Wpływ lasera biostymulacyjnego niskoenergetycznego i ćwiczeń usprawniających na zmniejszenie dolegliwości bólowych i poprawę funkcjonalną u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych

Hanna Mosiejczuk, Karolina Bąk, Aleksandra Szylińska, Magdalena Ptak, Anna Mikołajczyk, Agnieszka Lubińska, Agnieszka Turoń, Żaneta Ciosek, Iwona Rotter

Abstrakt


Wstęp: Choroba zwyrodnieniowa stawów jest najczęściej występującym schorzeniem stawów, przyczyniającym się do powstawania niepełnosprawności układu ruchu. Choroba dotyka przeważnie
starszą część społeczeństwa, wiąże się z nią cierpienie i zmniejszenie jakości życia. Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego przyczynia się do dysfunkcji stawów o różnym
nasileniu. Często wywołuje przewlekłe dolegliwości ograniczające aktywność ruchową, które mogą nawet komplikować wykonywanie czynności dnia codziennego. Laser niskoenergetyczny
wywiera działanie przeciwbólowe i biostymulujące na poziomie komórkowym.
Celem pracy była ocena skuteczności lasera niskoenergetycznego w łagodzeniu dolegliwości bólowych i poprawie funkcjonalnej u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych.
Porównano zastosowania wyłącznie laseroterapii z działaniem lasera i ćwiczeń usprawniających.

Materiał i metody: Czterdziestoosobowa grupa pacjentów obojga płci, w wieku średnim 65 lat, z rozpoznaną chorobą zwyrodnieniową stawów została podzielona na dwie grupy. W grupie I (n = 20) zastosowano laseroterapię, a w grupie II (n = 20) laseroterapię i kinezyterapię. Wszyscy badani zostali poddani takiej samej dawce energii promieniowania laserowego, która wynosiła 3,0 J/cm², 10 Hz, 400 mW. W obu grupach seria wynosiła 10 zabiegów wykonywanych codziennie. Jako kryteria porównania dwóch grup przyjęto dolegliwości bólowe w skali VAS, zakresy ruchu w stawie kolanowym, siłę mięśni: czworogłowego i dwugłowego uda. Wszystkie pomiary zostały wykonane przed i po terapii.

Wyniki: W obu grupach po terapii uzyskano znaczne zmniejszenie dolegliwości bólowych: I (p = 0,00009, R = 0,68); II (p = 0,00002, R = 0,86), zwiększenie zakresu ruchu zgięcia w stawie kolanowym: I (p = 0,000001; R = 0,90); II (p = 0,00002; R = 0,85), zwiększenie zakresu ruchu wyprostu w stawie kolanowym: I (p = 0,042, R = 0,87); II (p = 0,0004, R = 0,9) oraz zwiększenie siły mięśnia czworogłowego: I (p = 0,03, R = 0,77); II (p = 0,0002, R = 0,9) i dwugłowego uda: I (p = 0,04, R = 0,80); II (p = 0,0007, R = 0,91). Za wyjątkiem ruchu zgięcia w stawie kolanowym (p = 0,027; r = 0,17) w pozostałych badanych parametrach nie zaobserwowano istotnie statystycznych różnic w zastosowaniu samej laseroterapii w stosunku do połączenia laseroterapii z ćwiczeniami.

Wnioski: Zastosowanie promieniowania laserowego w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych i poprawę stanu funkcjonalnego pacjenta. Laseroterapia skojarzona z kinezyterapią przynosi lepsze efekty terapeutyczne i efektywniej wpływa na poprawę stanu funkcjonalnego stawu kolanowego w chorobie zwyrodnieniowej. Nie zaobserwowano istotnie statystycznych różnic w działaniu samej laseroterapii, czy w połączeniu z kinezyterapią.


Słowa kluczowe


laser niskoenergetyczny, choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych, kinezyterapia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Joshi A., Arora M., Zhang D., Wah M.D., Parvizi J.: A prototype evaluation of a computer­‍-assisted physical therapy system for osteoarthritis. J Geriatr Phys Ther. 2008, 31 (2), 71–78.

Topp R., Brosky J.A., Pieschel D.: The effect of either topical menthol or a placebo on functioning and knee pain among patients with knee OA. J Geriar Phys Ther. 2013, 36 (2), 92–99.

Stanisławska­‍-Bierna E.: Społeczne i ekonomiczne aspekty choroby zwyrodnieniowej stawów. Artykuł poglądowy. Pol Arch Med Wew. 2008, 118 (Suppl), 50–52.

Kaniewska K., Prokop I., Terlikowski R., Rysiak E., Kuryliszyn­‍-Moskal A.: Choroba zwyrodnieniowa stawów jako problem ekonomiczny i społeczny w aspekcie leczenia zachowawczego. Pol Przegl Nauk Zdr. 2014, 2 (39), 102–108.

