DIFFERENT LIVING ENVIRONMENTS AS A FACTOR DIFFERENTIATING COGNITIVE FUNCTION AND ACTIVITIES OF DAILY LIVING IN PATIENTS OVER 50 YEARS OF AGE

Magdalena Gębska, Katarzyna Weber-Nowakowska, Alina Wojciechowska, Marta Zawarska, Natalia Czajka, Aleksandra Szafarz, Ewelina Żyżniewska-Banaszak

Abstract


Introduction: The aim of the dissertation was to compare the psychophysical state of people over 50 years of age from different societies.

Material and methods: The first group consisted of 30 care home residents, the second group consisted of 30 participants of Active Senior Fair. In the research, two scales were applied: Mini­‍‑Mental State Examination, measuring the mental state, and Instrumental Activity of Daily Living, measuring agility in the field of complex everyday tasks.

Conclusiona: The study indicates the difference in the psychophysical state of both researched groups. The results may be connected with both age difference between groups and different living environment.


Keywords


geriatrics; cognitive function; Mini‑Mental State Examination; Instrumental Activity of Daily Living

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Początek M.: Podstawy gerontologii i geriatrii: przewodnik dydaktyczny dla studentów. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, Poznań 2007, 17.

Kostka T., Koziarska¬ Rozciszewska M.: Choroby wieku podeszłego. PZWL, Warszawa 2009, 11.

Żak M.: Rehabilitacja w procesie leczenia osób starszych. Gerontol Pol. 2000, 8 (1), 12–18.

Kozakowski J.: Funkcje poznawcze w zależności od wieku, wpływu hormonu wzrostu oraz insulinopodobnego czynnika wzrostowego pierwszego. Geriatria. 2007, 1, 38, 37–44.

Mikołajewska E.: Klinimetria w fizjoterapii pacjentów po udarze mózgu. Sztuka Leczenia. 2011, 3-4, 77–94.

Drużbicki M., Pacześniak¬ Jost A., Kwolek A.: Metody klinimetryczne stosowane w rehabilitacji neurologicznej. Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, 3, 268.

Opara J.: Klinimetria w neurorehabilitacji. Ocena wyników rehabilitacji neurologicznej. PZWL, Warszawa 2012.

Muszalik M., Marzec A., Zielińska¬ Więczkowska H., Kędziora Kornatowska K.: The selected aspects of geriatric patients’ functioning evaluation. Med Biol Sci. 2012, 26 (4), 97–101.

Wybrane problemy osób starszych. Ed. A. Nowicka. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008, 85.

Wieczorowska¬ Tobis K., Kostka T., Borowicz A.M.: Fizjoterapia w geriatrii. PZWL, Warszawa 2011, 31–51.

Borowicz A.M., Wieczorowska¬ Tobis K.: Fizjoterapia w geriatrii. Atlas ćwiczeń. PZWL, Warszawa 2013, 21.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.16

Copyright (c) 2016 Magdalena Gębska, Katarzyna Weber-Nowakowska, Alina Wojciechowska, Marta Zawarska, Natalia Czajka, Aleksandra Szafarz, Ewelina Żyżniewska-Banaszak

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/