Nursing care in bipolar disorder – case study

Wiesław Kowalewski, Tamara Walczak-Kozłowska, Elżbieta Walczak, Dorota Bikun

Abstract


Introduction: Bipolar disorder is a mental illness in which patients often display a significantly disturbed mood and behaviour. Symptoms of mania (one pole of the disease) include a euphoric mood, racing thoughts and agitation, while symptoms of depression (the other pole of the disease) include a depressed mood, reluctant attitude, and impaired thinking or even suicidal thoughts. Therefore, a patient with bipolar disorder is a special challenge for the medical staff in the psychiatric ward.
Materials and methods: The study presents a theoretical background for the problems associated with bipolar disorder and the biggest challenges facing the care team. The work has been supplemented with a case study of a patient along with a nursing care program which was proposed and then implemented.
Results: Implementing the proposed care program by medical care personnel positively influenced the symptoms of bipolar disorder in the presented case.
Conclusions: Throughout the nursing process, it is worth determining the nature of the problems that accompany the patient’s disorder, as well as designing an action plan for working on them and any ongoing changes in behaviour and emotions.


Keywords


bipolar affective disorder; nursing care; case study; mood disorders; affective disorders

Full Text:

PDF

References


Heitzman J, editor. Psychiatria: podręcznik dla studiów medycznych. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2007.

Pużyński S, Wciórka J, editors. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10: opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius; 1997.

Levi MI. Zarys psychiatrii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2010.

Koszewska I, Habrat-Pragłowska E. O depresji, o manii, o nawracających zaburzeniach nastroju. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2007.

Górna K, Jaracz K, Rybakowski J, editors. Pielęgniarstwo psychiatryczne: podręcznik dla studiów medycznych. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2016.

Jarema M, Rabe-Jabłońska J, editors. Psychiatria: podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2011.

Baran-Furga H, Steinbarth-Chmielewska K. Uzależnienia: obraz kliniczny i leczenie: podręcznik dla lekarzy. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1999.

Wilczek-Rużyczka E. Komunikowanie się z chorym psychicznie. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2007.

Rybakowski J, Pużyński S, Wciórka J, Bilikiewicz A. Psychiatria. Podstawy psychiatrii. Vol. 1. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2010.

Wright P, Stern J, Phelan M. Psychiatria: sedno. Vol. 1. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2008.

Koszewska I. Stany mieszane w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii; 2007.

Lewandowska J. Mania – przeciwieństwo depresji. Mag Pielęg Położ 2006;1-2:30-31.

Rzewuska M, editor. Leczenie zaburzeń psychicznych. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2003. p. 417.

Bilikiewicz A, Landowski J, Radziwiłłowicz P. Psychiatria: repetytorium. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2003. p. 288.

Ugniewska C. Pielęgniarstwo psychiatryczne i neurologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1998.

Juczyński Z, Adamiak G. Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające radzeniu sobie opiekunów z depresją członka rodziny. Psychiatr Pol 2005;39(1):161-74.

Kawczyńska-Butrym Z. Rodzina, zdrowie, choroba: koncepcje i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego. Lublin: Czelej; 2001. p. 196.

Reichmann W. Po drugiej stronie choroby psychicznej. Wspomaganie zdrowia pacjenta psychiatrycznego. Wspólne Tematy 2009;3:27-38.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.772

Copyright (c) 2021 Wiesław Kowalewski, Tamara Walczak-Kozłowska, Elżbieta Walczak, Dorota Bikun

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/