Muklewicz E., Sikorski S., Klimiuk. P., Lewandowski B., Kita K.: Diagnostyka radiologiczna w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Próby klasyfikacji obrazu radiologicznego. Nowa Med. 2002, 2.

Kita K., Sierakowski S., Lewandowski B., Klimiuk P.A., Kita J., Muklewicz E.: Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych – epidemiologia, diagnostyka i leczenie. Nowa Med. 2002, 2 (115), 27–30.

Leszczyński P., Pawlak­‍-Buś K.: Choroba zwyrodnieniowa stawów – epidemia XXI wieku. Farm Współcz. 2008, 1, 79–87.

Aguiar G.C., Do Nascimento M.R., De Miranda A.S., Rocha N.P., Teixeira A.L., Scalzo P.L.: Effects of an exercise therapy protocol on inflammatory markers, perception of pain, and physical performance in individuals with knee osteoarthritis. Rheumatol Int. 2015, 35 (3), 525–531.

Alghadir A., Omar M.T., Al­‍-Askar A.B., Al­‍-Muteri N.K.: Effect of low­‍-level laser therapy in patients with chronic knee osteoarthritis: a single­‍-blinded randomized clinical study. Lasers Med Sci. 2014, 29 (2), 749–755.

Pop T., Hamerla K., Przysada G.: Czynniki wpływające na redukcję bólu u chorych zwyrodnieniową stawów kolanowych. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2007, 4, 335–345.

Zhang Y., Joanne M. Jordan J.M.: Epidemiology of osteoarthritis. Clin Geriatr Med. 2010, 26 (3), 355–369.

Litwic A., Edwards M., Dennison E.: Epidemiology and Burden of osteoarthritis. Br Med Bull. 2013, 105, 185–199.

Boener E., Ratajczak B., Chmiel M., Kuciel­‍-Lewandowska J., Hawrylak A.: Ocena skuteczności krioterapii i magnetoterapii u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych. Acta Bio – Opica et Informatica Medica. 2010, 4 (16), 310–313.

Zimmermann­‍-Górska I.: Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego Aktualne (2003) zalecenia European League Against Rheumatism. Med Prakt. 2004, 3, 95–104.

Fioravanti A., Bacaro G., Giannitti C., Tenti S., Cheleschi S., Gui Delli G.M. et al.: One­‍-year follow­‍-up of mud­‍-bath therapy in patients with bilateral knee osteoarthritis: a randomized, single­‍-blind controlled trial. Int J Biometeorol. 2014, 59 (9), 1333–1343.

Thomas A., Eichenberger G., Kempton C., Pape D., York S., Decker A.M. et al.: Recommendations for the treatment of knee osteoarthritis, using various therapy techniques, based on categorizations of a literature review. J Geriatr Phys Ther. 2009, 32 (1), 33–38.

Currier L., Froehlich P., Carow S., McAndrew R.K., Cliborne A.V., Boyles R.E. et al.: Development of a clinical prediction rule to identify patients with knee pain and clinical evidence of knee osteoarthritis who demonstrate a favorable short­‍-term response to hip mobilization. Phys Ther. 2007, 87 (9), 1106–1119.

Kheshie A.R., Alayat M.S., Ali M.M.: High­‍-intensity versus low­‍-level laser therapy in the treatment of patients with knee osteoarthritis: a randomized controlled trial. Lasers Med Sci. 2014, 29 (4), 1371–1376.

Bielecki A., Jaźwa P., Kwolek A., Snela S.: Ocena funkcji kolana we wczesnym okresie po endoprotezoplastyce stawu i usprawnianiu pooperacyjnym. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2007, 2, 142–146.

Gasztych J., Puzder A., Gworys K., Pasternak K., Adamczewski T., Kujawa J.: Ocena porównawcza skuteczności terapeutycznej wybranych metod aplikacji promieniowania laserowego u osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Kwart Ortop. 2012, 2, 257–269.

Kujawa J., Szmagaj­‍-Piotrowska J., Gworys K., Leszczyńska A., Dudek K., Chrzanowska M. et al.: Wpływ wybranych zabiegów hydroterapeutycznych oraz kinezyterapii na wydolność czynnościową i dolegliwości bólowe stawów kolanowych u osób z chorobą zwyrodnieniową. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. 2011, 1, 40–42.

Zwolińska J., Kwolek A., Bienias W., Wolińska O.: Przydatność niektórych metod służących do diagnostyki i oceny efektów rehabilitacji pacjentów z zespołami neurologicznymi. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2009, 2, 154–161.

