Ailments resulting from deviations in sacroiliac joints and their ligaments

Wioletta Jagucka-Mętel, Anna Machoy-Mokrzyńska, Adam Nowicki, Ewa Sobolewska

Abstract


Sacroiliac pathologies cause pain in the lumbosacral region, gluteal muscles and lower limbs. Pain radiating from a blocked sacrolumbar joint often mimic radiculopathy. Adequate functional testing can help to obtain a proper diagnosis.

Keywords


sacroiliac joint; dysfunction; tests

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Lisiński P, Majewska M, Samborski W. Efektywność ćwiczeń wzmacniających mięśnie u chorych z przepukliną jądra miażdżystego w dolnej części kręgosłupa lędźwiowego. Baln Pol 2006;1:36-9.

Poley RE, Borchers JR. Sacroiliac joint dysfunction: evaluation and treatment. Phys Sportsmed 2008;36(1):42-9. doi: 10.3810/psm. 12.10.

Chen YC, Fredericson M, Smuck M. Sacroiliac joint pain syndrome in active patients: a look behind the pain. Phys Sportsmed 2002;30(11):30-7. doi: 10.3810/psm.2002.11.527.

Gnat R, Saulicz E, Kokosz M, Kuszewski M. Biomechaniczne aspekty nowoczesnych modeli stabilizacji miednicy. Cześć I: staw krzyżowo-biodrowy i mechanizm autoryglowania. Fizjoter Pol 2006;6(4):280-8.

Gnat R, Saulicz E, Kuszewski M. Zaburzenia funkcjonowania systemów stabilizacyjnych kompleksu biodrowo-miedniczno-lędźwiowego. Fizjoter Pol 2006;14(3):83-91.

Levangine PK. Four clinical tests of sacroillac joint dysfunction: the association of test results with inominate torsion among patients with and without low back pain. Phys Ther 1999;79(11):1043-57.

Bemis T, Daniel M. Validation of the long sitting test on subjects with iliosacral dysfunction. J Orthop Sports Phys Ther 1987;8(7):336-45.

Cibulka MT, Koldehoff RM. Clinical usefulness of a cluster of sacroiliac joint tests in patients with and without low back pain. J Orthop Sports Phys Ther 1999;29(2):83-92. doi: 10.2519/jospt.1999.29.2.83.

Lee D. Obręcz biodrowa. Warszawa: DB Publishing; 2001.

Freburger JK, Riddle D. Using published evidence to guide the examination of the sacroiliac joint region. Phys Ther 2001;81(5):1135-43.

Huijbregts P. Sacroiliac joint dysfunction: evidence-based diagnosis. Orthop Division Rev 2004;6:18-44.

Klein P, Sommerfeld P. Biomechanik der menschlichen Gelenke. München: Elsevier Urban & Fischer; 2004.

Słobodzian J, Rakowski A. Terapia manualna w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Poznań: Wydawnictwo Centrum Terapii Manualnej; 2001.

Slipman CW, Patel RK, Whyte WS. Diagnosis and managing sacroiliac pain. J Musculoskelet Med 2001;18:325-32.

Rzepka A, Kusza K, Jakubczyk M. Rola stawu krzyżowo-biodrowego w powstawaniu zespołu bólowego dolnego odcinka kręgosłupa. Kwart Ortop 2009;4:483-8.

Pytel A, Wrzosek Z. Główne czynniki ryzyka dyskopatii lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa. Kwart Ortop 2009;3:331-8.

Pyskło B, Styczyński T. Znaczenie prognostyczne zespołu rzekomokorzeniowego u chorych na dyskopatie lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Reumatologia 1998;6(3):269-74.

Sipko T, Janicki K, Barczyk K, Demczuk-Włodarczyk E. Objawy rzekomokorzeniowe u pacjentów z chorobą dyskową kręgosłupa lędźwiowego. Ortop Traumatol Rehabil 2006;8(6):663-71.

Piecuch R, Targońska-Stępniak B, Majdan M. Aktualne poglądy w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów. Lekarz 2008;(6):81-8.

Sembrano JN, Polly DW. How often is low back pain not coming from the back? Spine 2009;34(1):27-32.

Hak A, Krawczyńska J, Kamińska E, Czerwiak G, Zapart S, Janiszewski M, et al. Wpływ statyki miednicy na postawę ciała w aspekcie terapii manualnej. Med Manual 2005;9(1-2):52-5.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.323

Copyright (c) 2017 Wioletta Jagucka-Mętel, Anna Machoy-Mokrzyńska, Adam Nowicki, Ewa Sobolewska

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/