Factors influencing body image in individuals after a first heart attack

Aleksandra Zarek, Jarosław Barański

Abstract


Introduction: Experiencing a heart attack can change the attitude of patients towards their corporeality. Body image may significantly influence the recovery of patients, their adherence to medical recommendations, and adopting a healthy lifestyle. The aim of this study was to analyze the relationship between body image and personality characteristics, as well as sociodemographic, physical and medical factors in patients after a first myocardial infarction.

Materials and methods: The study comprised ͕͚͔ patients after a first heart attack (80 women and 80 men) aged 34–65 years (mean =53.44 SD = 6,40). Body image was measured with the Body Image Questionnaire, and personality was analyzed according to the Adjective Check List.

Results: The level of body satisfaction was shaped by two dimensions of personality (Sociability, Weakness and inhibition) and by respondents’ gender. In respondents’ personality profile, lower body satisfaction was associated with elevated Weakness and inhibition and with lowered Sociability. Women were less satisfied with their bodies than men. The significance attributed to one’s own body was shaped by two dimensions of personality (Expansiveness, Weakness and inhibition) and by respondents’ age. Patients with a higher degree of Expansiveness, a lower degree of Weakness and inhibition and more advanced in age gave greater priority to corporeality.

Conclusions: Improving body image in persons after a first heart attack should be combined with the development of personality abilities important for self-efficacy and social competency.


Keywords


body image; personality; myocardial infarction

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD Ministerstwo Zdrowia. http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/programy-zdrowotne/ konkursy/ogoszenia-narodowy-program-wyrownywania-dostpnoci-doprofilaktyki-i-leczenia-chorob-ukadu-sercowo-naczyniowego-polkard/ (15.06.2016).

Johansson A, Dahlberg K, Ekebergh M. Living with experiences following a myocardial infarction. Eur J Cardiovasc Nurs 2003;2(3):229-36.

Tylka J: Zagadnienia psychologiczne w kardiologii. In: Szczeklik A, Tendera M, editors. Kardiologia, t. II. Kraków: Medycyna Praktyczna; 2010. p. 1093-98.

Ścigała E. Poznawcze uwarunkowania choroby wieńcowej i zawału serca. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM; 1993.

Bille DA. The role of body image in patient compliance and education. Heart Lung 1977;6(1):143-8.

Thomas C. The influence of self-concept on adherence to recommended health regimens in adults with heart failure. J Cardiovasc Nurs 2007;22, 5, 405-16.

Guiry E, Conroy RM, Hickey N, Mulcahy R. Psychological response to an acute coronary event and its effect on subsequent rehabilitation and lifestyle change. Clin Cardiol 1987;10(4):256-60.

Buxant P, Mertens C. Importance subjective et organisation affective de concepts corporels aprẻs incarctus du myocarde. Acta Psychiatr Belg 1977;77(6):720-31.

Baudouin JY, Tiberghien G. Symmetry, averageness, and feature size in the facial attractiveness of women. Acta Psychol (Amst) 2004;117(3): 313-32.

Jackson L. Physical attractiveness: a sociocultural perspective. In: Cash T, Pruzinsky T, editors. Body image. A handbook of theory, research, and clinical practice. New York: The Guilford Press; 2002. p. 13-21.

Głębocka A, Wiśniewska A. Psychologiczny portret kobiet otyłych. In: Głębocka A, Kulbat J, editors. Wizerunek ciała. Portret Polek. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego; 2005. p. 63-78.

Slof R, Mazzeo S, Bulik C. Characteristics of women with persistent thinness. Obes Res 2003;11(8):971-7.

Gilbert-Diamond D, Baylin A, Mora-Plazas M, Villamor E. Correlates of obesity and body image in Colombian women. J Womens Health 2009;18(8):1145-51.

Boyes AD, Fletcher GJ, Latner JD: Male and female body image and dieting in the context of intimate relationships. J Fam Psychol 2007;21(4):764-8.

Ferraro FR, Muehlenkamp JJ, Paintner A, Wasson K, Hager T, Hoverson F. Aging, body image, and body shape. J Gen Psychol 2008;135(4):379-92.

Bardziejewska M. Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków? In: Brzezińska A, editor. Psychologiczne portrety człowieka. Gdańsk: PWN; 2005. p. 345-78.

Swami V, Hadji-Michael M, Furnham A. Personality and individual difference correlates of positive body image. Body Image 2008;5(3): 322-5.

Mandal E. Ciało jako proces – ciało jako obiekt. Obraz ciała u studentów Akademii Wychowania Fizycznego i studentów kierunków uniwersyteckich. Czas Psychol 2004;10(1):35-47.

Shaw H, Stice E, Springer DW. Perfectionism, body dissatisfaction, and self-esteem in predicting bulimic symptomatology: lack of replication. Int J Eat Disord 2004;36(1):41-7.

Franzoi SL. The body-as-object versus the body-as-process: gender differences and gender considerations. Sex Roles 1995;33(5):417–37.

Secord P, Jourard S. The appraisal of body-cathexis: body cathexis and the self. J Consult Psychol 1953;17(5):343-7.

Pawłowska B, Opolska A, Papuć E, Witczak W. Aktualny i przedchorobowy obraz siebie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Psychiatr Pol 2006;40(2):311-22.

Pytkowski M, Tylka J, Kowalska M, Pytkowska H, Kowalik I. Psychologiczna ocena pacjentów z tachyarytmiami nadkomorowymi leczonych ablacją przeznaczyniową. Folia Cardiol 2002;9(3):241-6.

Oleś P, Juros A. Struktura czynnikowa i skupieniowa Testu Przymiotnikowego ACL H.G. Gougha i A.B. Heilbruna. In: Brzeziński J, Hornowska E, editors. Z psychometrycznych problemów diagnostyki psychologicznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM; 1992. p. 171-201.

Stanisz A. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny. Tom 1. Statystyki podstawowe. Kraków: StatSoft; 2006. p. 131.

Gastwirth JL, Gel YR, Miao W. The Impact of Levene’s Test of Equality of Variances on Statistical Theory and Practice. Statistical Science 2009;24(3):343-60.

Oleś P. Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar; 2008.

Levine MP, Smolak L: Body image development in adolescence. In: Cash T, Pruzinsky T, editors. Body Image. A handbook of theory, research, and clinical practice. New York: The Guilford Press; 2002. p. 74-82.

Wenninger K, Weiss C, Wahn U, Staab D. Body image in cystic fibrosis – development of a brief diagnostic scale. J Behav Med 2003;26(1):81-94.

Vamos M. Body image in chronic illness – a reconceptualization. Int J Psychiatry Med 1993;23(2):163-78.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.179

Copyright (c) 2016 Aleksandra Zarek, Jarosław Barański

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/