Pomeranian Journal of Life Sciences


Pomeranian Journal of Life Sciences jest kontynuacją czasopisma Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Czasopismo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wydawane jest nieprzerwanie od 1951 roku.

Zaproszenie do współpracy kierujemy szczególnie do wieloletnich pracowników naukowych, a także do tych, którzy rozpoczynają swoją karierę uniwersytecką. Czasopismo w swojej nazwie zawiera element lokalny, jednak redakcja Pomeranian Journal of Life Sciences otwarta jest na prace autorów z innych ośrodków badawczych, także zagranicznych.

Pomeranian Journal of Life Sciences wydawane jest w postaci elektronicznej i papierowej. Niniejsza platforma umożliwia dostęp do czasopisma, dlatego zachęcamy czytelników do korzystania z elektronicznej formy periodyku.

Ogłoszenia

 

Czasopismo na liście ministerialnej

 

Ministerialna lista czasopism punktowanych. Pomeranian Journal od Life Sciences - 9 pkt. za rok 2016 i 2017 (poz. 1242). 

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_12/c5c2fcb0c283a9eb3d1081020fd3178c.pdf

Index Copernicus 99,25 (2015 r.)

Scimago Journal & Country Rank (SJR) 0.112 (2016)


 
Opublikowane: 2017-07-14
 
Więcej ogłoszeń...

Wol. 63, Nr 3 (2017): Pomeranian Journal of Life Sciences

Spis treści

Strona redakcyjna
 
PDF

Artykuły

Dagmara Węgrzyn, Karolina Adamek, Beata Łoniewska
PDF
Kamila Krasodomska, Wojciech Lubiński
PDF
Aleksandra Rajewska, Zbigniew Celewicz, Andrzej Torbé
PDF
Żaneta Ciosek, Aleksandra Szylińska, Łukasz Kopacz, Karolina Kot, Iwona Rotter
PDF
Andrzej Dmytrzak, Agnieszka Małyszek, Beata Łoniewska, Andrzej Ciechanowicz
PDF
Katarzyna Grzesiak, Aleksandra Rył, Iwona Rotter, Anna Wolska, Barbara Dołęgowska, Marcin Słojewski, Malwina Łazowska-Kuźniak, Maria Laszczyńska
PDF
Bartosz Dalewski, Ewa Sobolewska, Bogumiła Frączak
Maryla Szpala, Agata Skorupińska, Karolina Kostorz
PDF
Jolanta Wesołowska Wesołowska, Iza Iwan-Ziętek, Hanna Mosiejczuk, Ewa Kemicer-Chmielewska, Mariola Marchlewicz
PDF
Lilianna Wdowiak
PDF
Dominika Kaska
PDF
Danuta Kunecka, Barbara Musiał
Sylwia Jałtuszewska, Kazimiera Hebel, Elżbieta Grygorowicz, Wiesław Kowalewski
PDF
Artur Kotwas, Natalia Czerniak, Paulina Zabielska, Beata Karakiewicz
PDF
Andrzej Żyluk, Piotr Janowski, Zbigniew Szlosser
PDF
Piotr Puchalski, Wojciech Jagielski, Andrzej Żyluk
PDF
Andrzej Żyluk, Piotr Puchalski, Zbigniew Szlosser
PDF
Barbara Potocka-Banaś, Sławomir Majdanik, Tomasz Banaś, Krzysztof Borowiak
PDF
Dariusz Kotlęga, Barbara Peda, Monika Gołąb-Janowska, Przemysław Nowacki
Wioletta Mikołajek-Bedner, Zbigniew Celewicz, Anna Grzymała-Figura, Rafał Rzepka, Sebastian Kwiatkowski, Małgorzata Sokołowska, Aleksandra Rajewska, Andrzej Torbé
PDF
Mateusz Owsiak, Anna Walecka
PDF