ZAŁOŻENIE UNIWERSYTETU BERLIŃSKIEGO I PRZEJŚCIE Z OKRESU FILOZOFICZNEGO DO OKRESU NAUK PRZYRODNICZYCH. MOWA WYGŁOSZONA 3 SIERPNIA 1893 R. W AULI KRÓLEWSKIEGO UNIWERSYTETU FRYDERYKA WILHELMA PRZEZ ÓWCZESNEGO REKTORA RUDOLFA VIRCHOWA

Tomasz Nowocień

Keywords


Uniwersytet Berliński; filozofia przyrody

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Salmonowicz S.: Prusy: dzieje państwa i społeczeństwa. Książka i Wiedza, Warszawa 1998.

Bubner R.: Geschichte der Philosophie in Text und Darstellung. Philipp Reclam Jun., Stuttgart 1978.

Virchow R.: Die Gründung der Berliner Universität und der Uebergang aus dem philosophischen in das naturwissenschaftliche Zeitalter. Becker, Berlin 1893, http://edoc.hu-berlin.de/ebind/hdok/H24_Virchow/XML/index.xml?part=page&page=1&resolution=low (13.02.2015).
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.66

Copyright (c) 2016

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/