ANTONI CHRISTIAN BRYK (1820–1881) – PROFESSOR OF FORENSIC MEDICINE AT JAGIELLONIAN UNIVERSITY (1852–1860), AND DIRECTOR OF THE SURGICAL CLINIC OF JAGIELLONIAN UNIVERSITY IN CRACOW (1860–1881)

Tadeusz Zajączkowski

AbstractKeywords


history of medicine; history of surgery; Antoni Bryk; Cracow; Jagiellonian University

Full Text:

PDF

References


Zarys dziejów chirurgii polskiej. Ed. W. Noszczyk. PWN, Warszawa 2010.

Gajda Z., Bogusz J.: Chirurgia w dobie zaborów. Kraków. In: Zarys dziejów chirurgii polskiej. Ed. W. Noszczyk. PWN, Warszawa 1989, 73–130.

Legutko J.: Antoni Bryk (1820–1881). In: Album chirurgów polskich. Eds: W. Rudowski, A. Śródka. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990, 16.

Popiela T., Legutko J.: History of Polish gastrointestinal surgery. J Physiol Phamacol. 2003, 54 (83), 193–203.

Wachholz L.: Wiedeńczycy. Gaz Lek. 1932, 11 (24), 441–444 and 11 (25), 463–466.

Kośmiński S.: Bryk Antoni Krystian (1820–1881). In: Słownik leka‑ rzy polskich. Ed. P. Szarejko. Vol. 2. Wyd. Nauk. Semper, Warszawa 1994, 31–33.

Bogusz J.: Antoni Bryk, 1820–1881. In: Sylwetki chirurgów polskich. Eds: J. Bogusz, W. Rudowski. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982, 18.

Zajączkowski T.: Profesor Antoni Krystian Bryk (1820–1881) – kierownik Zakładu Medycyny Sądowej (1852–1860) oraz dyrektor Katedry i Kliniki Chirurgicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1860–1881). Prz Urol. 2013, 14 (3), 89–96.

Wachholz L.: Sto lat istnienia Katedry medycyny sądowej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Przegl Lek. 1905, 1–6, 37–39.

Kusiak M.: Sto pięćdziesiąt lat istnienia Krakowskiej Katedry Medycyny Sądowej. Rocz Wydz Lek UJ. Kraków 1839, 2, 79.

Skarzyński B., Ciaputa A.: Academia Medica Cracoviensis. Sześćsetlecie Medycyny Krakowskiej. Kraków 1964, 1–2, 315–321.

Bryk A.: Die Blutkrystalle und ihre Bedeutung bei forensen Blutunter‑ suchungen. Wien Med Wochenschr. 1858, 8 (42), 730–767.

Schramm H.: Trzy przypadki osteotomii (z kliniki chirurgicznej Prof. Bryka). Przegl Lek. 1881, 20 (30), 413–418.

Wachholz L.: Bryk Antoni. In: Polski słownik biograficzny. Vol. 3. Ed. W. Konopczyński. Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1937, 27.

Bryk A.: Die traumatischen Schädelexostosen und ihre Kombination mit Gehirngeschwülsten. Wien Med Wochnschr. 1859, 9, 465–487.

Bryk A.: Galwanokaustyka w zastosowaniu do chirurgii. Przegl Lek. 1862 1 (33), 1–3, and 1 (34), 1–3, and 1 (35), 1–3 and 1 (36), 1–2, and 1 (37), 1–3, and 1 (39), 1–2.

Bryk A.: Ueber den Werth der Acupressur als Blutstillungsmittel bei Amputatonen. Österr Zsch F Prakt Heilkunde. 1870, 16 (16), 266–268, 16 (17), 282–285, 16 (18), 298–300, 16 (26), 430–432, 16 (27), 446–448, 16 (32), 530–532, 16 (34), 562–565, 16 (36), 694–697, 16 (37), 610–632, 16 (39), 642–662, 16 (41), 674–744, 16 (50), 830–833.

Skórczewski B. (Sigma): Listy z Krakowa (wspomnienia o śp. Prof. Bryku). Medycyna. 1881, 9 (48), 780–782.

Gawlik J.: Nieco pobieżnych wspomnień uniwersyteckich o moich profesorach Józefie Dietlu i Antonim Bryku. Arch Hist Filoz Med. 1929, 9, 2, 218–224.

Olpiński J.: Sprawozdanie, wykaz statystyczny i spostrzeżenia przypadków otyjatrycznych w klinice ruchomej chirurgicznej krakowskiej, leczonych od r. 1861–1873. Przegl Lek. 1875, 14 (6), 49–51, 14 (7), 57–60, 14 (8), 69–71, 14 (9), 79–82.

Kluczenko K.: Sprawozdanie roczne z Kliniki Chirurgicznej Prof. Dr. Bryka w Krakowie. Rok 1870/71. Przegl Lek. 1871, 10 (48), 377–389.

Kierzek A.: Związki z otiatrią lekarzy Kliniki Chirurgicznej w Krakowie w latach 60. i 70. XIX stulecia. Otolaryngologia. 2007, 6 (1), 21–26.

Kierzak A.: Trudne lata. Przegl Lek. 2007, 64 (9), 606–610.

Bryk A.: Zur Casuistik des äussern Harnröhrenschnittes nebst Bemer‑ kungen über diese Operation. Österr Zsch F Prakt Heilkunde. 1859, 5 (7), 102–110, and 5 (8), 118–125.

Bryk A.: Zur Behandlung callöser Stricturen durch den äusseren Harn‑ röhrenschnitt. Österr Zsch F Prakt Heilkunde. 1861, 7 (37), 71–471, 7 (38), 482–484, 7 (39), 498–503, 7 (40), 516–520, 7 (41), 539–543, 7 (42), 556–560, 7 (44), 592–595.

Bryk A.: O rozpoznaniu pęknięcia worka przepuklinowego. Rocznik Towarzystwa Nauk Krakowskich. Druk Uniwersytetu Kraków, Kraków 1861, 536–550.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.20

Copyright (c) 2016 Tadeusz Zajączkowski

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/