Influence of electromagnetic and ultrasonic waves on the reduction of fat in women aged 25–45 years evaluated by the bioelectrical impedance method

Jolanta Wesołowska

Abstract


Introduction: Excess body fat is a serious health problem, but also a very important aesthetic defect. Cosmetology as a field of health sciences may assist in all activities aimed at improving health and quality of life.

The aim of the study was to assess abdominal fat reduction in women aged 25–45 years after the application of ultrasonic and electromagnetic waves with a frequency of 1 MHz.

Materials and methods: The study involved 60 healthy women aged 25–45 years with excessive adipose tissue within the abdominal wall, qualified for the study on the grounds of abdominal fat percentage above 29%, determined by bioelectrical impedance.


Keywords


reduction of fat; radiofrequency waves; ultrasonic waves; bioelectrical impedance

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bar-Andziak E. Otyłość i zespół metaboliczny a życie intymne i płodność. Przew Lek 2012;15:14-8.

Jarosz M, editor. Działania prowadzone w Polsce na rzecz zwalczania nadwagi i otyłości. Warszawa: II Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością; 2009, Oct. 15–17.

Musialik K. Wybrane wykładniki stanu zapalnego u pacjentów z zespołem metabolicznym. Przegl Kardiodiabetol 2012;7:29-35.

Tomiak E, Koziarska-Rościszewska M, Mizgała E, Mastalerz-Migas A, Broncel M, Olszanecka-Glinianowicz M. Zasady postepowania w nadwadze i otyłości w praktyce lekarza rodzinnego. Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. 2014. ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2016/01/Otyłość-Rekomendacje.pdf (10.04.2016).

Cymeros M, Olek E. Ocena nawyków żywieniowych i stylu życia wśród chorych z otyłością brzuszną. Przegl Kardiodiabetol 2011;6:287-92.

Juruć A, Bogdański P. Osobowość w rozmiarze XXL.

Psychologiczne czynniki ryzyka otyłości. Forum Zaburz Metabol 2011;2:34-42.

Jaroszyk F. Biofizyka. 2nd ed. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL; 2008.

Moreno-Moraga J, Royo de la Torre J. Body contouring with focused ultrasound. In: Shiffman MA, Di Giuseppe A, editors. Body contouring. Berlin: Springer; 2010. p. 473-83.

Straburzyński G, Straburzyńska-Lupa A. Medycyna fizykalna. 3rd ed. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL; 2003. p. 404.

Straburzyńska-Lupa A, Straburzyński G. Fizjoterapia. 3rd ed. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL; 2003. p. 586-643.

Adamski Z, Kaszuba A, editors. Dermatologia dla kosmetologów. 1st ed. Poznań: Wyd. Naukowe UM; 2008. p. 323-5.

Ebelt-Paprotny G, Preis R. Fizjoterapia. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2012. p. 481-3.

Piwecki M. Fale radiowe. Cabines Polska 2011;46:4-9.

Paul M, Blugerman G, Kreindel M, Mulholland RS. Three-dimensional radiofrequency tissue tightening: a proposed mechanism and applications for body contouring. Aesthetic Plast Surg 2011;35:87-95.

Alam M, White LE, Martin N, Witherspoon J, Yoo S, West DP. Ultrasound tightening of facial and neck skin: a rater-blinded prospective cohort study. J Am Acad Dermatol 2010;62:262-9.

Pisula-Lewandowska A. Dźwięk zamiast skalpela. Postępy Kosmetol 2011;4:290.

Piwecki M. Ultradźwięki i fala uderzeniowa. Cabines Polska 2011;47:8-11.

Hotta TA. Nonsurgical body contouring with focused ultrasound. Plast Surg Nurs 2010;30:77-82.

Piwecki M. Ultradźwięki w terapii i kosmetyce. Post Kosmetol 2011;1:51-2.

Szybiński S. Fale ultradźwiękowe w redukcji tkanki tłuszczowej – nowe polskie doniesienia o skuteczności. Med Contur Medical Dermatol Estet 2012;14:77.

Szwedo J, Sankowski A. Przegląd i podział urządzeń wykorzystujących energię RF (prądy wysokiej częstotliwości) w zabiegach nieinwazyjnych. Dermatol Estet 2011;13:91-5.

Zarębska A, Szwedo J. Fale radiowe na pomoc piersiom. Med Estet Anti-Aging 2011;3:25-6.

Goursac C. Radiofrequence. AFME, Avril 2010:6-10.

Harth Y, Lischinsky D. A novel metod for real-time skin impedance measurement uring radiofrequency skin tightening treatments. J Cosmet Dermatol 2011;10:24-9.

