Pre-analytical variability in laboratory studies. Monitoring and evaluation of pre-analytical error on the example of collected data at the West Pomeranian Cancer Center in Szczecin in Poland

Bartosz Rodziewicz, Marcin Kołodziej, Bartłomiej Pala, Michał Spieszny, Maciej Sołtysiński, Tomasz Pala, Bartosz Kołodziej, Michał Piotrowiak

Abstract


Pre-analytical phase in laboratory studies may be influenced by multiple factors, which can be categorized into patientrelated, patient-independent, and interfering factors. The first group includes diet, physical activity, body position, medicines, and stimulants. These are the most important factors because here the patient can consciously influence the laboratory results. Second group are the patient-independent factors such as gender, population, age, and pregnancy are beyond the control of the patient. The last category includes conditions such as hemolysis, lipemia, and hyperbilirubinemia. They can alter the results of coagulation tests and other biochemistry studies. Hence, clots in a specimen and the presence of hemolysis and the most common factors account for 80% of pre-analytical phase laboratory errors. It is absolutely necessary to implement procedures for monitoring and assessing pre-laboratory error as well as medical staff training regarding the collection, storage, and transport of samples.


Keywords


pre-analytical error; laboratory studies; diagnostic laboratory; oncology; analytical errors

Full Text:

PDF

References


Laboratoria medyczne – Wymagania dotyczące jakości i kompetencji. PN-EN ISO 15189:2013-05.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. z 2006 nr 61, poz. 435).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. z 2020 poz. 464).

Guder WG, Naryanan S, Wisser H, Zawta B. Próbki: od pacjenta do laboratorium. Wpływ zmienności przedanalitycznej na jakość wyników badań laboratoryjnych. Wrocław: MedPharm Polska; 2012.

Dembińska-Kieć A, Naskalski JW, editors. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2010.

Szutowicz A, Raszeia-Specht A, editors. Diagnostyka laboratoryjna. Gdańsk: Gdański Uniwersytet Medyczny; 2009.

Solnica B, Sztefko K, editors. Medyczne laboratorium diagnostyczne. Metodyka i aparatura. Warszawa: PZWL Medical Publishing; 2015.

Sarstedt & Co. Tips & Techniques in Preanalytics. Nümbrecht: Sarstedt.

Gernand W. Quality indicators in laboratory medical diagnostics. Lab Diagn 2011;47(1).

Rak-Pasikowska A, Goniwiecha D, Bil-Lula I. Analysis of preanalytical phase errors in a medical diagnostic laboratory. Diagn Lab 2019;55(2):91-8.

Piłat B, Zadernowski R. Substancje bioaktywne – pozytywne i negatywne skutki dodawania do żywności. Przemysł Spożywczy 2017;71(12):24-27. doi: 10.15199/65.2017.9.3.

Das SK, Mukherjee S. Biochemical and immunological basis of silymarin effect, a milk thistle (Silybum marianum) against ethanol-induced oxidative damage. Toxicol Mech Methods 2012;22(5):409-13. doi: 10.3109/15376516.2012.673090.

Lippi G, Plebani M, Favaloro EJ. Interference in coagulation testing: focus on spurious hemolysis, icterius, and lipemia. Semin Thromb Hemost 2013;39(3):258-66.

Calmarza P, Cordero J. Lipemia interference in routine clinical biochemical tests. Biochem Med (Zagreb) 2011;21(2):160-6.

World Health Organization. Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations. Geneva: World Health Organization. Diagnostic Imaging and Laboratory Technology; 2002. p. 15-7.

Nikolac N. Lipemia: causes, interference mechanisms, detection and management. Biochem Med (Zagreb) 2014;24(1):57-67.

Włochal M, Grzymisławski M, Bogdański P. Możliwości wykorzystania żywności funkcjonalnej w leczeniu otyłości. Forum Zaburzeń Metabolicznych 2014;5(2):51-62.

Sysmex Educational Enhancement and Development. The Pre-Analytical Phase: The Right Conditions for High-Quality Results (Part I). 2016.

Simundic AM, Bölenius K, Cadamuro J, Church S, Cornes MP, van Dongen--Lases EC, et al. Joint EFLM-COLABIOCLI recommendation for venous blood sampling. Clin Chem Lab Med 2018;56(12):2015-38. doi: 10.1515/cclm-2018-0602.

Arul P, Pushparaj M, Pandian K, Chennimalai L, Rajendran K, Selvaraj E, et al. Prevalence and types of preanalytical error in hematology laboratory of a tertiary care hospital in South India. J Lab Physicians 2018;10(2):237-40. doi: 10.4103/JLP.JLP_98_17.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.853

Copyright (c) 2022 Bartłomiej Pala

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/