Ogonowski A.: Diagnostyka w schorzeniach narządu ruchu. In: Rehabilitacja Medyczna. Ed. J. Kiwerski J. PZWL, Warszawa 2005.

Wilk­‍-Frańczuk M., Tomaszewski W., Zemła J., Noga H., Czamara A.: Analysis of rehabilitation procedure following arthroplasty of the knee with the use of complete endoprosthesis. Med Sci Monit. 2011, 17 (3), CR165–CR168.

Lizis P.: Effect of spa physiotherapy on the range of motion and muscle strength in women with gonarthrosis. Ann Agric Environ Med. 2013, 20 (4), 784–786.

Kopacz Ł., Lubkowska A., Bryczkowska I., Skomro P., Kubala E., Kilijański M. et al.: Wartość terapeutyczna krioterapii miejscowej w leczeniu pacjentów z gonartrozą. Fizjoter Pol. 2013, 4 (13), 31–36.

Kilar J.Z., Lizis P.: Leczenie ruchem. Część I: Badanie narządu ruchu w rehabilitacji. Firma Handlowo­‍-Usługowa „Kasper”, Kraków 2002.

Bennett D., Hanratty B., Thompson N., Beverland D.: Measurement of knee joint motion using digital imaging. Int Orthop. 2009, 33 (6), 1627–1631.

Cleffken B., van Breukelen G., Brink P., van Mameren H., Olde Damink S.: Digital goniometric measurement of knee joint motion. Evaluation of usefulness for research settings and clinical practice. Knee. 2007, 14 (5), 385–389.

Peters P.G., Herbenick M.A., Anloague P.A., Markert R.J., Rubino L.J.: Knee range of motion: reliability and agreement of 3 measurement methods. Am J Orthop (Belle Mead NJ). 2011, 40 (12), 249–252.

Nussbaumer S., Leunig M., Glatthorn J., Stauffacher S., Gerber H., A Maffiuletti N.: Validity and test­‍-retest reliability of manual goniometers for measuring passive hip range of motion in femoroacetabular impingement patients. BMC Musculoskelet Disord. 2010, 11, 194–205.

Zembaty A.: Kinezyterapia. Firma Handlowo­‍-usługowa „Kasper”, Kraków 2002.

Drużbicki M., Szczygielska D., Drużbicki M., Zajkiewicz K.: Epidemiologia i koszty leczenia zachowawczego chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych i kolanowych. Ortop Traumatol Rehb. 2007, 4 (6), 406–412.

Lisiński P.: Metody fizykalne w leczeniu bólu u chorych ze zwyrodnieniami stawów kolanowych. Ortop Traumatol Rehab. 2005, 7 (3), 317–321.

Zwolińska J., Weres A., Magoń G., Skalska­‍-Izdebska R.: Wykorzystanie biostymulacji laserowej i światła VIP w leczeniu chorób narządu ruchu. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2007, 3, 277–279.

Fukuda V.O., Fukuda T.Y., Guimarães M., Wigderowitz C.: Short­‍-term efficacy of low­‍-level laser therapy in patients with knee osteoarthritis: a randomized placebo controlled, double­‍-blind clinical trial. Rev Bras Ortop. 2011, 46 (5), 526–533.

Hegedus B., Viharos L., Gervain M., Galfi M.: The effect of low­‍-level laser in knee osteoarthritis: a double blind, randomized, placebo­‍-controlled trial. Photomed Laser Surg. 27 (4), 577–584.

Montes­‍-Molina R., Madroñero­‍-Agreda M.A., Romojaro­‍-Rodríguez A.B., Gallego­‍-Mendez V., Prados­‍-Cabiedas C., Marques­‍-Lucas C. et al.: Efficacy of interferential low­‍-level laser therapy using two independent sources in the treatment of knee pain. Photomed Laser Surg. 2009, 27 (3), 467–471.

Stelian J., Gil I., Habot B., Rosenthal M., Abramovici I., Kutok N.: Improvement of pain and disability in elderly patients with degenerative osteoarthritis of the treated with narrow­‍-band light therapy. J Am Geriatr Soc. 1992, 40 (1), 23–26.

Rashoud A.S., Abboud, Wang W., Wigderowitz C.: Efficacy of low­‍-level laser therapy applied at acupuncture points in kneeosteoarthritis: a randomised double­‍-blind comparative trial. Physiotherapy. 2014, 100 (3), 242–248.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.312

Copyright (c) 2017 Hanna Mosiejczuk, Karolina Bąk, Aleksandra Szylińska, Magdalena Ptak, Anna Mikołajczyk, Agnieszka Lubińska, Agnieszka Turoń, Żaneta Ciosek, Iwona Rotter

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/