The effect of procedures used in the delivery room on the time of the onset of lactation

Dorota Ćwiek, Katarzyna Hybiak, Krystyna Czechowska, Katarzyna Szymoniak, Małgorzata Zimny

Abstract


Breastfeeding is the optimal method of feeding infants during the first period of their lives. The aim of this study was to analyze the impact of hospital procedures on the onset of lactation, presenting the relationship between maintaining skin-to-skin contact and the time of attaching an infant to the mother’s breast, the course of first breastfeeding, feeding methods, suctioning an infant’s airway after birth and the type of delivery. The study was conducted using a diagnostic survey. The questionnaire contained 31 closed and semi-open questions concerning hospital procedures that could affect the lactation process. The respondents were primiparous and multiparous women in an early postpartum period who gave birth through the abdominal wall or vaginally. The study included 154 women aged 18–45 years who gave birth at the Department of Maternal-Fetal Medicine and Gynecology of Pomeranian Medical University in Szczecin, Hospital in Police (Poland). The collected material was analyzed statistically using the χ2 test. Based on the obtained results, the following conclusions were drawn: the onset of lactation was influenced by early skin-to-skin contact after birth with simultaneously attaching the baby to the breast, vaginal birth after the 37th week of pregnancy, and the duration of labor.

Keywords


lactation; newborn; medical procedures

Full Text:

PDF

References


Nehring-Gugulska M. Standardy postępowania w laktacji. Stand Med 2005;2(5):1939.

Nehring-Gulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A, editors. Karmienie piersią w teorii i praktyce. Kraków: Medycyna Praktyczna; 2017. p. 155.

Kiełbratowska B, Preis K. Opieka położnicza po cięciu cesarskim wspierająca karmienie piersią. Ginekol Położ 2007;2(4):55-61.

Stodolak A, Fuglewicz A. Kontakt skóra do skóry i kangurowanie noworodków – chwilowa moda czy naukowo udowodniona metoda? Perinatol Neonatol Ginekol 2012;5(1):19-25.

Wilińska M, Zejda J, Brożek G, Musialik-Świetlińska E, Świetliński J. Realizacja procedur sprzyjających karmieniu piersią w szpitalach w Polsce – wyniki badania ankietowego 2008/2009. Stand Med Pediatr 2009;6(7):1056-64.

Bernatowicz-Łojko U. Karmienie piersią bez barier? – stan aktualny. Centrum Nauki o Laktacji. 2010. http://kobiety.med.pl/cnol/images/cnol/Publikacje/Karmienie%20bez%20barier_aktualnie_Bernatowicz.pdf (20.06.2022).

Zgórecka E, Motkowski R, Stolarczyk A, Socha P, Piotrowska-Jastrzębska J, Socha J. Karmienie naturalne w żywieniu niemowląt z wybranych miast Polski Centralnej i Wschodniej. Pediatr Pol 2007;82(7):538-49.

Dulon M, Kersting M, Schach S. Duration of breastfeeding and associated factors in Western and Eastern Germany. Acta Paediatr 2001;90(8):931-5.

Prior E, Santhakumaran S, Gale C, Philipps LH, Modi N, Hyde MJ. Breastfeeding after Cesarean delivery: a systematic review and meta-analysis of world literature. Am J Clin Nutr 2012;95(5):1113-35.

Hill PD, Aldag JC, Demirtas H, Naeem V, Parker NP, Zinaman MJ, et al. Association of serum prolactin and oxytocin with milk production in mothers of preterm and term infants. Biol Res Nurs 2009;10(4):340-9.

Elliott-Carter N, Harper J. Keeping mothers and newborns together after Cesarean: how one hospital made the change. Nurs Womens Health 2012;16(4):290-5.

Biesiada L, Sobantka S, Błaszczyk J, Krakora M, Krasomski G. Niektóre czynniki okresu okołoporodowego wpływające na laktogenezę. Gin Pol Med Project 2012;4(26):29-39.

Józefów P, Przestrzelska M, Knihinicka-Mercik Z. Przebieg laktacji we wczesnym połogu u kobiet po porodzie siłami natury i przez cesarskie cięcie z uwzględnieniem rodności kobiety. Pielęg Zdr Publ 2013;3(2):133-42.

Odent M. Cesarskie cięcie a poród naturalny. Wrocław: Preeti Agrawal; 2010.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.861

Copyright (c) 2022 Małgorzata Magdalena Zimny

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/