POLISH CITIZENS’ OPINIONS CONCERNING CO-PAYMENT FOR HOSPITALIZATION AND SUBSIDIES FOR NON-STANDARD BENEFITS

Ewa Kemicer-Chmielewska, Iwona Rotter, Artur Kotwas, Beata Karakiewicz

Abstract


Introduction: Co-payment in the health sector operates in most healthcare systems in European countries. The aim of this study was knowledge of Polish citizens’ opinions concerning healthcare services co­‑payment with respect to selected socio­‍‑demographic factors.

Material and methods: The study was conducted using a diagnostic survey of 636 respondents, representing residents of the West Pomeranian region, Poland.

Results: The majority of respondents did not accept co­‍‑payment for health services.

Conclusions: Material situation and educational background impact on decisions concerning co­‍‑payment for hospital treatment.


Keywords


hospitalization; patients; co‑payment

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Aktualne problemy i wydarzenia. Opinie o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej. Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2012.

Aktualne problemy i wydarzenia. Gotowość do zmian w służbie zdrowia. Raport z badań. Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2010.

Rudawska I.: Opieka zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe. PWN, Warszawa 2007, 178–180.

Siwińska V., Brożyniak J., Iłżecka J., Jarosz M. J., Orzeł Z.: Modele systemów opieki zdrowotnej w Polsce i wybranych państwach europejskich. Zdrow Publiczne. 2008, 118, 3, 358–367.

Aktualne problemy i wydarzenia. Polacy o możliwych zmianach w systemie ochrony zdrowia. Komunikat z badań. Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2007.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.42

Copyright (c) 2016 Ewa Kemicer-Chmielewska, Iwona Rotter, Artur Kotwas, Beata Karakiewicz

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/