Physical activity as a factor reducing aggressive behaviour in adolescents in gymnasium school age

Iwona Rotter, Artur Kotwas, Ewa Kemicer­‍-Chmielewska, Aleksandra Watral

Abstract


Introduction: Violence among adolescents is one of the most serious problems, and has significantly increased in recent years. Studies conducted in 2011 on aggression and violence in schools reported that the most widespread form of offence is verbal aggression. As many as 63% of students had experience of being ridiculed, humiliated or offended. According to research, 33% of students suffered from physical aggression (PA).

The aim of the study to evaluate the relationship between physical activity and the incidence of aggressive behaviour in adolescents of lower­‍-secondary school age.

Material and methods: The study was conducted in autumn 2013, in West Pomerania province in Poland, among 807 students of a lower­‍-secondary school. A diagnostic survey method with a standardized questionnaire (Aggression Questionnaire) by H. Buss and M. Perry of 1992 (Amity version) was used. Statistical analysis was performed in Statistica Pl version 10 using the Kruskal–Wallis test and the U Mann–Whitney test with a significance level of p ≤ 0.05.

Results: The Kruskal–Wallis test showed only a statistically significant difference between the groups surveyed in relation to the frequency of attendance at additional sports activities and the level of PA (p = 0.02).

Conclusions: Subjects who engage in team sports show a higher tendency for physical aggression than those engaged in individual sports. Taking into account the higher level of PA in adolescents performing sport 3–4 times a week compared to physically inactive and very active adolescents (more than 5 times a week), it may be presumed that sport attracts people with high physical aggression tendencies. Only with strong involvement in sport is the level of aggression reduced. There is a need for research on the personality of young athletes, which would give credence to this thesis.

Keywords


motor activity; aggression; adolescents

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Wojtyła­‍-Buciora P., Marcinkowski J.T.: Aktywność fizyczna w opinii młodzieży licealnej i ich rodziców. Probl Hig Epidemiol. 2010, 91 (4), 645.

Gracz J.: Działania agresywne a wychowanie fizyczne i sport. In: Sport a agresja: Ed. Z. Dziubiński. Wyd. CDW, Warszawa 2007.

Poklek R.: Wpływ aktywności fizycznej na poziom agresji młodocianych przestępców. Zesz Nauk WSPiA Pozn. 2006, 2, 235–236.

Kalina R.M.: Przeciwdziałanie agresji. Wykorzystanie sportu do zmniejszania agresywności. Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa 1991, 254–256.

Buss A., Perry M.: The Aggression Questionnaire. J Person Soc Psychol. 1992, 6, 452–459.

Jasiński T.: Deklarowana agresja i agresywność u chłopców trenujących grę w piłkę ręczną, na tle grup porównawczych. In: Pedagogics, psychology, medical­‍-biological problems of pchysical training and sports. Ed. S. Yermacov. Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Charków 2007, 12, 164–169.

Sport a agresja. Ed. Z. Dziubiński. Wyd. CDW, Warszawa 2007.

Poklek R.: Rodzaj aktywności fizycznej a poziom syndromu agresji więźniów w zależności od typu zakładu karnego. Life Movement. 2012, 1 (1), 5–15.

Agresja w szkole – spojrzenie wieloaspektowe. Ed. A. Rejzner. TWP, Warszawa 2004.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.430

Copyright (c) 2018 Iwona Rotter, Artur Kotwas, Ewa Kemicer­‍-Chmielewska, Aleksandra Watral

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/