The effect of thawing on the antioxidant activity of the leaves and fruit of the grapevine (Vitis vinifera)

Joanna Zielonka-Brzezicka, Katarzyna Florkowska, Anna Nowak, Anna Muzykiewicz-Szymańska, Adam Klimowicz

Abstract


Introduction: Grapevine is a valuable source of active health-promoting substances, in particular polyphenols, i.e., flavonoids and phenolic acids, with antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial, antiviral and anticancer properties. Grape seeds, peels and leaves also provide a rich source of antioxidants.

The aim of the study was to evaluate the antioxidant activity of aqueous and alcoholic extracts of various parts of the Vitis vinifera.

Materials and methods: Fresh and frozen grapevine fruits and leaves of a red variety, cultivated by the authors, were evaluated for antioxidant potential. Extracts were prepared with an ultrasound-assisted extraction at 40 kHz for 15, 30 or 60 min. Methanol, ethanol and isopropanol aqueous solutions, as well as water, were used as extractants. Antioxidant activity was determined using the 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) and 2,2’-azinobis(ethylbenzothiazoline-6 sulphonic acid) (ABTS) methods.

Results: The antioxidant potential of extracts prepared from both fresh and frozen plant material was observed. The highest activity, evaluated with the DPPH method, was found in methanolic extracts of fresh leaves, obtained after a 60 min extraction. Similarly, a high activity was observed for frozen grapevine leaf extracts. The highest antioxidant capacity, evaluated by the ABTS method, was found in frozen leaves extracted with isopropanol for 60 min. Freezing and thawing markedly increased the antioxidant properties of the extracts.

Conclusions: Extracts from both fresh and frozen parts of the Vitis vinifera showed antioxidant activity, and leaf extracts seemed to be particularly valuable. The freezing-thawing process had a beneficial effect on antioxidant potential and should be considered a useful method to increase extraction efficiency of antioxidants to be used to obtain valuable cosmetic, pharmaceutical or food products.


Keywords


Vitis vinifera; antioxidants; ultrasound-assisted extraction; DPPH; ABTS

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Rockenbach II, Gonzaga LV, Rizelio VM, Gonçalves AEDSS, Genovese MI, Fett R. Phenolic compounds and antioxidant activity of seed and skin extracts of red grape (Vitis vinifera and Vitis labrusca) pomace from Brazilian winemaking. Food Res Int 2011;44(4):897-901.

Kapłan M, Suszyna J. Uprawa winorośli w Polsce. Wieś i Doradztwo 2015;1-2(82-83):37-41.

Nowak A, Zielonka J, Turek M, Klimowicz A. Wpływ przeciwutleniaczy zawartych w owocach na proces fotostarzenia się skóry. Post Fitoter 2014;15(2):94-9.

This P, Lacombe T, Cadle-Davidson M, Owens CL. Wine grape (Vitis vinifera L.) color associates with allelic variation in the domestication gene VvmybA1. Theor Appl Genet 2007;114(4):723-30.

Filocamo A, Bisignano C, Mandalari G, Navarra M. In vitro antimicrobial activity and effect on biofilm production of a white grape juice (Vitis vinifera) extract. Evid Based Complement Altern Med 2015;2015:856243. doi: 10.1155/2015/856243.

Kozłowska M, Czekała Ł. Stilbeny i ich znaczenie w odporności roślin. Prog Plant Prot 2017;57(1):27-35.

Katalinic V, Mozina SS, Generalic I, Skroza D, Ljubenkov I, Klancnik A. Phenolic profile, antioxidant capacity, and antimicrobial activity of leaf extracts from six Vitis vinifera L. varieties. Int J Food Prop 2013;16(1):45-60.

Rani V, Deep G, Singh RK, Palle K, Yadav UC. Oxidative stress and metabolic disorders: Pathogenesis and therapeutic strategies. Life Sci 2016;148:183-93.

Miller MW, Sadeh N. Traumatic stress, oxidative stress and posttraumatic stress disorder: Neurodegeneration and the accelerated-aging hypothesis. Mol Psychiatr 2014;19(11):1156-62.

Salim S. Oxidative stress and psychological disorders. Curr Neuropharmacol 2014;12(2):140-7.

Kruk J, Aboul-Enein HY. Reactive oxygen and nitrogen species in carcinogenesis: Implications of oxidative stress on the progression and development of several cancer types. Mini Rev Med Chem 2017;17(11):904-19.

Martinez-Useros J, Li W, Cabeza-Morales M, Garcia-Foncillas J. Oxidative stress: a new target for pancreatic cancer prognosis and treatment. J Clin Med 2017;6(3):29.

