Rola aktywności zewnętrznej w rozwoju krótkowzroczności u dzieci w wieku szkolnym

Maciej Czepita, Leszek Kuprjanowicz, Krzysztof Safranow, Artur Mojsa, Ewa Majdanik, Maria Ustianowska, Damian Czepita

Abstract


Wstęp: Celem pracy było sprawdzenie, czy aktywność zewnętrzna wpływa na częstość występowania krótkowzroczności u dzieci w wieku szkolnym.

Materiały i metody: Przebadano 5601 polskich uczniów szkół podstawowych i średnich (2688 chłopców i 2913 dziewczynek) w wieku 6–18 lat (średnia 11,9 ±3,2). U wszystkich badanych uczniów wykonano skiaskopię po cykloplegii 1% tropikamidem. Obliczano średni ekwiwalent sferyczny (SE) dla obu oczu. Czas spędzony na aktywności zewnętrznej był oceniany w oparciu o ankietę. Otrzymane wyniki wprowadzono do elektronicznej bazy danych za pomocą programu Excel, a następnie poddano analizie statystycznej przy użyciu programu Statistica 10. Zastosowano testy nieparametryczne, gdyż rozkład SE różnił się istotnie od rozkładu normalnego w teście Kolmogorowa–Smirnowa. Do oceny siły korelacji używano współczynnika korelacji rang Spearmana (Rs). Przyjęto poziom istotności p < 0,05.

Wyniki: Wykazano, że wraz ze wzrostem czasu spędzonego na świeżym powietrzu ekwiwalent sferyczny badanych uczniów rośnie znamiennie, jednak korelacja jest bardzo słaba (Rs = +0,036, p = 0,007).

Wniosek: Aktywność zewnętrzna nieznacznie zmniejsza częstość występowania krótkowzroczności u dzieci w wieku szkolnym.


Keywords


Medycyna, Okulistyka

References


Czepita D. Myopia – incidence, pathogenesis, management and new possibilities of treatment. Russ Ophthalmol J 2014;7:96-101.

Dirani M, Tong L, Gazzard G, Zhang X, Chia A, Young TL, et al. Outdoor activity and myopia in Singapore teenage children. Br J Ophthalmol 2009;93:997-1000.

French AN, Morgan IG, Mitchell P, Rose KA. Risk factors for incident myopia in Australian schoolchildren. The Sydney adolescent vascular and eye study. Ophthalmology 2013;120:2100-8.

Guggenheim JA, Northstone K, McMahon G, Ness AR, Deere K, Mattocks C, et al. Time outdoors and physical activity as predictors of incident myopia in children. Invest Ophthalmol Vis Sci 2012;53:2856-65.

Guo Y, Liu LJ, Xu L, Tang P, Lv YY, Feng Y, et al. Myopic shift and outdoor activity among primary school children: one-year follow-up study in Beijing. PLoS One 2013;8(9):e75260. doi: 10.1371/journal.pone.0075260.

Guo Y, Liu JJ, Xu L, Lv YY, Tang P, Feng Y, et al. Outdoor activity and myopia among primary students in rural and urban regions of Beijing. Ophthalmology 2013;120:277-83.

Jacobsen N, Jensen H, Goldschmidt E. Does the level of physical activity in university students influence development and progression of myopia? – A 2-year prospective study. Invest Ophthalmol Vis Sci 2008;49:1322-7.

Jones LA, Sinnott LT, Mutti DO, Mitchell GL, Moeschberger ML, Zadnik K. Parental history of myopia, sports and outdoor activities, and future myopia. Invest Ophthalmol Vis Sci 2007;48:3524-32.

Lin Z, Vasudevan B, Jhanji V, Mao GY, Gao TY, Wang FH, et al. Near work, outdoor activity, and their association with refractive error. Optom Vis Sci 2014;91:376-82.

Mutti DO, Mitchell GL, Moescherberger ML, Jones LA, Zadnik K. Parental myopia, near work, school achievement, and children’s refractive error. Invest Ophthalmol Vis Sci 2002;43:3633-40.

Ngo CS, Pan C-W, Finkelstein EA, Lee C-F, Wong IB, Ong J, et al. A cluster randomized controlled trial evaluating an incentive-based outdoor physical activity programme to increase outdoor time and prevent myopia in Children. Ophthalmic Physiol Opt 2014;34:362-8.