Trelles MA, van der Lugt C, Mordon S, Ribe A, Al-Zaronni M. Histological findings in adipocytes when cellulite is treated with a variable-emission radiofrequency system. Lasers Med Sci 2010;25:191-5.

Cyganek K, Katra B, Sieradzki J. Porównanie pomiarów tkanki tłuszczowej u otyłych pacjentów z zastosowaniem metody bioimpedancji elektrycznej i densytometrycznej. Diabetol Prakt 2007;8:473-8.

Major-Gołuch A, Miazgowski T, Krzyżanowska-Świniarska B, Safranow K, Hajduk A. Porównanie pomiarów masy tłuszczu u młodych zdrowych kobiet z prawidłową masą ciała za pomocą impedancji bioelektrycznej i densytometrii. Endokrynol Otyłość 2010;6(4):189-95.

Socha M, Kamińska K, Chwałczyńska A. Porównanie zawartości tkanki tłuszczowej u młodych nieotyłych kobiet i mężczyzn oznaczonej metodą bioimpedancji (wersja Bi- i tetra polarna) i metodą fotooptyczną. Endokrynol Otyłość 2010;6:18-24.

Zamrazilowa H, Hlavaty P, Dusatkova L. A new simple method for estimating trunk and visceral fat by bioelectrical impedance: comparison with magnetic resonance imaging and dual X-ray absorptiometry in Czech adolescents. Cas Lek Cesk 2010:149:417-22.

Stanisz A. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica Pl na przykładach z medycyny. Statystyki podstawowe. Kraków: StatSoft Polska; 2000.

Brytek-Matera A. Obraz własnego ciała u otyłych kobiet: przyczyny i stopień niezadowolenia, związek z obniżoną samooceną i strategiami radzenia sobie ze stresem. Psychiatr Pol 2010;44:267-75.

Chanduszko-Salska J, Chodkiewicz J. Zadowolenie z życia a poczucie własnej skuteczności, wsparcie społeczne oraz stan zdrowia u kobiet z nadwagą i otyłością. Endokrynol Otyłość 2010;6:171-8.

Mekle H. Lipomioplastyka, czyli liporzeźbienie jako nowa jakość liposukcji. Dermatol Estet 2011;13:34-41.

Palumbo P, Cinque B, Miconi G, La Torre C, Zoccali G, Vrentozs N, et al. Biological effects of low frequency high intensity ultrasound application on ex vivo human adipose tissue. Int J Immunopathol Pharmacol 2011;24:411-22.

Osuch P. Zabiegi chirurgiczne na tkance tłuszczowej. In: Mamcarz B, Prandecka D, editors. Medycyna estetyczna w praktyce. 1st ed. Warszawa: Medica Education; 2010. p. 121-31.

Gnacińska M, Małgorzewicz S, Guzek M. Adipose tissue activity in relation to overweight or obesity. Endokrynol Pol 2010;61:160-8.

Kępa A. Lipoliza iniekcyjno-kawitacyjna – nowatorskie podejście do kształtowania sylwetki. Derma News 2012;38:4-10.

Berry MG, Davies D. Liposuction: a review of principles and techniques. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2011;64(8):985-92. doi: 10.1016/j.bjps.

11.018.

Levenberg A. Clinical experience with a TriPollar radiofrequency system for facia and body aesthetic treatments. Eur J Dermatol 2010;20:615-9.

Lewandowski Z, Pisula-Lewandowska A, Turbiarz K, Socha M. Zmiany składu ciała pod wpływem zabiegów Radio Frequency (RF) u młodych kobiet. Dermatol Estet 2011;3(74):156-61.

Lowe ChE, O’Rahilly S, Rochford JJ. Adipogenesis at a glance. J Cell Sci 2011;124:2681-6.

Macierzyńska A, Pierzchała E. Wpływ fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości (RF) na poprawę elastyczności skóry. Dermatol Estet 2010;5(70):291-9.

Kaplan H, Gat A. Clinical and histopathological results following TriPollar radiofrequency skin treatments. J Cosmet Laser Ther 2009;11:

-84.

Boisnic S, Branchet MC. Ex vivo human skin evaluation of localized fat reduction and anti-aging effect by TriPollar radio frequency treatments. J Cosmet Laser Ther 2010;12:25-31.

Maciuszek T. Wyjątkowe połączenie kawitacji ultradźwiękowej z falami radiowymi i masażem podciśnieniowym. Cabines Polska 2009;33:36.

Ostrowska L, Stefańska E, Adamska E, Tałałaj E, Waszczeniuk M. Wpływ leczenia dietą redukcyjną na skład ciała i modyfikację składników odżywczych w dziennej racji pokarmowej u otyłych kobiet. Endokrynol Otyłość 2010;6(4):179-88.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.249

Copyright (c) 2017 Jolanta Wesołowska

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/