Problemy komunikacyjne w otoczeniu pacjenta w kontekście emocji związanych ze śmiercią

Tadeusz Dyk, Marcin Kolwitz

Abstract


W konsekwencji przemian kulturowych i postępu technologicznego w medycynie we współczesnych społeczeństwach nastąpiła zmiana postrzegania śmierci. Staje się ona coraz częściej tematem tabu. Jednocześnie cały czas pojawiają się trudności komunikacyjne w relacjach na płaszczyźnie umierający pacjent–otoczenie–personel medyczny.

Rozwiązanie wspomnianych trudności jest możliwe dzięki umiejętnościom przekazania przez lekarzy diagnozy bolesnej dla pacjenta i jego rodziny oraz jej przyjęcia przez zainteresowanych. Niezbędna we wzajemnej komunikacji wśród wszystkich uczestników procesu leczenia (zarówno pracowników medycznych, chorych, jak i ich rodzin) jest świadomość naturalnych reakcji psychosocjologicznych związanych z przyswajaniem traumatycznych wydarzeń takich jak śmierć oraz nieunikanie prawdy o śmiertelnej chorobie.


Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Ślipko T. Bioetyka. Najważniejsze problemy. Kraków: Wyd. Petrus; 2009. p. 428-31.

Taranowicz I, Kawczyńska-Butrym Z. Śmierć jako zjawisko społeczne. In: Elementy socjologii dla pielęgniarek. Taranowicz I, Majchrowska A, Kawczyńska-Butrym Z, editors. Lublin: Wyd. Czelej; 2000. p. 261-2.

Kubler-Ross E. Rozmowy o śmierci i umieraniu. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax; 1979. p. 43-52.

Wrona-Polańska H. Psychologiczne aspekty informowania pacjentów o chorobie. In: Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu i choroby. Kubacka-Jasiecka D, Ostrowski TM, editors. Kraków: Wyd. UJ; 2005. p. 87-9.

Bujnowska-Fedek MM, Wróblewska I. Przekazywanie pacjentowi i jego rodzinie złych i trudnych informacji dotyczących stanu zdrowia. In: Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną. Wybrane zagadnienia. Steciwko A, Barański J, editors. Wrocław: Wyd. Elsevier Urban & Partner; 2012. p. 163-7.

Jankowska AK. Postępowanie z dzieckiem i jego opiekunami. Porozumiewanie się z nastolatkiem. In: Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną. Wybrane zagadnienia. Steciwko A, Barański J, editors.

Wrocław: Wyd. Elsevier Urban & Partner; 2012. p. 83-91.

Ostrowska A. Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa. Warszawa: Wyd. PAN; 1997. p. 146.

Komorska M. Postawy wobec śmierci – wybrane zagadnienia. In: Szkice z socjologii medycyny.

Libiszowska-Żółtkowska M, Ogryzko-Wiewiórowska M, Piątkowski W, editors. Lublin: Wyd. UMCS; 1998. p. 207.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.322

Copyright (c) 2017 Tadeusz Dyk, Marcin Kolwitz

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/