THE EFFECT OF SELECTED SOCIO-MEDICAL FACTORS ON QUALITY OF LIFE AND PSYCHOSEXUAL FUNCTIONING IN WOMEN AFTER SURGICAL TREATMENT OF BREAST CANCER

Sebastian Artur Zdończyk

Abstract


Introduction: According to the National Cancer Registry, 16 534 new cases of breast cancer were confirmed in 2011 in Poland. Surgical treatment poses not only a serious oncological problem, but also a cosmetic and psychological one. Women fear they will lose their femininity and sexual attractiveness after the surgery. They feel defective (half woman complex) and they experience such feelings as shame, anger and depression. Sexuality is a sphere of life that is particularly susceptible to all kinds of perturbation of physical and mental states. The main cognitive objective of the presented research is the analysis of life quality level and mental and sexual functioning of women who underwent breast cancer surgical treatment.

Material and methods: The research was carried out from October 2013 to February 2014 among 250 adult women who underwent breast cancer surgery. The questionnaire includes questions regarding sociomedical and sociosexology questions, and five standardised research tools: Life Quality Questionnaire SF-36 v. 2, licence No. QM020862, Mell-Krat Questionnaire prepared by Z. Lew-Starowicz, Female Sexual Function Index Questionnaire, A List of Health Behaviours by Z. Juczyński, Courtauld Emotional Control Scale (CECS) adapted by Z. Juczyński. The research received a positive opinion from the Bioethical Commission of The Pomeranian Medical University in Szczecin.

Results: On the basis of the conducted research and statistical analyses it was found that the extensiveness of the surgical procedure, the effectiveness of oncological treatment, age, the number of children, education, material conditions, and the occupational status of the subject women have an impact on life quality and psychosexual functioning.

Conclusions: Women who underwent mastectomy with reconstruction of the mammary gland gained higher results in comparison to women who underwent mastectomy without reconstruction as regards physical and mental functioning within life quality. The respondents who had their oncological treatment completed were featured with a lower intensity of sexual dysfunctions than women who had their treatment in progress. The participants of the research with higher educational level, high material status and stable job condition had higher indicators of health behaviours intensity than women with lower material status and lower educational level.

Keywords


quality of life; female sexual dysfunction; breast cancer; sexuality of women; psychooncology

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Tuchowska P., Worach-Kardas H., Marcinkowski J.T.: Najczęstsze nowotwory złośliwe w Polsce – główne czynniki ryzyka i możliwość optymalizacji działań profilaktycznych. Probl Hig Epidemiol. 2013, 94 (2), 166–171.

Wojtyniak B., Goryński P., Moskalewicz B.: Sytuacja zdrowotna ludności polskiej i jej uwarunkowania. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2012.

Didkowska J., Wojciechowska U., Tarkowski W., Zatoński W.: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2009. COI, Warszawa 2011.

Domagała W.: Choroby sutka. In: Patologia znaczy słowo o chorobie, tom II. Eds.: W. Domagała, J. Stachura. Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2009, 1059–1089.

Rapport International Agency Research Cancer “GLOBOCAN 2012”.

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2012 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.

Jassem J., Krzakowski M.: Rak piersi. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych – 2013 r. Wyd. CMKP, Warszawa 2013.

Jassem J., Krzakowski M.: Rak piersi. Praktyczny przewodnik dla lekarzy. Via Medica, Gdańsk 2009.

Herman K.: Chirurgiczne leczenie nowotworów w Polsce: dziś i jutro. Onkol Prak Klin. 2011, 7, 6, 311–320.

Jeziorski A.: Rak piersi. In: Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Eds.: J. Kordek, J. Jassem, A. Jeziorski, J. Kornafel, M. Krzakowski, J. Pawlęga. Via Medica, Gdańsk 2007, 202–208.

Woźniewski M.: Fizjoterapia w onkologii. PZWL, Warszawa 2012, 123–143.

Daszykowska J.: Jakość życia w perspektywie pedagogicznej. Wyd. Impuls, Kraków 2007.

