CEDIA method in amphetamine and cannabinoid analysis – potential applications in forensic toxicology blood tests

Urszula Semeniuk, Barbara Potocka-Banaś, Ewa Jasionowicz, Krzysztof Borowiak, Tomasz Janus

Abstract


Introduction: Immunoassays are the 1st stage of clinical and forensic toxicology examinations.

The aim of the research was to evaluate the suitability of CEDIA (cloned enzyme donor immmunoassay) for the detection of selected drugs such as amphetamine, tetrahydrocannabinol (THC) metabolite: tetrahydrocanabinolic acid (11-nor-9-carboxy-Δ9-tetrahydrocannabinol – THC-COOH).

Materials and methods: Blood samples were examined for the presence of the selected psychoactive drugs, similar in effect to alcohol. Whole blood samples were centrifuged, and the obtained plasma was analysed using CEDIA and LC-MS/MS.

Results: We observed a strong correlation between amphetamine levels measured with CEDIA and the reference technique (LC-MS/MS), and a lack correlation for THC-COOH levels. Cloned enzyme donor immmunoassay did not provide false positive results – positive samples in CEDIA were also positive in LC-MS/MS, which demonstrated the high specificity of CEDIA.

Conclusions: Considering the high specificity in tests for amphetamine and cannabinoids, CEDIA can be used as a qualitative method in forensic and clinical analysis. This study demonstrates a linearity only for amphetamine detection, which may suggest the need for further verification of the results of other assays offered by the manufacturer. Only serum/plasma can be analysed with CEDIA, which makes this technique unsuitable for highly degraded samples.


Keywords


immunoenzyme techniques; screening methods; CEDIA; LC-MS/MS; psychoactive drugs

Full Text:

PDF Zdalny

References


Koivunen ME, Krogsrud RL. Principles of immunochemical techniques used in clinical laboratory. Lab Medicine 2006;37(8):490-7. doi: 10.1309/MV9RM1FDLWAUWQ3F.

Kerrigan S, Philips WH Jr. Comparison of ELISAs for opiates, methamphetamine, cocaine metabolite, benzodiazepines, phencyclidine, and cannabinoids in whole blood and urine. Clin Chem 2001;47(3):540-7.

Szukalski B. Analiza środków psychoaktywnych w materiale biologicznym. Alkoh Narkom 2001;14(1):151-63.

Neumeister B, Besenthal I, Böhm BO, editors. Diagnostyka laboratoryjna. Poradnik kliniczny. 2nd ed. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2013. p. 49-51.

Freudenberger K, Hibling U, Gauglitz G. Recent advances in therapeuthic drug monitoring of immmunosupresive drugs. TrAC Trends in Analytical Chemistry 2016;79:257-68. doi: 10.1016/j.trac.2015.11.016.

Leclercq M, Soichot M, Delhotal B, Bourgogne E, Gourlain H, Mégarbane B, et al. Interference of metoprolol with amphetamines and MDMA immunoassays. Toxicologie Analytique et Clinique 2019;31(2):S84. doi: doi.org/10.1016/j.toxac.2019.03.135.

Saitman A, Park HD, Fitzgerald RL. False-positive interferences of common urine drug screen immunoassays: a review. J Anal Toxicol 2014;38(7):387-96. doi: 10.1093/jat/bku075.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie (DzU z 2014 r., poz. 948).

Ćwiklińska M, Teresiński G, Buszewicz G. Medyczno-sądowe oraz prawno-karne aspekty opiniowania i orzekania w przypadkach intoksykacji środkami odurzającymi i działającymi podobnie do etanolu. Arch Med Sąd 2015;65(2):77-89. doi: 10.5114/amsik.2015.53224.

Darragh A, Snyder LM, Ptolemy AS, Melanson S. KIMS, CEDIA, and HS-CEDIA immunoassays are inadequatly sensitive for detection of benzodiazepines in urine from patients treated for chronic pains. Pain Physician 2014;17(4):359-66.

Loor R, Lingenfelter C, Wason PP, Tang K, Davoudzadeh D. Multiplex assay of amphetamine, methamphetamine, and ecstasy drug using CEDIA technology. J Anal Toxicol 2002;26(5):267-73.

Henderson DR, Friedman SB, Harris JD, Manning WB, Zoccoli MA. CEDIA, a new homonogeus immunoassay system. Clin Chem 1986;32(9):1637-41.

Wiergowski M, Jankowski Z, Tomczak E, Sein Anand J, Ziółkowski R, Staniszewski J. Propozycja testów oceniających zdolności psychomotoryczne kierowcy oraz protokołu do zastosowania w trakcie pobrania i badania śliny, krwi oraz moczu w przypadku podejrzenia przyjęcia środków działających podobnie do alkoholu. Arch Med Sąd 2012;62:186-97.

Bertol E, Vaiano F, Borsotti M, Quercioli M, Mari F. Comparison of immunoassay screening tests and LC-MS-MS for urine detection of benzodiazepines and their metabolites: results of a national proficiency test. J Anal Toxicol 2013;37(9):659-64. doi: 10.1093/jat/bkt063.

Köhler KM, Hammer R, Riedy K, Auwärter V, Neukamm MA. Evaluation of CEDIA and DRI drugs of abuse immunoassays for urine screening on a Thermo Indiko Plus Analyzer. J Clin Lab Anal 2017;31(1):e22021. doi: 10.1002/jcla.22021.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (DzU z 1997 r., nr 88, poz. 553).

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (DzU z 1971 r., nr 12, poz. 114).
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.699

Copyright (c) 2020 Urszula Semeniuk

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/