Extensive retroperitoneal abscess in a patient with Crohn’s disease penetrating to the hip joint. A case report

Andrzej Żyluk, Piotr Puchalski, Zbigniew Szlosser

Abstract


Wstęp: Ropnie przestrzeni zaotrzewnowej stanowią stosunkowo rzadkie powikłanie schorzeń różnych narządów jamy brzusznej, m.in. ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego, szczególnie położonego zakątniczo, i choroby Leśniowskiego–Crohna.

Opis przypadku: W pracy przedstawiono przypadek 37-letniego pacjenta chorującego na chorobę Leśniowskiego–Crohna, u którego rozwinął się rozległy ropień w prawej przestrzeni zaotrzewnowej, wywołał ucisk na prawy moczowód i przebił się do prawego stawu biodrowego. Pacjent zgłosił się do szpitala, będąc w ciężkim stanie ogólnym, z rozpoczynającą się posocznicą. Rozpoznanie ustalono na podstawie tomografii komputerowej jamy brzusznej. Pacjent był operowany w trybie pilnym, a leczenie polegało na resekcji części zmienionego jelita czczego i kątnicy, ewakuacji i drenażu ropnia zaotrzewnowego. Przebieg pooperacyjny był powikłany wystąpieniem niedrożności o charakterze mechaniczno-porażennym i nieszczelnością zespolenia jelit. W czasie drugiej operacji wyłoniono jejunostomię pętlową, co przyniosło poprawę stanu i opanowanie choroby brzusznej. Niestety, nieewakuowany w porę ropień stawu biodrowego spowodował jego zniszczenie, co wymagało trzeciej operacji (ortopedycznej) – wycięcia głowy kości udowej. Ostatecznie pacjent wyzdrowiał z powikłania, ale został okaleczony i będzie wymagał alloplastyki stawu biodrowego.


Keywords


ropień zaotrzewnowy; choroba Leśniowskiego–Crohna; powikłania; ropień stawu biodrowego

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Fanning DM, Barry M, O’Brien GC, Leahy AL. Perforation of a retrocaecal appendix presenting clinically as a right lumbar abscess. Surgeon 2007;5:368-70.

Ofrim OI, Legrand MJ. Retroperitoneal abscess resulting from perforated retrocecal appendicitis: a case report. Acta Chir Belg 2013;113(2):149-51.

Cacurri A, Cannata G, Trastulli S, Desiderio J, Mangia A, Adamenko O, et al. A rare case of perforated descending colon cancer complicated with a fistula and abscess of left iliopsoas and ipsilateral obturator muscle. Case Rep Surg 2014;2014. doi: 10.1155/2014/128506.

Sadatomo A, Koinuma K, Zuiki T, Lefor AT, Yasuda Y. Retroperitoneal abscess associated with a perforated duodenal ulcer. Clin J Gastroenterol 2013;6(5):373-7. doi: 10.1007/s12328-013-0417-7.

Żyluk A, Jagielski W. Ostre zapalenie trzustki po endoskopowej ewakuacji kamienia żółciowego przebiegające z objawami przedziurawienia dwunastnicy – opis przypadku. Pomeranian J Life Sci 2015;61(2):176-9. doi: 10.21164/pomjlifesci.75.

Veroux M, Angriman I, Rufollo C, Fiamingo P, Caglia P, Madia C, et al. Psoas abscess: a rare complication of Crohn’s disease. Acta Chir Belg 2004;104:187-90. doi: 10.1080/00015458.2004.11679533.

Milewski A, Szczepanek A. Choroba Leśniowskiego–Crohna u 19-letniego mężczyzny powikłana ropniami zaotrzewnowymi i zapaleniem prawego stawu biodrowego. Wiad Lek 2013;66:244-8.

Mallia AJ, Ashwood N, Arealis G, Galanopoulos I. Retroperitoneal abscess: an extra-abdominal manifestation. BMJ Case Rep 2015. doi: 10.1136/bcr-2014-207437.

Żyluk A, Puchalski P, Janowski P. Rozległy ropień lewej przestrzeni zaotrzewnowej o niewyjaśnionej etiologii, przebijający się do jamy otrzewnej – opis przypadku. Pomeranian J Life Sci 2016;62(1):85-8. doi: 10.21164/pomjlifesci.206.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.294

Copyright (c) 2017 Andrzej Żyluk, Piotr Puchalski, Zbigniew Szlosser

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/