ASSESSMENT OF THE AVAILABILITY OF MENTAL HEALTH SERVICES

Marta Bażydło, Beata Karakiewicz

Abstract


Introduction: The aim of the study was to assess the availability of care for people with mental illness in Western Pomerania, Poland.

Material and methods: The study was designed as a diagnostic survey. It was conducted among representatives of health care facilities providing mental health care services under a contract with the National Health Fund.

Results: Respondents were asked to assess the availability of services at their institution. Very good availability of facilities was indicated by more than half of respondents (58%), and satisfactory availability by 35%. None of the respondents indicated poor availability, one respondent answered ‘do not know’, and one marked no answer. Respondents were asked to assess the situation of mental health care in Western Pomerania. They were asked to assess the availability of outpatient care, and separately to assess the availability of inpatient care. Almost every fifth respondent (19%) rated the availability of outpatient care as good, 61% as satisfactory, 13% as poor, and 7% of surveyed subjects had no opinion. The availability of inpatient care was rated good by 16% of respondents. Most respondents, 55% rated it as satisfactory, and 26% of respondents rated it as poor. One respondent did not have an opinion on this subject.

Conclusions: 1. The respondents positively assess the availability of the institutions they represent. 2. Access to mental health care across the whole region is assessed as satisfactory. 3. Access to outpatient care is better assessed than residential care.

Keywords


health services availability; mental health services

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


World Health Organization. Mental Health Report 2001. Mental Health: new understanding, new hope. WHO, Geneva 2001, 9.

Herczyńska G., Czabała C., Namysłowska I.: Podjąć wyzwania, szukać rozwiązań – zdrowie psychiczne w centrum uwagi rządów państw europejskich. Post Psychiatr Neurol. 2005, 14 (3), 259–266.

Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015 (załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r.).

Główny Urząd Statystyczny. Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w maju 2014 roku. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/praca-wynagrodzenia/bezrobocie-stopa-bezrobocia/miesieczna-informacja-o-bezrobociu-rejestrowanym-w-polsce-w-maju-2014-roku,1,28.html# (24.07.2014 r.).

Wciórka B., Wciórka J.: Sondaż opinii publicznej – czy Polacy niepokoją się o swoje zdrowie psychiczne? Post Psychiatr Neurol. 2005, 14 (4), 305–317.

Ksykiewicz-Dorota A.: Zarządzanie w pielęgniarstwie. Podręcznik dla studentów studiów magisterskich Wydziałów Pielęgniarstwa oraz Wydziałów Nauk o Zdrowiu. Wyd. Czelej, Lublin 2005.

Czupryna A., Poździoch S., Ryś A., Włodarczyk W.C.: Zdrowie Publiczne, tom 2. Vesalius, Kraków 2001.

Rydz E.: Dostępność sfery usług z zakresu lecznictwa zamkniętego na przykładzie województwa pomorskiego. In: Zróżnicowanie przestrzenne sytuacji zdrowotnej, systemu bezpieczeństwa i usług medycznych w województwie pomorskim. Ed. T. Michalski. EJB, Gdynia 2002.

Łukomska A.: Dostępność świadczeń lekarza rodzinnego w ocenie pacjentów. Fam Med Prim Care Rev. 2000, 10 (2), 162–166.

Borek-Wojciechowska R., Kłokow S.: Dostępność świadczeń opieki zdrowotnej jako jeden z aspektów opieki. Zdr Publ. 2007, 117 (3), 381–385.

Bujalski M.: Bariery w dostępie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Alkohol Narkom. 2008, 21 (4), 277–285.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78. poz. 483 ze zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz.U. 2011 nr 24 poz. 128).

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011–2015 (załącznik do uchwały Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Nr 2147/11 z dnia 22 grudnia 2011 r.).
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.83

Copyright (c) 2015 Marta Bażydło, Beata Karakiewicz

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/