FACTORS INFLUENCING BODY IMAGE IN INDIVIDUALS WITH SELECTED DERMATOLOGICAL DISEASES

Aleksandra Zarek

Abstract


Introduction: The aim of this work was to examine the relationship between body concept and personality, and sociodemographic, physical and medical factors in dermatological patients with skin lesions localized in socially visible body areas.

Material and methods: The study was carried out in 160 dermatological patients (80 females and 80 males) aged 30–60 years (mean = 48.26; SD = 9.15) whose skin lesions were localized in the area of the face/head and/or hands. Body image was measured with the Body Image Questionnaire based on the Body Cathexis Scale of P.F. Secord and S.J. Jourard. The self concept was measured with the Adjective Check List of H.G. Gough and A.B. Heilbrun, and The Wheel Questionnaire of Ben Shalit.

Conclusions: Body self image of dermatological patients was influenced mostly by personality traits.


Keywords


body image; personality; quantitative research; dermatology

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Krueger D.: Psychodynamic perspectives on body image. In: Body image. A handbook of theory, research, and clinical practice. Eds. T. Cash, T. Pruzinsky. The Guilford Press, New York 2002, 30–37.

McCabe M.P., Ricciardelli L.A.: Body image dissatisfaction among males across the lifespan. A review of past literature. J Psychosom Res. 2004, 56, 675–685.

Cash T.: Cognitive behavioral perspectives on body image. In: Body image. A handbook of theory, research, and clinical practice. Eds. T. Cash, T. Pruzinsky. The Guilford Press, New York 2002, 38–46.

Tiggemann M.: Media influences on body image development. In: Body image. A handbook of theory, research, and clinical practice. Eds. T. Cash, T. Pruzinsky. The Guilford Press, New York 2002, 91–98.

Kearney Cooke A.: Familiar influences on body image development. In: Body image. A handbook of theory, research, and clinical practice. Eds. T. Cash, T. Pruzinsky. The Guilford Press, New York 2002, 98–107.

Tantleff Dunn S., Gokee J.: Interpersonal influences on body image development. In: Body image. A handbook of theory, research, and clinical practice. Eds. T. Cash, T. Pruzinsky. The Guilford Press, New York 2002, 108–116.

Kralik D., Koch T., Eastwood S.: The salience of the body: transition in sexual self identity form women living with multiple sclerosis. J Adv Nurs. 2003, 42 (1), 11–20.

Rumsey N.: Body image and congenial conditions with visible differences. In: Body image. A handbook of theory, research, and clinical practice. Eds. T. Cash, T. Pruzinsky. The Guilford Press, New York 2002, 226–233.

Papadopoulos L., Walker C., Aitken D., Bor R.: The relationship between body location and psychological morbidity in individuals with acne vulgaris. Psychol Health Med. 2000, 5, 4, 431–438.

Papadopoulos L., Bor R., Legg C.: Coping with the disfiguring effect of vitiligo: a preliminary investigation into the effects of cognitive behavioural therapy. Br J Med Psychol. 1999, 72, 385–396.

Wenninger K., Weiss C., Wahn U., Staab D.: Body image in cystic fibrosis – Development of a brief diagnostic scale. J Behav Med. 2003, 26, 81–94.

Papadopoulos L., Walker C.: Understanding skin problems. John Wiley and Sons, Chichester 2003.

Szepietowski J., Pacan P.: Dermatozy wymagające pomocy psychiatryczno psychologicznej. Adv Clin Exp Med. 2001, 10 (3), Suppl. 1, 25–28.

Miniszewska J., Chodkiewicz J., Zalewska A.: Psychodermatologia – nowe wyzwanie dla psychologii. Now Psychol. 2004, 3, 21–29.

Steuden S., Janowski K.: Zastosowanie kwestionariusza SKINDEX do pomiaru jakości życia u pacjentów z łuszczycą. Przegl Dermatol. 2001, 88 (1), 41–48.

Bogaczewicz J., Kuryłek A., Woźniacka A., Sysa Jędrzejowska A., Zalewska Janowska A.: Techniki relaksacyjne w psychodermatologii. Derm Klin. 2008, 10 (4), 223–225.

