Aggression among nurses*

Maria Mazur

Abstract


Introduction: Aggression among nurses is a topic that is lively and often touched. However, the level of nurses’ aggression needs to be analyzed with regard to stress, personality traits, and sociodemographic variables.

The aim of this study was to assess the level of aggression among nurses with regard to stress, personality, sociodemographic data, and work-related factors.

Materials and methods: The study involved 189 nurses employed in West Pomeranian hospitals. The research instruments were: the Buss–Perry Aggression Questionnaire (BPAQ), the Neuroticism-Extroversion-Openness-Five Factor Inventory (NEO-FFI), the Perceived Stress Scale (PSS-10), and a self-developed questionnaire concerning sociodemographic data.

Results: Chronic stress, longer work experience, neurotic personality, place of residence, and the form of employment, translate into aggression experienced by nurses. The general aggression rate according to the BPAQ was 69.9 ±18. According to the PSS-10, the largest group of respondents (38.62%) were nurses with the highest stress levels (7–10 sten scores). The nurses with higher perceived stress levels were more prone to anger, verbal aggression and hostility (p < 0.00).

Conclusions: Aggression in the nursing environment is common and is determined by the severe stress faced by nurses. Unquestionably, the levels of stress and aggression are directly proportional. The most common personality traits among nurses are conscientiousness and agreeableness. A higher level of neuroticism is associated with proneness to aggression. The level of aggression is determined by sociodemographic data, stress, and personality traits. Variables that characterize nurses showing aggressive behaviors are: having children, advanced age, and living in a city with a population of up to 100,000, as well as having several jobs and a contract for a specific task as a form of employment.


Keywords


nurses; aggression; stress; personality.

Full Text:

PDF

References


Stępnik A. Agresja – dwa ujęcia biologiczne. Ruch dla Kultury 2009;9:111-8.

Kenrick DT, Neuberg SL, Cialdini RB. Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2002.

Wojnicka D, Włoszczak-Szubzda A. Wiedza i umiejętności personelu medycznego w odniesieniu do przejawów agresji ze strony pacjenta. Aspekty Zdrowia i Choroby 2017;2(2):51-63.

Lickiewicz J, Piątek J. Doświadczanie agresji w pracy pielęgniarskiej. Sztuka Leczenia 2014;3-4:11-22.

Barański J, Steciwko A, Mastalerz-Migas A, editors. Agresja w opiece zdrowotnej. Zagadnienia wprowadzające. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2014.

Drabek M, Merecz D, Mościcka A. Skala narażenia na agresję w miejscu pracy pracowników służby zdrowia i sektora usług. Med Pr 2007;58(4):299-306.

Dellasega CA. Bullying among nurses. Am J Nurs 2009;109(1):52-8.

Rowe M, Sherlock H. Stress and verbal abuse in nursing: do burned out nurses eat their young? J Nurs Manag 2005;13(3):242-8.

Johnson SL. International perspectives on workplace bullying among nurses: a review. Int Nurs Rev 2009;56(1):34-40.

Śniegocka M, Śniegocki M. Analiza sposobów odpowiedzi na stres zawodowy wśród pielęgniarek. Probl Pielęg 2014;22(4):503-10.

Tartas M, Derewicz G, Walkiewicz M, Budziński W. Źródła stresu zawodowego w pracy pielęgniarek zatrudnionych na oddziałach o dużym obciążeniu fizycznym i psychicznym – hospicjum oraz chirurgii ogólnej. Ann Acad Med Gedan 2009;39:145-53.

Kowalczuk K, Krajewska-Kułak E, Kułak W, Van Damme-Ostapowicz K, Klimaszewska K, Rolak H. Wpływ agresji na występowanie stresu w populacji pielęgniarek i położnych na terenie województwa podlaskiego. Probl Hig Epidemiol 2010;91(3):444-50.

Jankowiak B, Kowalczuk K, Krajewska-Kułak E, Sierakowska M, Lewko J. Narażenie pielęgniarek na agresję. Ann Univ Mariae Curie-Skłodowska Sectio D 2006;60(Suppl 16):458-63.

Burba M, Gotlib J. Ocena występowania stresu w grupie pielęgniarek zatrudnionych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie. Pielęg Pol 2017;1(63):54-61.

Zdziebło K, Zboina B, Stępień R, Mędrykowska A. Stres zawodowy jako czynnik determinujący jakość życia w opinii pielęgniarek. Polish J Health Fitness 2015;1:57-71.

Cybulska AM, Wieder-Huszla S, Jurczak A, Grochans E. Wpływ cech osobowości i stanu zdrowia psychicznego personelu pielęgniarskiego na wybór stylu radzenia sobie ze stresem w kontakcie z umierającym człowiekiem. Pielęg Pol 2017;3(65):427-36.

Kliszcz J, Nowicka-Sauer K, Trzeciak B, Sadowska A. Poziom lęku, depresji i agresji u pielęgniarek, a ich satysfakcja z życia i z pracy zawodowej. Med Pr 2004;55(6):461-8.

Marcysiak M, Dąbrowska O, Marcysiak M. Wypalenie zawodowe a radzenie sobie ze stresem pielęgniarek. Probl Pielęg 2014;22(3):312-8.

Wieder-Huszla S, Żak B, Jurczak A, Augustyniuk K, Schneider-Matyka D, Szkup M. Wypalenie zawodowe wśród personelu pielęgniarskiego. Fam Med Primary Care Rev 2016;18(1):63-8.

Dziąbek E, Dziuk U, Bieniek J, Brończyk-Puzoń A, Kowolik B, Borgosz J. Ocena satysfakcji życiowej w wybranej grupie pielęgniarek i położnych członków Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej – doniesienie wstępne. Probl Pielęg 2015;23(3):279-84.

Cwanda K, Jabłońska N, Bartczyk N, Stankiewicz-Mróz A. Forma zatrudnienia i czas pracy jako czynniki budujące motywację pielęgniarek. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Organizacja i Zarządzanie 2017;1218(69):5-21.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.636

Copyright (c) 2019 Maria Mazur

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/