Education and marital status of breastfeeding mothers as factors influencing the noticeability of advertisements related to infant feeding and perceived relative costs of breastfeeding

Agnieszka Kardziejonek, Krystyna Przygocka, Katarzyna Nowakowska-Brewka, Agnieszka Kordek

Abstract


Introduction: Contemporary commercials of infant formulas and other marketing activities do not seem to support breastfeeding among mothers. The aim of this study was to evaluate the impact of education and marital status of lactating women on the noticeability of commercials related to infant feeding and opinions on the cost of breastfeeding vs. infant formulas.

Materials and methods: The participants of the retrospective research were 450 female respondents who gave birth to a child after a 38-week single pregnancy and had already finished breastfeeding. The survey was conducted among a group of mainly married women (69.6%) with secondary (25.6%) and university education (63.11%). It was carried out in 2016 and 2017 and its results were processed using qualitative and quantitive methods.

Results: Married and well-educated women more frequently noticed advertisements promoting infant formulas. Moreover, in their opinion, breastfeeding was cheaper than using the formulas.

Conclusions: Married and educated women more often noticed commercials of infant formulas.


Keywords


education; marital status; breastfeeding; marketing; infant formula

Full Text:

PDF

References


Kaźmierczak M, Skoczylas E, Gebuza G, Mieczkowska E, Gierszewska M. Ocena poziomu wiedzy kobiet na temat karmienia naturalnego. Pielęg Pol 2016;3(61):308-16. doi: 10.20883/pielpol.2016.25.

World Health Organization. International code of marketing of breast-milk substitutes. Geneva, 1981. https://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf (12.04.2021).

do Paço A, Rodrigues RG, Duarte P, Pinheiro P, de Oliveira JM, Soares M. The role of marketing in the promotion of breastfeeding. J Med Mark 2010;10(3):199-212. doi: 10.1057/jmm.2010.13.

Mierzwińska U, Dębska G. Wiedza matek na temat prawidłowego żywienia oraz kolejności wprowadzania posiłków uzupełniających w diecie dziecka do pierwszego roku życia. Piel Zdr Publ 2015;5(4):365-70. doi: 10.17219/pzp/60524.

Dzbuk E, Bakalczuk G, Padała O, Orzeł A, Putowski M, Piróg M, et al. Wiedza w zakresie karmienia piersią wśród kobiet po porodzie. Med Og Nauk Zdr 2016;22(4):260-3.

Żukowska-Rubik M, Nehring-Gugulska M, Centrum Nauki o Laktacji. Czy Polska jest krajem przyjaznym matce karmiącej? Raport z badania ankietowego 2017. https://femaltiker.pl/upload/files/2019/01/raport-2017-wizyty-poloznej-podstawowej-opieki zdrowotnej-i-u-ginekolo.pdf (9.09.2020).

NutroPharma®. Długość ma znaczenie. Raport na temat długiego karmienia piersią w Polsce. 2021. https://cnol.kobiety.med.pl/wpcontent/uploads/2021/05/Raport-nt.-dlugiego-karmienia-piersia-w-Polsce-1.pdf (8.03.2022).

Karmaus W, Soto-Ramírez N, Zhang H. Infant feeding pattern in the first six months of age in USA: a follow-up study. Inf Breastfeed J 2017;12(1):48. doi: 10.1186/s13006-017-0139-4.

Nowacki R. Percepcja reklamy artykułów żywnościowych i jej znaczenie w procesach decyzyjnychm konsumentów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2018;19(68):143-54. doi: 10.22630/PEFIM.2018.19.68.13.

Aleksandra Bagieńska-Masiota. Doliński D, Psychologiczne mechanizmy reklamy. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 2004;1:211-4. doi: 10.14746/ssp.2004.1.12.

Kuberska D, Suchta K. Zachowania nabywców na rynku certyfikowanej żywności dla niemowląt i małych dzieci. Zeszyty Naukowe SGGW: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2016;114:81-93.

Cohen SS, Alexander DD, Krebs NF, Young BE, Cabana MD, Erdmann P, et al. Factors associated with breastfeeding initiation and continuation: a meta-analysis. J Pediatr 2018;203:190-6.e21.

Zielińska MA, Sobczak A, Hamulka J. Breastfeeding knowledge and exclusive breastfeeding of infants in first six months of life. Rocz Państw Zakł Hig 2017;68(1):51-9.

Tarrant RC, Younger KM, Sheridan-Pereira M, White MJ, Kearney JM. The prevalence and determinants of breastfeeding initiation and duration in a sample of women in Ireland. Public Health Nutr 2010;13(6):760-70. doi: 10.1017/s1368980009991522.

Russell K, Ali A. Public attitudes toward breastfeeding in public places in Ottawa, Canada. J Hum Lact 2017;33(2):401-8.

Bień A, Kozak A, Rzońca E, Stadnicka SK. Opinions and attitudes of women towards breastfeeding. J Educ Health Sport 2017;7(8):1258-71.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.795

Copyright (c) 2022 Agnieszka Kardziejonek, Krystyna Przygocka, Katarzyna Nowakowska-Brewka, Agnieszka Kordek

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/