Jackson L.: Physical attractiveness: a sociocultural perspective. In: Body image. A handbook of theory, research, and clinical practice. Eds. T. Cash, T. Pruzinsky. The Guilford Press, New York 2002, 13–21.

Baudouin J.Y., Tiberhien G.: Symmetry, averageness, and feature size in the facial attractiveness of women. Acta Psychol. 2004, 117, 313–332.

Slof R., Mazzeo S., Bulik C.: Characteristics of women with persistent thinness. Obes Res. 2003, 11 (8), 971–977.

Głębocka A., Wiśniewska A.: Psychologiczny portret kobiet otyłych. In: Wizerunek ciała. Portret Polek. Eds. A. Głębocka, J. Kulbat. Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 2005, 63–78.

Wooley O.W., Roll S.: The Color A Person Body Dissatisfaction Test: stability, internal consistency, validity and factor structure. J Pers Assess. 1991, 56 (3), 395–413.

Mandal E.: Ciało jako proces – ciało jako obiekt. Obraz ciała u stu dentów Akademii Wychowania Fizycznego i studentów kierunków uniwersyteckich. Czas Psychol. 2004, 10 (1), 35–47.

Bardziejewska M.: Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków? In: Psychologiczne portrety człowieka. Ed. A. Brzezińska. PWN, Gdańsk 2005, 345–378.

Ferraro F.R., Muehlenkamp J.J., Paintner A., Wasson K., Hager T., Hoverson F.: Aging, body image and body shape. J Gen Psychol. 2008, 135 (4), 379–392.

Gilbert Diamond D., Baylin A., Mora Plazas M., Villamor E.: Correlates of obesity and body image in Colombian women. J Womens Health. 2009, 18 (8), 1145–1151.

Boyes A.D., Fletcher G.J., Latner J.D.: Male and female body image and dieting in the context of intimate relationships. J Fam Psychol. 2007, 21 (4), 764–768.

Swami V., Hadji Michael M., Furnham A.: Personality and individual difference correlates of positive body image. Body Image. 2008, 5, 322–325.

Shaw H., Stice E., Springer D.: Perfectionism, body dissatisfaction, and self esteem in predicting bulimic symptomatology: lack of replication. Int J Eat Disord. 2004, 36, 41–47.

Franzoi S.L.: The body as object versus the body as process: gender differences and gender considerations. Sex Roles. 1995, 33 (5/6), 417–437.

Czapiński J.: Koło Shalita – kwestionariusz stylu spostrzegania. In: Materiały do nauczania psychologii, seria III, t. 4. Ed. L. Wołoszynowa. PWN, Warszawa 1985.

Zarek A.: Obraz siebie u osób po pierwszym zawale serca, pacjentów z wybranymi chorobami dermatologicznymi i osób zdrowych. Ann Acad Med Stetin. 2013, 59 (2), 29–38.

Oleś P., Juros A.: Struktura czynnikowa i skupieniowa Testu Przymiotnikowego ACL H.G. Gougha i A.B. Heilbruna. In: Z psychome trycznych problemów diagnostyki psychologicznej. Eds. J. Brzeziński, E. Hornowska. UAM, Poznań 1992, 171–201.

Secord P., Jourard S.: The appraisal of body cathexis: body cathexis and the self. J Consult Psychol. 1953, 17 (5), 343–347.

Zarek A.: Obraz ciała w ujęciu procesu lub obiektu a satysfakcja z własnego ciała. Ann Acad Med Stetin. 2009, 55 (1), 100–106.

Oleś P.: Wprowadzenie do psychologii osobowości. Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2008.

Sheridan C.L., Radmacher S.A.: Psychologia zdrowia. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 1998.

Cash T.: The Situational Inventory of Body Image Dysphoria: psychometric evidence and development of a short form. Int J Eat Disord. 2002, 32, 362–366.

Fredrickson B.L., Roberts T.A.: Objectification theory. Toward understanding women’s lived experiences and mental health risks. Psychol Women Quaterly. 1997, 21, 171–206.

Buss D.: Ewolucja pożądania. GWP, Gdańsk 2007.

Jarosz M.: Psychologia lekarska. PZWL, Warszawa 1988.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.14

Copyright (c) 2016 Aleksandra Zarek

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/