Dorfmuller M., Dietzfelbinger H.: Psychoonkologia. Diagnostyka. Metody terapeutyczne. Wyd. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2011.

Jaracz K.: Jakość życia wymiar obiektywny i subiektywny. Pielęg Pol. 2002, 1 (13), 28–30.

Kowalik S.: Społeczne konteksty jakości życia. Wyd. WSG, Bydgoszcz 2007.

Szkup-Jabłońska M., Tutaj E., Jurczak A., Wieder-Huszla S., Brodowska A., Grochans E.: Wpływ warunków socjodemograficznych na jakość życia kobiet w okresie pomenopauzalnym. Perinatol Neonatol Ginekol. 2012, 5 (1), 34–38.

Schipper H.: Quality of life studies: Principles of the clinical paradigm, J. Psychosocial Oncol. 1990, 8 (23), 171–185.

Schipper H., Clinch J., Powell V.: Quality of life studies: definitions and conceptual isues. In: Quality of life and pharmacoeconomicus in clinical trials. Ed. B. Spilker. Lippincott-Raven, Philadelphia 1996, 11–24.

Wołowicka L.: Jakość życia w naukach medycznych. Wyd. UMP, Poznań 2002.

Pikor K., Ławiński K., Bar K., Fedus T.: Opieka nad pacjentem w chorobie nowotworowej. Przegl Urol. 2010, 60 (2), 2, 29–34.

de Walden, Gałuszko K.: Wybrane zagadnienia psychoonkologii i psychotanatologii. Wyd. UG, Gdańsk 1992.

Aapro M., Cull A.: Depression in breast cancer patients: the need for treatment. Ann Oncol. 1999, 10 (6), 627–636.

Bowers L., Boyle D.A.: Depression in patients with advanced cancer. Clin J Oncol Nurs. 2003, 7 (3), 281–288.

Kyranou M., Paul S.M., Dunn L.B., Puntillo K., Aouizerat B.E., Abrams G. et al.: Differences in depression, anxiety, and quality of life between women with and without breast pain prior to breast cancer surgery. Eur J Oncol Nurs. 2013, 17 (2), 190–195.

Sucala M., Schnur J., Greene P., David D., Erblich J., Montgomery G.: Cognitive-emotional equation: The relationship between irrational cognitive processes, cognitive contents and specific emotions. Evidence from a sample of breast cancer patients. J Cogn Behav Psychoter. 2013, 13, (2), 503–516.

Beisert M.: Seksualność w cyklu życia człowieka. PWN, Warszawa 2006.

Jaczewski A., Obuchowska I.: Rozwój erotyczny. Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2002.

Lew-Starowicz Z.: Seksualność Polek 1992–2005. Przegl Seksuol. 2005, 4, 19–23.

Lew-Starowicz Z., Skrzypulec V.: Podstawy seksuologii. PZWL, Warszawa 2010.

Graziottin A., Giraldi A.: Anatomy and physiology of women’s sexual function. In: Standard practice in sexual medicine. Eds.: H. Porst, J. Buvat. Blackwell Publishing, Oxford 2006, 289–305.

Rawińska M., Czyżkowska A., Lew-Starowicz Z.: Klasyfikacja, etiologia oraz prawidłowe diagnozowanie zaburzeń seksualnych u kobiet – ZSK (FSD – Female Sexual Disorders). Czynniki biologiczne, psychoseksualne oraz kontekstualne. Med Ogólna Nauki Zdr. 2012, 18 (4), 334–339.

Basson R., Brotto L.A., Laan E., Redmond G., Utian W.: Assessment and management of women’s sexual dysfunctions: problematic desire and arousal. J Sex Med. 2005, 2, 291–300.

Farrington A.: Zdrowie seksualne kobiet w wieku średnim i powyżej – zaburzenia seksualne. Przegl Seksuol. 2006, 8.

Basson R., Althof S., Davis S., Fugl-Meyer K., Goldstein I., Leiblum S. et al.: Summary of the recommendations on sexual dysfunctions in women. J Sex Med. 2004, 1 (1), 24–34.

