Analysis of the styles of coping with stress in women in the preoperative period

Katarzyna Szymoniak, Małgorzata Rychlicka, Małgorzata Zimny, Krystyna Czechowska, Regina Powirska-Swęd, Anna Jurczak, Dorota Ćwiek

Abstract


Introduction: Stress constitutes a serious social and health problem. At the beginning of the 21st century, it became a very common and popular topic in medicine. As such, it is important to conduct studies on the causes of preoperative stress and strategies of dealing with it, especially in a hospital environment. Our research results, alongside numerous other studies, show that the problem is still present.
The aim of the study was to analyze the styles of coping with stress in women before surgeries using the Coping Inventory for Stressful Situations (CISS).
Materials and methods: The study was conducted on 339 women admitted to a surgical gynecology clinic. A diagnostic survey with a questionnaire CISS was conducted.
Results: The most dominant style of coping with stress is the avoidance-oriented style which is prevalent in 35.4% of respondents. The study shows that use of the avoidance-oriented style decreases with age (p = 0.007). Younger women try to avoid stress by socializing more frequently than older individuals. Less-educated women focus on avoiding stress more often (p = 0.017) than well-educated women who are more task-oriented (p = 0.011). Women with fewer past surgeries seek social contact to avoid stress more frequently (p = 0.019). Engaging in substitutive activities is more prevalent among women who underwent surgeries where the abdominal cavity is opened.
Conclusions: 1. Gynecological surgeries are a source of stress and a great emotional burden for women. 2. Older, well-educated women show better skills in coping with preoperative stress. 3. Most respondents use the avoidance-oriented style.

Keywords


gynecology; stress before surgery; women

Full Text:

PDF

References


Ali A, Altun D, Oguz BH, et al. The efefect of preoperative anxiety on postoperative analgesia and anesthesia recovery in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. J Anesth 2014; 28: 222-227.

Pilewska AB, Jakiel G, Kanadys K, et al. Operacja ginekologiczna jako przyczyna zobiektywizowanego stresu u kobiet. Ginekol Pol 2007; 78: 777-782 (in Polish).

Kurowska K, Jaworska M. Poczucie koherencji (SOC) a style radzenia sobie z choroba u osób z rozpoznaniem raka jajnika i jądra. Probl Pielęg 2010; 18: 429-434 (in Polish).

Bidzan M, Smutek J, Zielonka A, et al. Strategie radzenia sobie ze stresem u kobiet leczonych operacyjnie z powodu nowotworu narządów rodnych. Psychoonkologia 1998; 3: 41-47 (in Polish).

Pilewska A, Jakiel G. Oczekiwanie na interwencję chirurgiczną jako sytuacja trudna dla kobiet. Prz Menopauz 2005; 4: 37-41 (in Polish).

Alexander DA, Naji AA, Pinion SB, et al. Randomised trail comparing hysterectomy with endometrial ablation for dysfunctional uterine bleeding: psychiatric and psychosocial aspects. BMJ 1996; 312: 280-284.

Reroń A, Huras H. Operacyjne leczenie mięśniaków macicy a zaburzenia depresyjne. Ginekol Pol 2006; Supl.1: 127 (in Polish).

Kjerulff KH, Rhodes JC, Langenberg PW, et al. Patient satisfaction with results of hysterectomy. Am J Obstet Gynecol 2000; 183: 1440-1447.

Kuppermann M, Varner RE, Summitt RL, et al. Effect of hysterectomy vs medical treatment on health-related quality of life and sexual functioning: the medicine or surgery (Ms) randomized trial. JAMA 2004; 291: 1447-1455.

Hawighorst S, Schoenefuss G, Fusshoeller C, et al. The physician-patient relationship before cancer treatment: a prospective longitudinal study. Gynecol Oncol 2004; 94: 93-97.

Marek K, Dimter A, Jawor M, et al. Zaburzenia depresyjno-lękowe u kobiet po histerektomii - przegląd piśmiennictwa. Psychiatr Pol 2001; 35: 763-769 (in Polish).

Lewicka M, Makara-Studzińska M, Sulima M, et al. Nasilenie lęku u kobiet w okresie okołooperacyjnym. Post Psychiatr Neurol 2012; 21: 183-189 (in Polish).

Bączyk G, Poniedziałek M, Skokowska B. Poziom lęku przedoperacyjnego u chorych leczonych chirurgicznie. Pielęg Pol 2005; 1: 42-45 (in Polish).

Łoza B, Opielak G, Szkodziak P, et al. Lęk jako objaw łączący psychiatrię z innymi dziedzinami medycyny somatycznej - poziom leku u pacjentów wybranych oddziałów somatycznych. Psychiatr Prakt Ogólnolek 2004; 4: 193-196 (in Polish).

Bojar I, Humeniuk E, Wdowiak L, et al. An infuence of an anxiety level on health state self-evaluation among patients of obstetric-gynecological outpatient clinics in Lublin. Pol J Environ Stud 2006; 15(2B): 86-88.

Cosentino M, Vidotto G, Ponchia R, et al. Anxiety and acceptance of gynecological laparoscopic operations. Minerva Ginecol 2002; 54: 171-177.

Paciuch J. Objawy stresu u pacjentów związane z zabiegami operacyjnymi. Przeds Zarz 2012; 13: 87-98 (in Polish).
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.587

Copyright (c) 2021

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/