The impact of the spa therapy on reduction of the perception of pain intensity in patients with degenerative joints and disc disease

Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Małgorzata Paprocka‑Borowicz

Abstract


Introduction: Degenerative joints and disc disease is accompanied by chronic pain which is the main symptom of the disease. Medical spa therapy has the task of providing comprehensive treatment embracing diseases of limbs as well as other systems and the essential role of medical treatment, in particular spa therapy, is pain relief. The aim of the study was to evaluate the effect of the spa treatment on the level of pain perception in patients with degenerative joints and disc disease. Material and methods: The observation embraced 120 people with degenerative joints and disc disease treated in the spa. The study included a comprehensive therapy conducted over a 21‑day stays at the spa Przerzeczyn‑Zdr.j with the application of selected physical treatments, physiotherapy and the use of therapeutic natural resources: peloid mud and healing radon‑sulphide water. Moreover, there was psychological counseling and health education conducted. The study also included observation of 21 persons from the control group. However, the patients in the control group did not benefit from balneotherapy, psychological care and education. There was a standard VAS scale for pain and non‑standard questionnaire of pain assessment constructed for the study purposes. The assessment of pain using the VAS scale and questionnaire of pain assessment both in the study group and the control group were performed before and after the treatment. The results were analyzed statistically, there was Statistica program in Polish version used. In the analysis of the obtained results there were two tests scheduled: the sign test, the Wilcoxon test and descriptive statistics. Results: As a result of the spa therapy and treatments administered on an outpatient basis there was reduction of pain intensity observed. Conclusions: 1. Spa therapy and outpatient treatment reduce the level of pain in patients with degenerative joints and disc disease. 2. The reduction of pain level was more effective in case of therapy conducted in the spa.

Keywords


Pain; Spa; Degenerative joints disease; Degenerative disc disease

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Frischrenschlager O., Pucher I.: Psychological management of pain. Disabil Rehabil. 2002, 24 (8), 416–422.

Werke T.: Stres i ból. In: Mózg a zachowanie. Eds: T. Górska, J. Zagrodzka. PWN, Warszawa 2000, 252–268.

Chołodecki D., Kassolik K., Zosuł G., Krawiecka‑Jaworska

E.: Masaż medyczny jako środek terapeutyczny w leczeniu bólów dolnego odcinka kręgosłupa. Pol Med Rodz. 2001, (3) 3, 217–220.

Bornhovd K., Quante M., Glauche V., Bromm B., Weiller C., Buchel C.: Painful stimuli evoke different stimules‑response functions in the amygdale, prefrontal, insula and somatosensory cortex: a single‑trial fMRI study. Brain. 2002, 125 (6), 1326–1336.

Ozimecki M., Artym J.: Wpływ stresu psychicznego na odpowiedź immunologiczną. Post Hig Med Dośw. 2004, 58, 166–175.

Muller A.: Sposoby wyrażania bólu. In: Ból. Diagnostyka, leczenie i prewencja. Eds: J. Meynadier, A. Muller, C. Saint‑Maurice. Gebethner i S‑ka, Warszawa 1998, 33–41.

Wordliczek J., Dobrogowski J.: Leczenie bólu. PZWL, Warszawa 2007.

Domżał T.M.: Kliniczne podstawy badania i oceny bólu – wprowadzenie do tematu. Pol Przegl Neurol. 2007, 3 (4), 211–215.

Domżał T.M.: Ból przewlekły – problemy kliniczne i terapeutyczne. Pol Przegl Neurol. 2008, 4 (1), 1–8.

Demczyszak I., Wrzosek Z.: Współczesne metody elektroterapii bólu ze szczególnym uwzględnieniem przezskórnej elektro‑neuro‑stymulacji TENS. Fizjoter. 2001, 9 (3), 48–53.

Sokolnicka D., Mikuła W.: Metody oceny jakości życia mające zastosowanie w medycynie. Med Rodz. 2003, 24 (3–4), 129–132.

Taradaj J.: Lasery w medycynie i rehabilitacji. Fizjoter. 2001, 9 (4), 4–8.

Czajkowska M., Białoszewski D., Przeradzka A., Czesak T., Lewandowska M., Żarek S. et al.: Zastosowanie laseroterapii wysokoenergetycznej HILT w podwyższaniu progu bólowego u chorych leczonych metodą Ilizarowa

– doniesienie wstępne. Baln Pol. 2007, 49 (4), 243–246.

Łukowicz M., Weber‑Zimmermann M., Marszałek A.: Wpływ biostymulacji laserowej na parametry przewodnictwa w nerwie pośrodkowym. Baln

Pol. 2007, 49 (4), 243–247.

Lisiński P., Jachowska A., Samborski W.: Metody fizjoterapeutyczne w leczeniu wysunięć krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Fizjoter Pol. 2006, 6 (3), 222–227.

Kujawa J., Pyszora A.: Zastosowanie elektroterapii w leczeniu bólu. Pol Med Paliat. 2003, 2 (3), 167–173.

Diener H.C., Maier C.: Leczenie bólu. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2005.