Brotto L.A., Bitzer J., Laan E., Leiblum S., Luria M.: Women’s sexual desire and arousal disorders. J Sex Med. 2010, 7 (1 Pt 2), 586–614.

Lew-Starowicz Z.: Seksualność kobiet. Raport Vamea. RMC&KRC, Warszawa 2005.

Skrzypulec V., Drosdzol A., Nowosielski K.: Psychoseksualne aspekty życia kobiety. In: Postępy w ginekologii i położnictwie. Ed. M. Spaczyński. PTG, Poznań 2006.

Linder B.: Troska o zachowanie prawidłowej seksualności kobiet chorych na nowotwory jako istotny element rehabilitacji psychofizycznej. In: Rehabilitacja chorych na nowotwory z elementami psychoonkologii. Ed. H. Tchórzewska-Korba. Wyd. CMKP, Warszawa 2011.

Leiblum S., Rosen R.: Terapia zaburzeń seksualnych. GWP, Gdańsk 2005.

Enzlin P., De Clippeleir I.: The emerging field of “oncosexology”: recognizing the importance of addressing sexuality in oncology. Belg J Med Oncol. 2011, 5 (2), 44–49.

Fobair P.: Concerns about sexuality after breast cancer. Cancer J. 2009, 15 (1), 19–26.

Fobair P., Stewart S.L., Chang S., D’Onofrio C., Banks P.J., Bloom J.R.: Body image and sexual problems in young women with breast cancer. Psychooncology. 2006, 15 (7), 579–594.

Izdebski Z.: Obawy i trudności w życiu seksualnym. Rocznik Lubuski. 2006, 32 (2), 2006, 95–111.

Seksualność kobiet w chorobie nowotworowej. Poradnik dla kobiet i ich partnerów. Wyd. Primopro, Warszawa 2012.

Makać W., Urbanek-Krzysztofiak D.: Metody opisu statystycznego. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.

Shapiro S., Lopez A.M., Schwartz G.E., Bootzin R., Figueredo A.J., Braden C.J. et al.: Quality of life and breast cancer: relationship to psychosocial variables. J Clin Psychol. 2001, 57 (4), 501–519.

Skrzypulec V., Tobor E., Drosdzol A., Nowosielski K.: Biopsychosocial functioning of women after mastectomy. J Clin Nurs. 2009, 18 (4), 613–619.

Żołnierczyk-Zreda D., Wrześniewski K., Bugajska J., Jędryka-Góral A.: Polska wersja kwestionariusza SF-36v2 do badania jakości życia. Wyd. CIOP-PIB, Warszawa 2009.

Barnaś E., Skręt A., Skręt-Margieło J., Sobolewski M.: Jakość życia z chorobą nowotworową piersi. Prz Menopauzal. 2009, 1, 15–19.

Han J., Grothuesmann D., Neises M., Hille U., Hillemanns P.: Quality of life and satisfaction after breast cancer operation. Arch Gynecol Obstet. 2010, 282 (1), 75–82.

Goldberg P., Stolzman M., Goldberg H.M.: Psychological considerations in breast reconstruction. Ann Plast Surg. 1984, 1, 38–43.

Mor V., Malin., Allen S.: Age differences in the psychosocial problems encountered by breast cancer patients. J Natl Cancer Inst Monogr. 1994, 16, 394–405.

Bulotiene G., Ostapenko V., Veseliunas J.: Influence of social factors on the quality of life after breast cancer surgical treatment. Acta Medica Lituanica. 2005, 12 (2), 79–83.

Juczyński Z.: Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Wyd. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2001.

Pawletko M.: Styl życia kobiet w trakcie leczenia raka piersi i po jego zakończeniu. In: O potrzebie edukacji zdrowotnej kobiet. Ed. J. Bulska. W świetle badań społeczno-pedagogicznych. Wyd. UŚ, Katowice 2013.