Pärssinen O, Kauppinen M, Viljanen A. The progression of myopia from its onset at age 8–12 to adulthood and the influence of heredity and external factors on myopic progression. A 23-year follow-up study. Acta Ophthalmol 2014;92:730-9. doi: 10.1111/aos.12387.

Rose KA, Morgan IG, Ip J, Kifley A, Huynh S, Smith W, et al. Outdoor activity reduces the prevalence of myopia in children. Ophthalmology 2008;115:1279-85.

Saxena R, Vashist P, Tandon R, Pandey RM, Bhardawaj A, Menon V, et al. Prevalence of myopia and its risk factors in urban school children in Delhi: The North India Myopia Study (NIM Study). PLoS One 2015;10(2):e0117349.

You QX, Wu LJ, Duan JL, Luo YX, Liu LJ, Li X, et al. Factors associated with myopia in school children in China: the Beijing Childhood Eye Study. PLoS One 2012;7(12):e52668.

Wu P-C, Tsai C-L, Hu C-H, Yang Y-H. Effects of outdoor activities on myopia among rural schoolchildren in Taiwan. Ophthalmic Epidemiol 2010;17:338-42.

Zhou Z, Morgan IG, Chen Q, Jin L, He M, Congdon N. Disordered sleep and myopia risk among Chinese children. PLoS One 2015;10(3):e0121796.

He M, Xiang F, Zeng Y, Mai J, Chen Q, Zhang J, et al. Effect of time spent outdoors at school on the development of myopia among children in China. A randomized clinical trial. JAMA 2015;314:1142-8.

Jones-Jordan LA, Sinnott LT, Cotter SA, Kleinstein RN, Manny RE, Mutti DO, et al. Time outdoors, visual activity, and myopia progression in juvenileonset myopes. Invest Ophthalmol Vis Sci 2012;53:7169-75.

Li S-M, Li S-Y, Kang M-T, Zhou Y, Liu L-R, Li H, et al. Near work related parameters and myopia in Chinese children: the Anyang childhood eye study. PLoS One 2015;10(8):e0134514.

Low W, Dirani M, Gazzard G, Chan Y-H, Zhou H-J, Selvaraj P, et al. Family history, near work, outdoor activity, and myopia in Singapore Chinese preschool children. Br J Ophthalmol 2010;94:1012-6.

Lu B, Congdon N, Liu X, Choi K, Lam DSC, Zhang M, et al. Associations between near work, outdoor activity, and myopia among adolescent students in rural China The Xichang Pediatric Refractive Error Study Report No. 2. Arch Ophthalmol 2009;127:769-75.

Scheiman M, Zhang Q, Gwiazda J, Hyman L, Harb E, Weissberg E, et al. Visual activity and its association with myopia stabilization. Ophthalmic Physiol Opt 2014;34:353-61.

Wu P-C, Tsai C-L, Wu H-L, Yang Y-H, Kuo H-K. Outdoor activity during class recess reduces myopia onset and progression in school children. Ophthalmology 2013;120:1080-5.

Czepita M, Kuprjanowicz L, Safranow K, Mojsa A, Majdanik E, Ustianowska M, et al. Does the month of birth influence the prevalence of refractive errors? Pomeranian J Life Sci 2015;61(2):143-5.

Czepita M, Kuprjanowicz L, Safranow K, Mojsa A, Majdanik E, Ustianowska M, et al. The role of reading, writing, using a computer or watching television in the development of myopia. Ophthalmol J 2016;1:1-5.

French AN, Ashby RS, Morgan IA, Rose KA. Time outdoors and the prevention of myopia. Exp Eye Res 2013;114:58-68.

Ngo C, Saw S-M, Dharani R, Flitcroft I. Point-counterpoint. Does sunlight (bright lights) explain the protective effects of outdoor activity against myopia? Ophthalmic Physiol Opt 2013;33:368-72.

Ramamurthy D, Chua SYL, Saw S-M. A review of environmental risk factors for myopia during early life, childhood and adolescence. Clin Exp Optom 2015;98:497-506.

Sherwin JC, Reacher MH, Keogh RH, Khawaja AP, Mackey DA, Foster PJ. The association between time spent outdoors and myopia in children and adolescents. A systematic review and meta-analysis. Ophthalmology 2012;119;2141-51.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.265

Copyright (c) 2016

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/