Knowledge of risk factors and prevention of breast cancer among female university students in Wroclaw

Iwona Malicka, Marta Jelecka

Abstract


ABSTRACT

Introduction: The research so far shows that despite many worldwide and national campaigns, women’s knowledge about breast cancer is still insufficient or not used in practice.

The purpose of the study was to evaluate the knowledge of breast cancer risk factors and preventive measures among young women (female students).

Materials and methods: The study group consisted of 320 female students, respondents from University School of Physical Education in Wroclaw (USPEW), Wroclaw University of Science and Technology, University of Wroclaw, and Wroclaw Medical University (WMU). The study was questionnaire-based. The results of the survey have been analyzed in terms of the female respondents’ place of residence, and depending on the higher education institutions.

Results: The place of residence does not have an impact on the awareness and knowledge of the female students in respect of breast cancer risk factors and preventive measures. The majority of female students are acquainted with breast cancer risk factors. The female students from the WMU and USPEW in particular had the greatest knowledge in this respect. The female students did not have their breasts examined at the doctor’s office. Moreover, in most cases they do not self-examine their breasts, or they do it irregularly. The female students derive their knowledge about breast cancer risk factors and preventive measures mainly from media and the press.

Conclusions: In general, the female students know the symptoms of breast cancer; however, the knowledge depends on the university profile. Theoretical knowledge was not used in practice. Regardless of the university profile, respondents reported the need for campaigns to fight cancer in Poland.

Keywords


breast cancer; prevention; risk factors; knowledge; social campaigns

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Torre LA, Bray F, Siegel RL, Ferlay J, Lortet-Tieulent J, Jemal A. Global cancer statistics, 2012. CA Cancer J Clin 2015;65(2):87-108. doi: 10.3322/caac.21262.

Didkowska J, Wojciechowska U, Zatoński W. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2012 roku. Warszawa: Ministerstwo Zdrowia; 2014. p. 7-8.

Knutson TP, Lange CA. Tracking progesterone receptor-mediated actions in breast cancer. Pharmacol Ther 2014;142:114-25.

May F. Novel drugs that target the estrogen-related receptor alpha: their therapeutic potential in breast cancer. Cancer Manag Res 2014,6:225-52. doi: 10.2147/CMAR.S35024.

Makowski M, Połać I, Pertyński T. Estrogeny a rak sutka. Prz Menopauz 2007;3:150-4.

Ślusarska B, Nowicki G, Łachowska E, Piasecka E, Marciniak A. Wiedza kobiet na temat profilaktyki raka piersi w wybranych uwarunkowaniach socjodemograficznych. Med Og Nauk Zdr 2016;22(1):59-65.

Cichońska M, Borek M, Krawczyk W, Maciąg D. Wiedza kobiet w zakresie zapobiegania nowotworom piersi i raka szyjki macicy. Acta Sci Acad Ostroviensis 2012;1:5-25.

Lewandowska A, Mess E, Laufer J. Profilaktyka raka piersi wśród kobiet. Onkol Pol 2011;14(3):131-4.

Stanisławska J, Janikowska K, Stachowska M, Talarska D, Drozd-Gajdus E, Szewczyczak M. Ocena wiedzy kobiet w zakresie profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. Probl Hig Epidemiol 2016;97(1):38-44.

Wołowski T, Wróblewska P. Ocena wiedzy gdańskich studentek na temat profilaktyki raka piersi. Probl Hig Epidemiol 2012;93:347-9.

Ridan T, Berwecki A, Spannbauer A, Rubinkiewicz P, Mucha D. Ocena wiedzy i postaw studentów na temat profilaktyki raka piersi i mastektomii. Doniesienie wstępne. Cywilizacyjne zagrożenia zdrowia człowieka. Wyzwania dla edukacji i profilaktyki. Kielce: Wyd. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; 2016.

Kalinowski P, Bojakowska U, Kowalska ME. Analiza wiedzy studentek Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z zakresu epidemiologii raka piersi. Probl Pielęg 2014;22(2):147-53.

Paździor A, Stachowska M, Zielińska A. Wiedza kobiet na temat profilaktyki raka piersi. Now Lek 2011;80(6):419-22.

Woźniak I. Wiedza o schorzeniach nowotworowych narządów kobiecych i postawy kobiet wobec badań profilaktycznych. Probl Pielęg 2008;16(1-2):136-43.

Zych B, Marć M, Binkowska-Bury M. Stan wiedzy kobiet po 35. roku życia w zakresie profilaktyki raka piersi. Prz Med Uniw Rzesz 2006;1:27-33.

Tkaczuk-Włach J, Sobstyl M, Jakiel G. Rak piersi – znaczenie profilaktyki pierwotnej i wtórnej. Prz Menopauz 2012;4:343-7.

Strojek K, Maślanka M, Styczyńska H, Zukow W. Zachowania prozdrowotne i stan wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka piersi. J Educ Health Sport 2017;7(3):166-76. doi: 10.5281/zenodo.268299.

O’Malley MS, Fletcher SW. US Preventive Services Task Force. Screening for breast cancer with breast self-examination. A critical review. JAMA 1987;257:2196-203.

Łepecka-Klusek C, Jakiel G, Krasuska ME, Stanisławek A. Breast self-examination among Polish women of procreative age and the attached significance. Cancer Nurs 2007;30:64-8.

Jassem J, Krzakowski M. Rak piersi. In: Krzanowki M, Warzocha K, editors. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych – 2013 r. T. 1. Gdańsk: Via Medica; 2013. p. 211-64.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.448

Copyright (c) 2018 Iwona Malicka, Marta Jelecka

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/