Diet of teenagers with ulcerative colitis, Crohn’s disease and coeliac disease versus their blood morphology

Małgorzata Szczuko, Nina Konecka, Justyna Kikut, Weronika Klimczyk

Abstract


Introduction: Patients with chronic intestinal diseases suffer from nutrient deficiency.

The aim of the study was to show the differences in the diet and nutrient supply, as well as to demonstrate the need for supplementation in the group of adolescents.

Materials and methods: The study group comprised 26 people. Subgroups formed by subjects suffering from ulcerative colitis (UC), Crohn’s disease (CD) and coeliac disease comprised 8, 8 and 10 people, respectively. Both sexes were equally represented in groups. The age of patients was 15.57 ±2.50, 15.75 ±1.75, 14.8 ±1.99 years, respectively.

Dietary intake was assessed on the basis of a 24-hour dietary recall entered in the dietary software Dieta 5d recommended by National Food and Nutrition Institute. Obtained results were compared to current nutritional standards. The measurements of body mass, height and blood morphology were used to assess the differences in nutritional status. The data were subjected to statistical analysis with Statistica 12 using T-test for the samples independent from the groups.

Results: Energy intake in all analysed groups was insufficient. The group of patients suffering from coeliac disease consumed the fewest calories. The largest statistically significant differences were shown between coeliac disease and UC. They related to the lower total intake of protein and all amino acids except lysine. In the same group we determined a significantly lower consumption of vitamins E, C, pyridoxine, thiamine and folic acid, as well as almost all mineral compounds. Additionally, a lower intake of essential fatty acids, starch and dietary fibre was noted in patients with coeliac disease, as compared to CD and UC. The fewest statistically significant differences were shown among the patients suffering from CD and UC. The consumption of calcium in all analysed groups was insufficient to cover daily demand. Statistical analysis of blood morphology results revealed significant differences in the number of monocytes in patients with CD and UC. Among those suffering from CD and coeliac disease the statistically significant difference referred to RDW-CV, whereas among the patients with UC and coeliac disease the difference related to erythrocytes, haematocrit and MCV.

Conclusions: The assessment of the diet and blood morphology revealed that all tested groups are prone to malnutrition. The caloric load of the diet of people suffering from coeliac disease can be increased through the addition of starch from gluten-free sources. Supplementation with calcium and vitamin D should be introduced in all groups at the same level. Additionally, due to insufficient supply with the diet, the supplementation of potassium, magnesium and folacin should be considered, especially in coeliac disease and CD groups. In the case of coeliac disease, the supplementation should also include vitamin E, zinc, iron and iodine. The intake of dietary fibre in coeliac disease may be insufficient. The reduction in the number of erythrocytes and haematocrit can suggest the occurrence of UC. Lower values for platelets, especially RDW-CV (%), can increase the risk of coeliac disease. The increase in monocytes may be characteristic for CD.


Keywords


wrzodziejące zapalenie jelita grubego; choroba Leśniowskiego–Crohna; celiakia; stan odżywienia; sposób żywienia; młodzież

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bartnik W. Wytyczne postępowania w nieswoistych chorobach zapalnych jelit. Prz Gastroenterol 2007;2(5):215-29.

Molodecky NA, Soon IS, Rabi DM, Ghali WA, Ferris M, Chernoff G, et al. Increasing incidence and prevalence of the inflammatory bowel diseases with time, based on systematic review. Gastroenterology 2012;142(1):46-54. doi: 10.1053/j.gastro.2011.10.001.

Czaja-Bulsa G, Kurzawska-Piszczek A, Bulsa M. Nieswoiste zapalenia jelit u dzieci z regionu Pomorza Zachodniego. Fam Med Prim Care Rev 2006;8(3):578-81.

Kamińska B., Landowski P. Rola wybranych czynników środowiskowych w etiopatogenezie nieswoistych zapaleń jelit. Forum Med Rodz 2009;3(1):42-8.

Camara RJ, Ziegler R, Begre S, Schoepfer AM, von Kanel R. The role of psychological stress in inflammatory bowel disease: quality assessment of methods of 18 prospective studies and suggestion for future research. Digestion 2009;80(2):129-39. doi: 10.1159/000226087.

