THE SOCIAL DEMAND FOR PERINATAL SERVISES GIVEN BY MIDWIFES AMONG WOMEN FROM ZACHODNIOPOMORSKIE PROVINCE AND INVESTIGATE THE KNOWLEDGE BASE OF MEDICAL STAFF IN REGARD TO THE MIDWIFE’S RIGHTS AND DUTIES RESULTING FROM POLISH LAW

Dorota Fryc

Abstract


Introduction: The midwife’s profession has evolved across the ages to become – in the vast majority of countries, including Poland – an independent medical occupation. The aim of this thesis was to define how big is the social demand for perinatal servises given by midwifes among women from Zachodniopomorskie province and investigate the knowledge base of medical staff in Zachodniopomorskie province in regard to the midwife’s rights and duties resulting from Polish law.

Material and methods: Research was carried out from 1.10.2009 to 30.06.2010. It included 115 active midwifes in the city of Szczecin and beyond it (Zachodniopomorskie province). Additionally, 40 doctors, 99 nurses and 1 master of physiotherapy took part in the survey (all of them based in Zachodniopomorskie province). Research was also conducted among 150 women from the same province. The survey was presented in the form of a questionnaire. Since the available literature did not include a standardized research tool which could be used to achieve appointed goals a new method was devised. Results were subjected to mathematical and statistical analysis.

Conclusions: After the compilation of results presented in this paper the following conclusions were made: 1. Some of the medical personnel who participated in the survey do not perceive midwifes as independent medical practitioners. 2. Most midwifes are aware of their rights and obligations outlined in Polish legislation. In their opinion the lack of independence in their profession is caused by unclear clauses and paragraphs in Polish law. The women who participated in the survey showed an interest in services provided by midwifes. 3. They stated that there is a common need for this kind of service. There are grounds to intensify the promotion of midwifery as an independent occupation.


Keywords


midwife; competences; law; woman; gestation

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Brucker M.: The birth of midwifery. http://www3.utsouthwestern.edu/midwifery/mdwfhistory.html (26.11.2004).

Women in scripture: a dictionary of named and unnamed women in the Hebrew Bible, the Apocryphal/Deuterocanonical books, and the New Testament. Eds: C. Meyers, T. Craven, R.S. Kraemer. Eedermans Publishing Co., Cambridge 2001, 592.

Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie. Eds: A. Kwiatkowska, E. Krajewska‑Kułak, W. Panek. Wyd. Czelej, Lublin 2003, 289.

Bączek G.: Profesjonalizm a historia. Profesjonalna Położna. 2004, 1, 5–4.

Kitzinger S.: The politics of birth. Elsevier Butterworth‑Heinemann, Edinburgh 2005, 235.

Drużdżel M., Dmoch‑Gajzlerska E., Doroszewska. A.: Samodzielność i odpowiedzialność zawodowa w opinii współczesnej położnej na podstawie badań własnych. Położ Nauka Prakt. 2007, 1, 28–31.

Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego. Eds: I. Wrońska, E. Krajeńska‑Kułak. Wyd. Czelej, Lublin 2007, 214.

Nowak G.M.: Idzie nowe – uznanie trzech epok w położnictwie. Klin Perinatol Ginekol. 1996, 10, 293–298.

Nowak G.: Trudna droga przemian. Konferencja „Potrzeby kobiet – potrzeby nowoczesnego położnictwa”. Warszawa 1997.

Nesterowicz M.: Charakter prawny wykonywania zawodu pielęgniarki i odpowiedzialność cywilna za wyrządzone przez nią szkody. Prawo Med. 2003, 5, 117–126.

Świątek B.: Lekarz i pielęgniarka – ich wzajemne relacje w świetle obowiązujących przepisów. Przew Lek. 2000, 5, 16–17.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 stycznia 1993 r. w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych. Dz.U. 1993, nr 9, poz. 45. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930090045 (6.11.2014).

Karkowska D.: Status zawodowy położnej – zarys problemu. Fundacja Rodzić po Ludzku, Warszawa 2007, 26.

Rutka R.: Organizacja Zakładu Opieki Zdrowotnej. In: Nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Eds: B. Nogalski, J.M. Rybicki. Dom Organizatora, Toruń 2002, 29–60.

Bączek G.: Położna – zawód samodzielny. Położ Nauka Prakt. 2007, 1, 24–27.

Piórkowska M.: Pielęgniarstwo – rzemiosło czy profesja? Mag Pielęg Położ. 1998, 5, 6–7.

Śliwińska M.: Położne świadome profesjonalnych zadań. Mag Pielęg Położ. 2005, 1–49.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Dz.U. 2009, nr 151, poz. 1217. http:// isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091511217 (25.10.2014).

Janiuk E.: Pole do popisu dla położnych. Mag Pielęg Położ. 2006, 5, 35.

Watson J., Turnbull B., Mills A.: Evaluation of the extended role of the midwife: the voices of midwives. Int J Nurs Pract. 2002, 8, 257–264.

Hamer H.: Rozwój przez wprowadzanie zmian. Centrum Edukacji Medycyny, Warszawa 1998, 277.

Jędrzejewska L.: Samodzielność położnych. Mag Pielęg Położ. 2006, 6, 35.

Kołtunowicz M., Bączek G.: Samodzielność położnych. Mag Pielęg Położ. 2005, 5, 36.

Gierszewska M., Klusek D., Lewandowska J.: Oczekiwania kobiet rodzących wobec położnych pracujących na sali porodowej. Pielęg Pol. 2003, 2 (16), 119–123.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.40

Copyright (c) 2016 Dorota Fryc

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/