Vodusek AL, Goricar K, Gazic B, Dolzan V, Jazbec J. Antioxidant defence-related genetic variants are not associated with higher risk of secondary thyroid cancer after treatment of malignancy in childhood or adolescence. Radiol Oncol 2016;50(1):80-6.

Rinnerthaler M, Bischof J, Streubel MK, Trost A, Richter K. Oxidative stress in aging human skin. Biomolecules 2015;5(2):545-89.

González-Centeno MR, Comas-Serra F, Femenia A, Rosselló C, Simal S. Effect of power ultrasound application on aqueous extraction of phenolic compounds and antioxidant capacity from grape pomace (Vitis vinifera L.): experimental kinetics and modeling. Ultrason Sonochem 2015;22:506-14.

Muzykiewicz A, Zielonka-Brzezicka J, Klimowicz A, Florkowska K. Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia L.) jako źródło składników o potencjalnym działaniu antyoksydacyjnym – porównanie właściwości przeciwutleniających ekstraktów z liści, kwiatów i owoców. Probl Hig Epidemiol 2016;98(2):125-32.

Zielonka-Brzezicka J, Nowak A, Zielińska M, Klimowicz A. Porównanie właściwości przeciwutleniających wybranych części maliny właściwej (Rubus idaeus) i jeżyny europejskiej (Rubus fruticosus). Pomeranian J Life Sci 2016;62(4):52-9. doi: 10.21164/pomjlifesci.269.

Nowak A, Zielonka-Brzezicka J, Pechaiko D, Tkacz M, Klimowicz A. Ocena właściwości antyoksydacyjnych liści Ginkgo biloba L. po zakończeniu wegetacji. Pomeranian J Life Sci 2017;63(1):24-30. doi: 10.21164/pomjlifesci.222.

Farhadi K, Esmaeilzadeh F, Hatami M, Forough M, Molaie R. Determination of phenolic compounds content and antioxidant activity in skin, pulp, seed, cane and leaf of five native grape cultivars in West Azerbaijan province, Iran. Food Chem 2016;199:847-55.

Aouey B, Samet AM, Fetoui H, Simmonds MS, Bouaziz M. Anti-oxidant, anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activites of grapevine leaf extract (Vitis vinifera) in mice identification of its active constituents by LC-MS/MC analyses. Biomed Pharmacother 2016;84:1088-98.

Shrikanta A, Kumar A, Govindaswamy V. Resveratrol content and antioxidant properties of underutilized fruits. J Food Sci Technol 2015;52(1):383-90.

Albuquerque JGF, Assis VL, Almeida AJPO, Basílio IJLD, Luciano MN, Meireles BRLA, et al. Antioxidant and vasorelaxant activities induced by northeastern Brazilian fermented grape skin. BMC Complement Alter Med 2017;17(1):376. doi: 10.1186/s12906-017-1881-2.

Pari L, Suresh A. Effect of grape (Vitis vinifera L.) leaf extracts on alcohol induced oxidative stress in rats. Food Chem Toxicol 2008;46(5):1627-34.

Rutkowska J, Adamska A, Pielat M, Białek M. Porównanie składu i właściwości owoców dzikiej róży (Rosa rugosa) utrwalanych metodami liofilizacji i suszenia konwencjonalnego. Żywn Nauka Technol Jakość 2012;4(83):32-43.

Zielonka-Brzezicka J, Nowak A, Klimowicz A, Duchnik W, Wira D, Wysocka D, et al. Ocena aktywności antyoksydacyjnej ananasa jadalnego (Ananas comosus). Pomeranian J Life Sci 2018;64(3):132-8. doi: 10.21164/pomjlifesci.456.

Florkowska K, Duchnik W, Nowak A, Klimowicz A. Właściwości antyoksydacyjne papryki ostrej odmiany Hungarian yellow. Pomeranian J Life Sci 2018;64(3):126-31. doi: 10.21164/pomjlifesci.455.

Jayaprakasha GK, Singh RP, Sakariah KK. Antioxidant activity of grape seed (Vitis vinifera) extracts on peroxidation models in vitro. Food Chem 2001;73(3):285-90.

Fiutak G, Hajduk E, Filipczak-Fiutak M, Macura R, Firek B. Wpływ wybranych procesów termicznych na zachowanie właściwości przeciwutleniających homogenatów z owoców jagodowych. Żywn Nauka Technol Jakość 2016;2(105):106-17.

Kolniak J. Wpływ sposobu zamrażania, zamrażania, oraz dodatków krio-ochronnych na zawartość polifenoli ogółem, antocyjanów i pojemność przeciwutleniającą mrożonek truskawkowych. Żywn Nauka Technol Jakość 2008;5(60):135-48.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.470

Copyright (c) 2021 Joanna Zielonka-Brzezicka

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/