Maunder RG, Levenstein S. The role of stress in the development and clinical course of inflammatory bowel disease: epidemiological evidence. Curr Mol Med 2008;8(4):247-52.

Wójtowicz A. Dodatki żywieniowe – ich rola w chorobach alergicznych u dzieci. Pediatr Dypl 2011;15(4):71-4.

Chassaing B, Van de Wiele T, Gewirtz A. O-013 dietary emulsifiers directly impact the human gut microbiota increasing its pro-inflammatory potential and ability to induce intestinal inflammation. Inflamm Bowel Dis 2017;23 Duppl 1:S5. doi: 10.1097/01.MIB.0000 512523.29952.6f.

Dixon LJ, Kabi A, Nickerson KP, McDonald C. Combinatorial effects of diet and genetics on inflammatory bowel disease pathogenesis. Inflamm Bowel Dis 2015;21(4):912-22. doi: 10.1097/MIB.0000000000000289.

Salkic NN, Adler G, Zawada I, Alibegovic E, Karakiewicz B, Kozłowska­‍-Wiechowska A, et al. NOD2/CARD15 mutations in Polish and Bosnian populations with and without Crohn’s disease: prevalence and genotype-phenotype analysis. Bosn J Basic Med Sci 2015;15(2):67-72. doi: 10.17305/bjbms.2015.348.

Kosińska B. Diagnostyka laboratoryjna nieswoistych zapaleń jelit. Now Lek 2006;75(4)382-8.

Baczewska-Mazurkiewicz D, Rydzewska G. Problemy żywieniowe pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Prz Gastroenterol 2011;6:69-77.

Bąk E, Soszka A, Stelmaszuk T, Dyrla P, Gil J. The assessment the quality of life in patients with Crohn’s disease. Nowa Med 2015;2:45-53. doi: 10.5604/17312485.1167004.

Radwan R, Radwan-Kwiatek K, Skrzydło-Radomańska B, Rydzewska G. Niedokrwistość w nieswoistych zapaleniach jelit – etiopatogeneza, rozpoznawanie i leczenie. Prz Gastroenterol 2010;5(6):315-20.

Wojtuń S, Gil J, Szwed Ł, Dyrla P. Podstawowe objawy i różnicowanie nieswoistych chorób zapalnych jelit. Pediatr Med Rodz 2014;10(1):61-6.

Penagini F, Dilillo D, Meneghin F, Mameli C, Fabiano V, Zuccotti GV. Gluten-free diet in children: an approach to a nutritionally adequate and balanced diet. Nutrients 2013;5(11):4553-65. doi: 10.3390/nu5114553.

Krawiec P, Pac-Kożuchowska E. Różny obraz celiakii wśród dzieci. Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków 2012;2:193-9.

Boroń-Kaczmarska A. Celiakia a choroby wątroby. Med Sci Rev Hepatol 2009;9:102-5.

Radlović N, Mladenowić M, Leković Z, Zivanović D, Brdar R, Radlović V, et al. Effect of gluten-free diet on the growth and nutritional status of children with coeliac disease. Srp Arh Celok Lek 2009;137(11-12):632-7.

Franciszek I, Franciszek B. Nowe wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia choroby trzewnej u dzieci i młodzieży. Prz Gastroenterol 2012;7(4):185-91.

Satora D, Bochen K, Prystupa A, Pietraszek-Mamcarz J, Mosiewicz J, Schabowski J. Celiakia – choroba nie tylko dziecięca. Fam Med Primary Care Rev 2011;13(1):90-4.

Jiang F, Meng D, Weng M, Zhu W, Wu W, Kasper D, et al.

The symbiotic bacterial surface factor polysaccharide A on Bacteroides fragilis inhibits IL-1β-induced inflammation in human fetal enterocytes via toll receptors 2 and 4. PLoS One 2017;12(3):e0172738. doi: 10.1371/journal.pone.0172738.

Kędzia A. Działanie probiotyków na organizm człowieka. Cz. II. Zastosowanie probiotyków w leczeniu i profilaktyce chorób. Post Fitoter 2009;1:50-7.