Kuciel‑Lewandowska J., Jarosz N.: Ocena skuteczności terapii prądami TENS i Treberta u chorych z bólem dolnego odcinka kręgosłupa. Acta Baln. 2010, 52 (1), 16–23.

Kujawa J., Talar J., Gworys P., Pieszyński I., Janiszewski M.: Ocena skuteczności przeciw bólowej laseroterapii u chorych z choroba zwyrodnieniową stawu kolanowego. Ortop Traum Reh. 2004, 3, 24–27.

Kujawa J., Pyszczek I., Talar J., Janiszewski M.: Porównawcza ocena efektu przeciwbólowego wybranych metod fizjoterapeutycznych zespole bólowym dolnego odcinka kręgosłupa. Fizjoter Pol. 2001, 1 (3), 271–279.

Demidaś A., Koziarek A., Boerner E., Ratajczak B., Kochański M.: Laser biostimulation in the regeneration of the trigeminal nerve. Fizjoter Pol. 2004, 4 (2), 129–135.

Sieroń A., Pasek J., Mucha R.: Lasery w medycynie i rehabilitacji. Rehab Prakt. 2006, 2, 26–30.

Lisiński P., Tomaszewska M., Samborski M.: Select physiotherapeutic methods in treatment of a hip joint degeneration. Fizjoter Pol. 2006, 6 (1), 45–50.

Sieroń A., Pasek J., Mucha R.: Światło w rehabilitacji. Rehab Prakt. 2006, 3, 20–24.

Pasek J., Mucha R., Sieroń A.: Magnetoledoterapia w leczeniu bólu zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych. Acta Bio‑Optica Inform Med Inż Biomed 2006, 12 (3), 93–96.

Sieroń A.: Pola magnetyczne w medycynie. OPM. 2005, 5, 55–57.

Happich M.: Leczenie chorób reumatycznych w uzdrowisku. Standardy Med. 2003, 4 (6), 1084–1091.

Klimiuk P., Kuklewicz E., Sierakowski S.: Skuteczność terapeutyczna plastrów borowinowych w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów obwodowych kręgosłupa. Pol Merkur Lekarski. 2004, 16 (94), 344–347.

Domżał T.M.: Kliniczne podstawy badania i oceny bólu – wprowadzenie do tematu. Pol Przegl Neurol. 2007, 3 (4), 211–215.

Mleczko M., Rudzki M., Uhryński A., Obidowski J., Rydzyk A., Hankus M.: Ocena skuteczności leczenia Uzdrowiskowego grupy kobiet z bólem krzyża skierowanych na turnus sanatoryjny do Krynicy Zdroju. Baln Pol. 2007, 49 (4), 255–264.

Dobrogowski J.: Niefarmakologiczne metody leczenia bólu. Pol Przegl Neurol. 2007, 3, 272–278.

Łuszczyn P., Puszczałowska‑Lizis E.: Wpływ kompleksowego programu rehabilitacji uzdrowiskowej na parametry czynnościowe kręgosłupa Piersiowo‑lędźwiowego u chorych z dyskopatią lędźwiową. Fizjoterapia. 2007, 4, 47–53.

Trościanko‑Wilk E., Kierzek A.: Wpływ 21‑dniowego

turnusu rehabilitacyjnego w Uzdrowisku Świeradów Zdrój na zmniejszenie dolegliwości bólowych chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa. Acta Baln. 2013, 55, 4 (134), 265–272.

Modrak A., Łukowicz M., Ciechanowska K.: Ocena wpływu okładów borowinowych na dolegliwości bólowe oraz ruchomość dolnego odcinka kręgosłupa. Baln Pol. 2008, 4 (50), 313–319.

Mika A., Mika Ł., Dąbel E.: Wpływ terapii z zastosowaniem okładów borowinowych na dolegliwości związane z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Reh Med. 2006, 10, 49–54.

Puszczałowska‑Lizis E., Łuczyszyn P.: Wpływ kompleksowego programu rehabilitacji uzdrowiskowej na wybrane parametry czynnościowe narządu ruchu osób z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych. Baln Pol. 2008, 50, 2 (112), 140–148.

Nitera‑Kowalik A., Bujalski W., Durda A., Mężyńska E., Smyda A., Żak M. et al.: Zastosowanie Systemu Teragumed w kompleksowej rehabilitacji pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa leczonych w 21. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo‑Rehabilitacyjnym w Busku‑Zdrój. Kwart Ortop. 2009, 3, 268–280.

Kuciel‑Lewandowska J., Paprocka‑Borowicz M., Jagódzka B., Kierzek A., Pozowski A., Ratajczak B. et al.: Ocena skuteczności wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu bólu w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego. Acta Bio‑Optica

Inform Med Inż Biomed. 2012, 3 (18), 194–199.

Ponikowska I., Ossowski R.: Psychoterapia w medycynie uzdrowiskowej. Baln Pol. 2008, 4 (50), 289–293.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.94

Copyright (c) 2015 Jadwiga Kuciel-Lewandowska

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/