Analysis of selected risk factors for cardiovascular diseases in patients scheduled for Coronary Artery Bypass Graft

Aleksandra Szylińska, Anna Mikołajczyk, Mateusz Pytlak, Hanna Mosiejczuk, Mariusz Listewnik, Magdalena Ptak, Iwona Rotter

Abstract


Introduction: Cardiovascular diseases are classified as diseases of civilization, and constitute a major social problem because they are the main cause of death. For this reason, according to the WHO, more than 17.3 million people die every year in developed countries. In the European Union the number of deaths is over 2 million, and represents 42% of total mortality. The aim of the study was analysis of selected risk factors for cardiovascular disease in patients scheduled for surgical revas‑ cularization, and an outline of their social profile.

Material and methods: The study was conducted among patients scheduled for surgery in Cardiac Surgery Department SPSK no. 2 in Szczecin. Ninety patients were studied. The research was car‑ ried out using proprietary diagnostic surveys and data obtained from medical records.

Results: The selected modifiable risk factors for diseases of the cardiovascular system were evaluated. In the study group 15 patients (17%) were current smokers. Most patients (38, 42%) had not smoked for more than 2 years. 33 patients (37%) suffered from diabetes. More than half (47, 52%) of the respondents did not follow a balanced diet. Most of the patients were obese (37, 41%), including 18 diabetics and 19 non‑diabetics. 58 patients (64%) suffered from hypertension.

Conclusion: Diabetes, obesity, and smoking were confirmed as risk factors for coronary heart disease. The educational activity of family doctors should be mainly focused on the prevention of diabetes, stopping smoking, and lifestyle changes in order to prevent diseases of the cardiovascular system, especially among the elderly.


Keywords


BMI; Diabetes; Risk factors

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Szymańska L.A., Małkowska B., Ładny J.Ł.: Zawał mięśnia sercowego, niestabilna choroba wieńcowa, tętniak aorty piersiowej i zator tętnicy płucnej jako najczęstsze przyczyny hospitalizacji pacjentów z bólem w klatce

piersiowej. Przegl Kardiodiabetol. 2012, 7 (2), 78–84.

Kobus G., Tomaszuk‑Kazberuk A., Bachórzewska‑Gajewska H., Kuleszyńska A., Małyszko J., Dobrzycki S. et al.: Nadciśnienie tętnicze i cukrzyca u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową kierowanych na koronarografię. Przegl Kardiodiabetol. 2012, 7 (1), 8–14.

Wróblewska I., Adamowicz E., Sochocka L., Steciwko A.: Rola prewencjiw chorobie wieńcowej serca. Badania własne w oddziale kardiologii interwencyjnej w Zgorzelcu. Fam Med Prim Care Rev. 2011, 13 (2), 257–263.

Logstrup S., O’Kelly S.: European Cardiovascular Disease Statistics. European Heart Network, Brussels 2012, 35–44.

Wojtyniak B., Goryński P., Moskalewicz B.: Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2012.

Sulicka J., Fornal M., Gryglewska B., Wizner B., Grodzicki T.: Wybrane czynniki ryzyka chorób sercowo‑naczyniowych u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. Nadciś Tętn. 2006, 10 (5), 370–376.

Bogołowska‑Stieblich A., Tałałaj M.: Otyłość a choroby układu sercowo‑naczyniowego. Post N Med. 2013, 5b, 19–25.

Li C., Engstrom G., Hedbald B.: Sex differences in the relationships between BMI, WHR and incidence of cardiovascular disease: a population‑based

cohort study. Int J Obes (Lond). 2006, 30 (12), 1775–1781.

Freiberg M.S., Encina M.J., D’Agostino R.B., Lanier K., Wilson P.W., Vasan R.S.: BMI vs. waist circumference for identifying vascular risk. Obesity. 2008, 16 (2), 463–469.

Yusuf S., Hawken S., Ounpuu S., Bautista L., Franzosi M.G., Commenrford P. et al.: Obesity and the risk of myocardial infarction in 27 000 participants from 52 countries: a case‑control study. Lancet. 2005, 366, 1640–1649.

Ridker P.M., Cushman M., Stampfer M.J., Tracy R.P., Hennekens C.H.: Inflammation, aspirin, and the risk of cardiovascular disease in apparently healthy men. N Engl J Med. 1997, 336 (14), 973–979.

Abel E.D., O’Shea M., Ramasamy R.: Insulin resistance: metabolic mechanism and consequences in the heart. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2012, 32 (9), 2068–2076.

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego 2003. Nadciśn Tętn. 2003, 7 (Suppl. A), A3–A21.

Wójtowicz‑Chomicz K., Borzęcki A.: Czy wśród studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie występuje zjawisko otyłości. Fam Med Prim Care Rev. 2011, 13 (2), 251–253.

Główczyńska R., Pietrasika A., Starczewska M.E., Filipiak K., Opolski G.: Czynniki ryzyka zdarzeń sercowo‑naczyniowych w populacji pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. Przew Lek. 2005, 6, 52–57.

Cybulska B., Kłosiewicz‑Latoszek L.: Co znaczy paradoks otyłości w chorobie wieńcowej? Kardio Pol. 2013, 71 (9), 963–968.

Zdrojewski T., Bandosz P., Szpakowski P.: Rozpowszechnienie głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo‑naczyniowego w Polsce. Wyniki badania NATPOL PLUS. Kardiol Pol. 2004, 61, 5–26.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.121

Copyright (c) 2015 Aleksandra Szylińska

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/