Majka G, Więcek G, Śróttek M, Śpiewak K, Brindell M, Koziel J, et al. The impact of lactoferrin with different levels of metal saturation on the intestinal epithelial barrier function and mucosal inflammation. Biometals 2016;29(6):1019-33. doi: 10.1007/s10534-016-9973-x.

Zimecki M, Artym J. Właściwości terapeutyczne białek i peptydów z siary i mleka. Postępy Hig Med Dośw 2005;59:309-23.

Togawa J, Nagase H, Tanaka K, Inamori M, Nakajima A, Ueno N, et al. Oral administration of lactoferrin reduces colitis in rats via modulation of the immune system and correction of cytokine imbalance. J Gastroenterol Hepatol 2002;17(12):1291-8.

Szponar L, Wolnicka K, Rychlik E. Album fotografii produktów i potraw. Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia; 2000.

Jarosz M. Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia; 2012.

Ciborowska H, Rudnicka A. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego. Warszawa: PZWL; 2014.

Włochal M, Grzymisławski M. Nowe trendy leczenia żywieniowego w przypadku nieswoistych chorób zapalnych jelit. Piel Zdr Publ 2016;6(2):149-58. doi: 10.17219/pzp/61571.

Pieczyńska J, Prescha A, Zabłocka-Słowińska K, Neubauer K, Smerka A, Januszewicz A, et al. Test minimalnej oceny stanu odżywienia jako uniwersalne narzędzie do oceny stanu odżywienia i psychologicznego chorych na nieswoiste choroby zapalne jelit – badania wstępne. Hygeia Public Health 2014;49(2):274-8.

Amre DK, D’Souza S, Morgan K, Seidman G, Lambrette P, Grimard G, et al. Imbalances in dietary consumption of fatty acids, vegetables, and fruits are associated with risk for Crohn’s disease in children. Am J Gastroenterol 2007;102(9):2016-25. doi: 10.1111/j.1572-0241.2007.01411.x.

Brasil Lopes M, Rocha R, Castro Lyra A, Rosa Oliveira V, Gomes Coqueiro F, Silveira Almeida N, et al. Restriction of dairy products; a reality in inflammatory bowel disease patients. Nutr Hosp 2014;29(3):575-81. doi: 10.3305/nh.2014.29.3.7124.

Myszkowska-Ryciak J, Harton A, Gajewska D. Analiza wartości odżywczej i kosztów diety bezglutenowej w porównaniu do standardowej racji pokarmowej. Med Ogólna Nauki Zdr 2015;21(3):312-6.

Ohlund K, Olsson C, Hernell O, Ohlund I. Dietary shortcomings in children on a gluten-free diet. J Hum Nutr Diet 2010;23(3):294-300. doi: 10.1111/j.1365-277X.2010.01060.x.

Bosviel R, Joumard-Cubizolles L, Chinetti-Gbaguidi G, Bayle D, Copin C, Hennuyer N, et al. DHA-derived oxylipins, neuroprostanes and protectins, differentially and dose-dependently modulate the inflammatory response in human macrophages: Putative mechanisms through PPAR activation. Free Radic Biol Med 2017;103:146-54. doi:10.1016/j.freeradbiomed.2016.12.018.

Costea I, Mack DR, Lemaitre RN, Israel D, Marcil V, Ahmad A, et al. Interactions between the dietary polyunsaturated fatty acid ratio and genetic factors determine susceptibility to pediatric Crohn’s disease. Gastroenterology 2014;146(4):929-31. doi: 10.1053/j.gastro.2013.12.034.

Swora E, Stankowiak-Kulpa H, Mazur M. Dieta bezglutenowa w chorobie trzewnej. Now Lek 2009;78(5-6):324-9.

Wegner A, Dądalski M, Ryżko J, Kierkuś J. Terapia w chorobie Leśniowskiego–Crohna u dziecka. Opis przypadku. Post Nauk Med 2014;27(3):172-7.

Reilly NR, Aguilar K, Hassid BG, Cheng J, Defelice AR, Kazlow P, et al. Celiac disease in normal-weight and overweight children: clinical features and growth outcomes following a gluten-free diet. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2011;53(5):528-31. doi: 10.1097/MPG.0b013e3182276d5e.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.334

Copyright (c) 2017 Małgorzata Szczuko, Nina Konecka, Justyna Kikut, Weronika Klimczyk

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/