Delivering bad news in the perspective of patient rights

Krzysztof Sobczak, Katarzyna Leoniuk, Agata Janaszczyk

Abstract


Introduction: The necessity to deliver bad news to patients is one of the classic challenges of medical communication. The applicable patient rights oblige doctors to communicate full information concerning adverse condition tactfully and cautiously.

The purpose of the study was to determine the level of knowledge of the rights and responsibilities of the patient in people who had received bad news, to identify the fields in which knowledge is lacking and to check if the level of knowledge affected the patient’s behaviour.

Materials and methods: The study was conducted with 314 people who had been given bad news. An original Computer-Assisted Web Interview (CAWI) online survey questionnaire was used. Reaching the respondents was possible thanks to our cooperation with national patient organisations and electronic media.

Results: One in 5 respondents (21%) was characterised by little knowledge concerning patient rights and responsibilities; 67% had a moderate level of knowledge or were almost fully aware of their rights. A vast majority of the respondents knew that they were entitled to full information about their condition, prognosis and treatment, as well as an inspection of their medical documentation.

Conclusions: The knowledge of patient rights seems to be at an unsatisfactory level. Respondents with a higher education and those suffering from cancer had more knowledge. Patients with little or a moderate level of knowledge of patient rights and responsibilities were more likely to change their attending physicians or discontinue their treatments.


Keywords


patients' rights; doctor-patient relationship; truth disclosure

Full Text:

PDF

References


Jacek A, Ożóg K. Przestrzeganie praw pacjenta przez personel medyczny. Hygeia Public Health 2012;47(3):264-71.

Sobczak K, Pawłowski L, Pietrzykowska M, Spolak N. Delivering bad news by physicians – Polish reality check. JMS 2016;85(3):172-7.

Sobczak K, Leoniuk K, Pawłowski L, Spolak N. Komunikacja kliniczna – porównanie opinii lekarzy i pacjentów. Pomeranian J Life Sci 2016;62(3):67-73. doi: 10.21164/pomjlifesci.186.

Wiedza o prawach pacjenta. CBOS. https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2001/K_070_01.PDF, 2001 (9.11.2018).

Maciąg A, Sakowska I. Rola i prawa pacjenta w obszarze jakości usług zdrowotnych. Studia i Materiały – Wydział Zarządzania UW 2006;1:50-62.

Wroński K. Znajomość Praw Pacjenta przez osoby chore leczone w Klinice Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Onkol Pol 2007;10(2):75-83.

Tułodziecka I. Przestrzeganie praw pacjenta podstawą partnerstwa. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Konferencja naukowa: Prawa pacjenta – czy są dostatecznie chronione? Warszawa: Agencja Master; 2003.

Hill Y, Fraser I, Cotton P. Patients’ voices, rights and responsibilities: on implementing social audit in primary health care. J Bus Ethics 1998;17(13):1481-97.

Ryynänen SP, Harisalo R. A strategic and good governance perspective on handling patient complaints. Int J Health Care Qual Assur 2018;31(8):923-34.

Hajduk Ł, Binkowska-Bury M, Jacek A. Informowanie o prawach pacjenta przez personel medyczny. Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków 2011;3:348-58.

Gotlib J, Dykowska G, Sienkiewicz Z, Skanderowicz E. Ocena wiedzy i postaw personelu medycznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Orłowskiego w Warszawie wobec praw pacjenta. Ann Acad Med Silesiensis 2014;68(2):84-93.

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia. http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0018/107343/Raport-Ocena-potrzeb-szkoleniowych_.pdf; 2013 (9.11.2018).

Moczydłowska A, Krajewska-Kułak E, Kózka M, Bielski K. Oczekiwania chorych wobec personelu lekarskiego. Hygeia Public Health 2014;49(1):142-51.

Wierzbińska-Karakuła S, Binkowska-Bury M, Burzyńska J, Januszewicz P.

Respektowanie oczekiwań i praw pacjentów w podkarpackich jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej jako element jakości usług zdrowotnych. Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków 2015;1:19-30.

Sobczak K, Leoniuk K, Janaszczyk A. Delivering bad news: patient’s perspective and opinions. Patient Prefer Adherence 2018;12:2397-404.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.644

Copyright (c) 2020 Krzysztof Sobczak, Katarzyna Leoniuk, Agata Janaszczyk

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/