An image of a perfect nurse in the opinion of hospitalized patients

Sylwia Jaltuszewska, Kazimiera Hebel, Mikołaj Majkowicz

Abstract


Introduction: Contemporary patients’ expectations for a nurse do not only concern medical knowledge and practical skills, but also a proper moral attitude, commitment, courteousness and professionalism. The present study is an attempt to present personality traits of a nurse from the point of view of patients’ expectations based on Murray’s theory of needs.

The aim of this study was to analyse the image of a “perfect” and “bad” nurse in the opinion of hospitalized patients in the context of their own needs.

Materials and methods: The study included a group of 250 patients hospitalized in various departments. The Adjective Check List (ACL) was used to carry out the assessment.

Results: The study has shown that patients clearly expect that a nurse should have a need for order – with a mean of 60.36 ±7.58 and a need of endurance – with a mean of 59.13 ±6.61.

Conclusions: Patients explicitly differentiate the characteristics of a “perfect” nurse.


Keywords


hospitalization; perfect nurse; opinion; patient

Full Text:

PDF

References


Kojder E, Zarzycka D. Wizerunek zawodowy pielęgniarki i jego determinanty. Pielęgniarstwo XXI wieku 2014;2(47):47-52.

Ciałkowska-Kuźmińska M, Klejna A. Potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi – perspektywa psychologiczna wobec psychiatrycznej. Post Psychiatr Neurol 2012;21(4):277-82.

Gough HG, Heilbrun AB. Lista przymiotnikowa ACL. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; 2012.

Nowosielska K, Boniecka H. Pielęgniarki przed sądem: na co skarżą się pacjenci?. Rzeczpospolita 2012. https://www.rp.pl/artykul/928153-Pielegniarki-przed-sadem--na-co-skarza-sie-pacjenci.html (28.08.2020).

Marczewska S. Błędy medyczne w pielęgniarstwie. Pielęg Położna 2012;12:43-6.

Cieślik P. Personel medyczny w oczach pacjenta. Służba Zdrowia 2002;5--8:14-5.

Włodarczyk D, Tobolska B. Wizerunek zawodu pielęgniarki z perspektywy lekarzy, pacjentów i pielęgniarek. Med Pr 2011;62(3):269-79.

Ossowska M, Majkowicz M. Obraz idealnego technika radioterapii w ocenie pacjenta. Psychoonkologia 2010;2:41-7.

Rostowska T, Walęcka-Matyja K. Obraz siebie i poziom samooceny po amputacji piersi oraz kobiet ze schorzeniami skóry – analiza porównawcza. Psychoonkologia 2003;7(1):7-13.

Kunecka D. Jak cię widzą, tak cię piszą. Mag Pielęg Położ 2011;9:4-5.

Sochacka L. Postrzeganie zawodu pielęgniarki/pielęgniarza przez studentów kierunku pielęgniarstwo na kolejnych etapach kształcenia. Piel Zdr Publ 2014;4(2):109-16.

Johari H, Hee OC. Personality traits and customer-oriented behavior in the health tourism hospitals in Malaysia. IJTEF 2013;4(4):213-6.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.620

Copyright (c) 2021

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/