AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA CZŁONKÓW KLUBU FITNESS WORLD W SZCZECINIE

Agata Baranowska, Marcin Wawrowski, Jolanta Kamola, Wioletta Jagucka-Mętel, Paulina Brzeska, Ewa Sobolewska

Abstrakt


Wstęp: W pracy przedstawiono wyniki badań nad subiektywnymi odczuciami członków klubu Fitness World.

Materiał i metody: Badaniom poddano 58 osób aktywnie ćwiczących na siłowni, a także uczestniczących w zajęciach typu fitness i aqua aerobik. Analiza statystyczna wskazała, iż najwięcej jest trenujących mężczyzn w wieku 31–50 lat z wyższym wykształceniem oraz kobiet w wieku 18–30 lat w większości z wyższym wykształceniem. Mężczyźni zazwyczaj wybierają trening siłowy i tlenowy.

Wyniki: Według wyników badań preferowany czas na ćwiczenia przypada między godziną 17 a 22, dwa razy w tygodniu. Każdy członek klubu inną miał motywację do ćwiczeń, jednakże 93% ankietowanych podkreśla znaczenie regularnych treningów.


Słowa kluczowe


aktywność fizyczna; motywacja; jakość życia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czajkowski K.: Wychowanie do rekreacji. WSiP, Warszawa 1979.

Wilk B., Walentukiewicz A., Fall‑Ławryniuk M.: Aktywność życia w świadomości i sposobie życia kobiet – uczestniczek klubów fitness w trójmieście. Now Lek. 2003, 72, 2, 108–110.

Popławska K.: Funkcjonalny trening medyczny w natarciu. Body Life. 2010, 6, 54–55.

Gmitrowicz I.: Jak spełnić oczekiwania klienta klubu fitness? Body Life. 2010, 6, 24–25.

Zębalska M.: Wpływ aktywności ruchowej na zachowanie zdrowia. www.szkolnictwo.pl, http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PV1255 (8.07.2013).

Mleczko E., Wasztyl R.: Aktywność ruchowa w promocji zdrowia młodzieży. Wyd. AWF w Krakowie, Kraków 2001.

Spodaryk K.: Aktywność ruchowa w promocji zdrowia młodzieży. Wyd. AWF w Krakowie, Kraków 2001.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.17

Copyright (c) 2016 Agata Baranowska, Marcin Wawrowski, Jolanta Kamola, Wioletta Jagucka-Mętel, Paulina Brzeska, Ewa Sobolewska

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/