Przykład znakomitej adaptacji czynnościowej pacjenta po amputacji 4 palców ręki – opis przypadku

Andrzej Żyluk, Ewa Szperka

Abstract


W pracy przedstawiono przypadek 84-etniego mężczyzny, który w wyniku eksplozji zaraz po II wojnie światowej stracił ͘ palce ręki niedominującej (w tym kciuk). Pomimo znacznego okaleczenia ukończył szkołę, zdał maturę i podjął pracę w zakładach mechanicznych. Z upływem czasu przystosował się doskonale do swojej niepełnej sprawności, wykonując prace w warsztatach mechanicznych oraz uzyskując prawo jazdy na samochód i motocykl. Pracował na pełnym etacie aż do emerytury. Badanie kliniczne okaleczonej ręki wykazało siłę chwytu globalnego 10 kg (͗31% siły zdrowej ręki), dobrą czynność (17 pkt w skali DASH) i ogólną dobrą jakość życia ocenioną kwestionariuszem SF-36 Przedstawiony przypadek jest przykładem ogromnych zdolności przystosowawczych człowieka do kalectwa fizycznego i znacznego potencjału w odzyskiwaniu utraconej sprawności.

Keywords


amputacja palców; niepełnosprawność; zdolności adaptacyjne

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Żyluk A. Organizacja i działalność Serwisu Replantacyjnego dla amputacji rąk w Polsce. Chir Narządów Ruchu Ortop Pol 2013;78:71-6.

Żyluk A, Janowski P. Wyniki leczenia złożonych, wielotkankowych uszkodzeń rąk. Pol Przegl Chir 2011;83:153-65.

Salminger S, Roche AD, Hruby LA, Sturma A, Riedl O, Bergmeister KD, et al. Prosthetic reconstruction to restore function in transcarpal amputees. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2016;69:305-10.

Dec P, Bartosik K, Chrąchol J, Puchalski P, Żyluk A. Porównanie wyników replantacji lub rekonstrukcji i terminalizacji w leczeniu amputacji palców rąk. Ann Acad Med Stetin 2013;59(1):49-52.

Burger H, Maver T, Marincek C. Partial hand amputation and work. Disabil Rehabil 2007;29:1317-21.

Stanger K, Horch RE, Dragu A. Severe mutilating injuries with complex macroamputations of the upper extremity – is it worth the effort? World J Emerg Surg 2015;10:30. doi: 10.1186/s13017-015-0025-6.

Najman M, Rokicki R, Majewski M, Andrzejewski M, Kędzierski M, Dudkiewicz Z. Ocena funkcji ręki u chorych po urazowych amputacjach palców ręki od I do V. Kwart Ortop 2013;3:384-98.

Mckechnie PS, John A. Anxiety and depression following traumatic limb amputation: a systematic review. Injury 2014;45:1859-66.

Belon HP, Vigoda DF. Emotional adaptation to limb loss. Phys Med Rehabil Clin N Am 2014;25:53-74.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.187

Copyright (c) 2016 Andrzej Żyluk, Ewa Szperka

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/