Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
COVID-19: Ankieta studenta
POLSKI ENGLISH

Podstawa prawna: zgodnie z zarządzeniem JM Rektora PUM nr 135/2020 z dnia 21 września 2020r. każdy student przystępujący do zajęć zobowiązany jest do wypełnienia ankiety epidemiologicznej. Wypełnienie ankiety wymaga oświadczenia złożenia danych przez każdego studenta przed planowanymi zajęciami. Po wypełnieniu ankiety jej wynik należy okazać osobie prowadzącej zajęcia w celu dokonania weryfikacji i potwierdzenia możliwości uczestnictwa w zajęciach.


KROK 1: DANE STUDENTA

nazwisko

imię

numer albumu

kierunek studiów

rok studiów