Pomeranian Journal of Life Sciences


Pomeranian Journal of Life Sciences jest kontynuacją czasopisma Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Czasopismo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wydawane jest nieprzerwanie od 1951 roku.

Zaproszenie do współpracy kierujemy szczególnie do wieloletnich pracowników naukowych, a także do tych, którzy rozpoczynają swoją karierę uniwersytecką. Czasopismo w swojej nazwie zawiera element lokalny, jednak redakcja Pomeranian Journal of Life Sciences otwarta jest na prace autorów z innych ośrodków badawczych, także zagranicznych.

Pomeranian Journal of Life Sciences wydawane jest w postaci elektronicznej i papierowej. Niniejsza platforma umożliwia dostęp do czasopisma, dlatego zachęcamy czytelników do korzystania z elektronicznej formy periodyku.

Ogłoszenia

 

III Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - media"

 

Zachęcamy do udziału w III Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - media". Wybrane prace prelegentów będą opublikowane na łamach czasopisma Pomeranian Journal of Life Sciences.

 
Opublikowane: 2017-08-07
 
Więcej ogłoszeń...

Wol. 63, Nr 2 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences

Spis treści

Strona tytułowa i redakcyjna
 
PDF

Artykuły

Anna Starkowska, Katarzyna Adamowicz, Tytus Kaleta, Monika Mak
PDF
Mansur Rahnama, Michał Łobacz, Łukasz Czupkałło
Joanna Iwanicka, Iwona Żak
PDF
Dariusz Kotlęga, Monika Białecka, Mateusz Kurzawski, Marek Droździk, Monika Gołąb-Janowska, Sylwester Ciećwież, Przemysław Nowacki
Katarzyna Weber-Nowakowska, Magdalena Gębska, Marek Myślak, Ewelina Żyżniewska-Banaszak, Monika Stecko
PDF
Marta Kęsik, Paweł Kawalec, Dariusz Jeżewski, Adam Koryzma
PDF
Jolanta Wesołowska
PDF
Jolanta Wesołowska, Iza Iwan-Ziętek, Hanna Mosiejczuk, Ewa Kemicer-Chmielewska, Mariola Marchlewicz
PDF
Magdalena Ptak
PDF
Łukasz Wilczyński
PDF
Weronika Wolińska, Iwona Ewa Karpeta-Pawlak, Artur Kotwas, Marta Bażydło, Beata Karakiewicz
PDF
Marcin Kolwitz, Joanna Pierzak-Sominka, Iwona Radlińska, Ewa Kemicer-Chmielewska
PDF
Maria Listewnik, Tomasz Miazgowski, Andrzej Borowiecki, Katarzyna Iskierska, Monika Koziołek, Bożena Birkenfeld
Andrzej Żyluk, Zbigniew Szlosser
PDF
Beata Brodzińska
PDF
In the upcoming issue… W następnym numerze…
PDF