Wol. 65, Nr 2 (2019)

Pomeranian Journal of Life Sciences

Spis treści

Przedmowa

Słowo od Redaktora Naczelnego
Dariusz Chlubek
PDF

Artykuły

Luiza Czerniawska-Kliman, Katarzyna Grocholewicz
Mateusz Sikora, Rafał Becht
Krzysztof Dąbkowski, Karolina Michalska, Natalia Rusiniak-Rossińska, Andrzej Białek, Katarzyna Kołaczyk, Katarzyna Graca-Pakulska, Teresa Starzyńska
Aleksandra Rubinkiewicz, Maciej Sikora, Marcin Sielski, Agata Stąpor, Dariusz Chlubek
Aleksandra Palatyńska-Ulatowska, Krystyna Pietrzycka, Agata Koprowicz
Andrzej Żyluk, Wojciech Jagielski, Bernard Piotuch
Tomasz Trochanowski, Dariusz Kotlęga, Monika Gołąb-Janowska
Marzena Lenda-Petrykowska, Szymon Kosiłowicz
Agnieszka Licow
Mariola Borowska, Anna Augustynowicz, Aleksandra Czerw
Ewa Łodygowska, Natalia Hendzelewska, Martyna Tyl
Dorota Gumiela
Katarzyna Budzińska, Ewa Kleszczewska
Magdalena Szałowska-Bojarun, Aleksandra Gawlikowska-Sroka
Mariola Głowacka, Beata Haor, Marta Giezek, Paulina Zabielska, Sylwia Wieder-Huszla, Katarzyna Karakiewicz-Krawczyk, Katarzyna Barczak, Anna Jurczak
Sprostowanie
Redakcja Pomeranian Journal of Life Sciences
PDF