ODMIENNE ŚRODOWISKA EGZYSTENCJI ŻYCIOWEJ JAKO CZYNNIK RÓŻNICUJĄCY FUNKCJE POZNAWCZE I CZYNNOŚCI DNIA CODZIENNEGO W GRUPIE OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

Magdalena Gębska, Katarzyna Weber-Nowakowska, Alina Wojciechowska, Marta Zawarska, Natalia Czajka, Aleksandra Szafarz, Ewelina Żyżniewska-Banaszak

Abstrakt


Wstęp: Celem pracy było porównanie stanu psychofizycznego osób powyżej 50. r.ż. pochodzących z różnych środowisk społecznych.

Materiał i metody: W badaniu uczestniczyło 60 osób podzielonych na dwie grupy. Grupę I stanowiło 30 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie, a grupę II – 30 uczestników Targów Aktywnego Seniora. W badaniach zastosowano krótką skalę oceny stanu umysłowego (Mini­‍‑Mental State Examination) oraz skalę mierzącą sprawność złożonych czynności życia codziennego (Instrumental Activity of Daily Living).

Wnioski: Przeprowadzone badania wykazały różnicę w stanie psychofizycznym obu badanych grup. Wyniki mogą być związane zarówno z różnicą wieku między obiema grupami, jak i różnym środowiskiem życia.


Słowa kluczowe


geriatria; funkcje poznawcze; krótka skala oceny stanu umysłowego; skala mierząca sprawność złożonych czynności życia codziennego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Początek M.: Podstawy gerontologii i geriatrii: przewodnik dydaktyczny dla studentów. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, Poznań 2007, 17.

Kostka T., Koziarska¬ Rozciszewska M.: Choroby wieku podeszłego. PZWL, Warszawa 2009, 11.

Żak M.: Rehabilitacja w procesie leczenia osób starszych. Gerontol Pol. 2000, 8 (1), 12–18.

Kozakowski J.: Funkcje poznawcze w zależności od wieku, wpływu hormonu wzrostu oraz insulinopodobnego czynnika wzrostowego pierwszego. Geriatria. 2007, 1, 38, 37–44.

Mikołajewska E.: Klinimetria w fizjoterapii pacjentów po udarze mózgu. Sztuka Leczenia. 2011, 3-4, 77–94.

Drużbicki M., Pacześniak¬ Jost A., Kwolek A.: Metody klinimetryczne stosowane w rehabilitacji neurologicznej. Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, 3, 268.

Opara J.: Klinimetria w neurorehabilitacji. Ocena wyników rehabilitacji neurologicznej. PZWL, Warszawa 2012.

Muszalik M., Marzec A., Zielińska¬ Więczkowska H., Kędziora Kornatowska K.: The selected aspects of geriatric patients’ functioning evaluation. Med Biol Sci. 2012, 26 (4), 97–101.

Wybrane problemy osób starszych. Ed. A. Nowicka. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008, 85.

Wieczorowska¬ Tobis K., Kostka T., Borowicz A.M.: Fizjoterapia w geriatrii. PZWL, Warszawa 2011, 31–51.

Borowicz A.M., Wieczorowska¬ Tobis K.: Fizjoterapia w geriatrii. Atlas ćwiczeń. PZWL, Warszawa 2013, 21.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.16

Copyright (c) 2016 Magdalena Gębska, Katarzyna Weber-Nowakowska, Alina Wojciechowska, Marta Zawarska, Natalia Czajka, Aleksandra Szafarz, Ewelina Żyżniewska-Banaszak

URL licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/