An analysis of the causes of the admission of children to the Emergency Department in Słupsk

Sylwia Jałtuszewska, Kazimiera Hebel, Elżbieta Grygorowicz, Wiesław Kowalewski

Abstract


Introduction: Childhood illnesses are a major problem that very often require the emergency hospitalization of children. In 2013 the largest percentage of hospitalized children were those up to 4 years old. The most common cause of hospitalization for children is respiratory infections of viral, bacterial and allergic origin.

The conducted research aimed at analyzing the most common causes of admissions of children to the Emergency Department in Słupsk (ED).

Materials and methods: The research group represented 372 paediatric patients aged up to 4 years who were admitted to the ED in 2013.

Results: The examined group comprised 372 (100%) children. The average age was 23.20 (±16.06) months. The largest group 

comprised children transferred to hospital – 217 (58.33%) patients, of whom 50% were children referred to the Paediatric Department. The most common cause of admission was respiratory diseases, representing nearly 30% of all cases. The analysis of the relationship between the groups, and the cause of admission to the ED revealed a statistical significance between the variables (p = 0.0021). Most admissions were between the hours 12.00–23.59.

Conclusions: The most common cause for the admission of children to the ED was respiratory diseases. There were more children transferred to another hospital ward than discharged for outpatient treatment.


Keywords


dziecko; Szpitalny Oddział Ratunkowy; przyczyna przyjęcia; wypisanie

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Falkowska E, Telusiewicz-Pacak A. Dzieci w Polsce. Dane, liczby, statystyki. Warszawa: Polski Komitet Narodowy UNICEF; 2013. p. 24-30. https://www.unicef.pl/Co-robimy/Publikacje/Dzieci-w-Polsce (20.01.2017).

Szarpak Ł. Ewaluacja interwencji zespołów ratownictwa medycznego do pacjentów pediatrycznych. Nowa Pediatr 2012;3:51-4.

Elektroniczny podręcznik statystyki PL. Kraków: StatSoft; 2006. http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html (5.10.2016).

Flores-Mateo G, Violan-Fors C, Carrillo-Santisteve P, Peiró S, Argimon J-M. Effectiveness of organizational intervenions to reduce emergency department utilization: a systematic reviev. Plos One 2012;7(5):1-6. doi: 10.1371/journal.pone.0035903.

Tsai JC, Liang YW, Pearson WS. Utilization of emergency department in patients with non-urgent medical problems: patient preference and emergency department convenience. J Formos Med Assoc 2010;109(7):533-42. doi: 10.1016/S0929-6646(10)60088-5.

Cierniak M, Gardoń M, Timler D, Trendak W, Gaszyński T. Ocena czasu hospitalizacji oraz sezonowości przyjęć poszkodowanych z obrażeniami klatki piersiowej na SOR. Pol Prz Nauk Zdr 2014;4(41):269-72.

Lubszczyk M, Pietrus M, Sulewski M, Gajecki K, Styka L. Emerytura na SORze – analiza przyczyn hospitalizacji osób po 65 roku życia w szpitalnym oddziale ratunkowym. Geriatria 2014;8:93-101.

Szwamel K, Kurpas D. Analiza struktury świadczeń medycznych szpitalnego oddziału ratunkowego ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń udzielanych pacjentom z niewielkimi urazami. Family Med Primary Care Rev 2015;17:124-30.

Rusek W, Pop T, Jarochowicz S, Cieplińska E, Glista J. Najczęstsze urazy kończyn górnych i dolnych u dzieci i młodzieży. Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków 2010;4:427-34.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.291

Copyright (c) 2017 Sylwia Jałtuszewska, Kazimiera Hebel, Elżbieta Grygorowicz, Wiesław Kowalewski

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/