Comparison of effectiveness of local cryotherapy alone and modified Kinesiology Taping method in patients with chronic pain and limitation in cervical spine mobility

Żaneta Ciosek, Aleksandra Szylińska, Łukasz Kopacz, Karolina Kot, Iwona Rotter

Abstract


Introduction: While pain in the cervical spine is less common than lower back pain, 33% of people experience neck pain in their life. The techniques for reducing the pain are local cryotherapy and Kinesiology Taping (KT).

The aim of the study was to compare the effectiveness of local cryo­therapy applied separately, and a modified KT method in patients with chronic pain and limitation in cervical spine mobility.

Materials and methods: The study group comprised 64 patients: 23 men and 41 women with chronic pain and limitation in cervical spine mobility. The patients were randomly divided into two groups of 32 people. In the first group, the patients, 20 female and 12 male, were subjected to 10 local cryotherapy treatments (without weekends), examination of mobility of the cervical spine (on the first and the last day of study) and KT. In the second group, the participants, 21 female and 11 male, underwent 10 local cryotherapy treatments and examination of mobility of the cervical spine.

Results: The analysis of patients qualified for cryotherapy and KT after 10 treatments showed the biggest increase, 0.51 cm (p < 0.001), in the range of motion in the direction of extension. The difference of rotation to the left was 0.43 cm (p < 0.001), rotation to the right was 0.42 cm (p < 0.001), the lateral bending to the right was 0.41 cm (p < 0.001), and the lateral bending to the left was 0.4 cm (p < 0.001).

Conclusion: Greater increase in the range of motion of the cervical spine is obtained after the application of cryotherapy and KT than local cryotherapy alone.


Keywords


ból; odcinek szyjny; Kinesiology Taping; krioterapia miejscowa

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Tomik B. Leczenie zespołów bólowych kręgosłupa. Terapia 2003;11(4):39-42.

Barczyk K, Skolimowski T, Jasiński R, Stefański G, Hawrylak A. Wpływ zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego na zaburzenia czynnościowe narządu ruchu kobiet w średnim wieku. Fizjoterapia 2006;14(1):53-8.

Mikołajczyk E, Jankowicz-Szymańska A, Guzy G, Maicki T. Wpływ kompleksowej fizjoterapii na stan funkcjonalny pacjentek z dolegliwościami bólowymi odcinka szyjnego kręgosłupa. Hygeia Public Health 2013;48(1):73-9.

Lubkowska A. Zastosowanie krioterapii w chorobach przewlekłych. Fam Med Prim Care Rev 2013;15(2):233-9.

Bieńkowska A, Molski P, Dzierżanowski M, Bułatowicz I, Hagner W. Ból a krioterapia w kompleksowym leczeniu schorzeń narządu ruchu. Kwart Ortop 2006;4:311-4.

Miller E. Porównanie skuteczności działanie krioterapii miejscowej i krioterapii ogólnoustrojowej w bólu przewlekłym. Fizjoter Pol 2006;6(1):27-31.

Kase K, Wallis J, Kase T. Clinical therapeutic applications of the Kinesio Taping method. 3rd ed. Tokyo: Ken Ikai; 2003. p. 2-5.

Ciosek Ż, Kopacz Ł, Samulak Ł, Kaźmierczak A, Rotter I. Wpływ kinesiotapingu na dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Pomeranian J Life Sci 2015;61(1):115-9. doi: 10.21164/pomjlifesci.63.

Zembaty A. Kinezyterapia. Kraków: Wyd. Kasper; 2003. p. 152-7.

Kopacz Ł, Lietz-Kijak D, Perz A, Kubala E, Strzelecka P, Kijak E, et al. Zastosowanie metody fizjoterapeutycznej Kinesiology Taping w leczeniu dolegliwości bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa wśród młodych stomatologów. Fizjoter Pol 2015;15(3):36-44.

Chen SM, Alexander R, Kai Lo S, Cook J. Effects of functional fascial taping on pain and function in patients with non-specific low back pain: a pilot randomized controlled trial. Clin Rehabil 2012;26(10):924-33.

Woźny A, Kujawa J, Cieszyński I, Gworys K, Puzder A. Ocena skuteczności przeciwbólowej kinezyterapii metodą McKenziego skojarzonej z krioterapią miejscową u chorych z zespołami bólowymi odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Kwart Ortop 2006;1:63-9.

Boerner E, Brzyk R, Bienias-Jędrzejewska M. Ocena skuteczności krioterapii miejscowej w leceniu zespołu bolesnego barku. Acta Bio-Opt Inform Med 2007;1(13):54-6.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.281

Copyright (c) 2017 Żaneta Ciosek, Aleksandra Szylińska, Łukasz Kopacz, Karolina Kot, Iwona Rotter

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/