. Model jakości życia pacjentów poddawanych hemodializie. Różnice w jakości życia w zależności od przyczyny niewydolności nerek. In: Opla T, editor. Jakość życia kobiet w różnych okresach życia i wybranych chorobach. Pelplin: Publisher Bernardinum; 2011. p. 152-67.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.708

Copyright (c) 2021 Kazimiera Hebel

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/