Wybraniec-Lewicka B., Szpringer M., Czerwiak G., Michalska M., Ciura E.: Styl życia kobiet po mastektomii. Studia Medyczne. 2008, 10, 27–30.

Europejski Kodeks walki z rakiem, Wyd. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2012.

Lew-Starowicz Z., Lew-Starowicz M.: Zdrowie seksualne. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej. 2003, 3 (1), 1–5.

Hayes R.D., Bennett C., Fairley C.K., Dennerstein L.: What can prevalence studies tell us about female sexual difficulty and dysfunction? J Sex Med. 2006, 3, 589–595.

Panjari M., Bell R.J., Davis S.R.: Sexual Function after Breast Cancer. J Sex Med. 2011, 8, 294.

Safarinejad M., Shafiei N., Safarinejad S.: Quality of live and sexual functioning in young women with early-stage breast cancer one year after lumpectomy. Psychooncology. 2013, 22 (6), 1242–1248.

Laumann E.O., Nicolosi A., Glasser D.B., Paik A., Gingell C., Moreira E. et al.: Sexual problems among women and men aged 40–80 y: prevalence and correlates identified in the Global Study of Sexual Attitudes and Behaviors. Int J Impot Res. 2005, 17 (1), 39–57.

Esposito K., Ciotola M., Maiorino M.I., Giugliano F., Autorino R., De Sio M. et al.: Hyperlipidemia and sexual function in premenopausal women. J Sex Med. 2009, 6 (6), 1696–1703.

Bakewell R.T., Volker D.L.: Sexual dysfunction related to the treatment of young women with breast cancer. Clin J Oncol Nurs. 2005, 9 (6), 697–702.

Den Oudsten B., van Heck G.L., van der Steeg A.F., Roukema J.A., de Vries J.: Clinical factors are not the best predictors of quality of sexual life and sexual functioning in women with early stage breast cancer. Psychooncology. 2010, 19 (6), 646–656.

White I.: Managing the sexual consequences of cancer and its treatment. Cancer World. 2013, 57, 33–39.

Kedde H., van de Wiel H.B., Weijmar Schultz W.C., Wijsen C.: Subjective sexual well-being and sexual behavior in young women with breast cancer. Support Care Cancer. 2013, 21 (7), 1993–2005.

Chwałczyńska A., Woźniewski M., Rożek-Mróz K., Malicka I.: Jakość życia kobiet po mastektomii. Wiad Lek. 2004, 57, 5–6.

Nowicki A., Ostrowska Ż.: Akceptacja choroby przez chore po operacji raka piersi w trakcie leczenia uzupełniającego. Pol Merkuriusz Lek. 2008, 24 (143), 403–407.

Krychowska-Ćwikła A., Jarosz D.A.: Życie po mastektomii. Położ Nauka Prakt. 2009, 8, 4, 24–30.

Ganz P., Greendale P., Petersen L., Kahn B., Bower J.E.: Breast cancer in younger women: reproductive and late health effects of treatment. J Clin Oncol. 2003, 21 (22), 4184–4193.

Stępień R.: Uwarunkowania społeczno-demograficzne poziomu lęku i depresji u kobiet po radykalnym leczeniu chirurgicznym raka piersi – mastektomii. Probl Pielęg. 2007, 15 (1), 20–25.

Kosowicz M.: Psychoonkologia – Wybrane aspekty psychologiczne funkcjonowania w chorobie nowotworowej. In: Podstawy onkologii klinicznej. Ed. J. Meder. Wyd. CMKP, Warszawa 2011.

Kosowicz M.: Przegląd piśmiennictwa na temat wybranych aspektów funkcjonowania pacjentów onkologicznych w sferze emocjonalnej, poznawczej i behawioralnej. In: Rehabilitacja chorych na nowotwory z elementami psychoonkologii. Ed. H. Tchórzewska-Korba. Wyd. CMKP, Warszawa 2011.

Giardini A., Pisoni C., Giorgi I., Borelli V., Scoccia E., Majani G.: ICF, quality of life, and depression in breast cancer: perceived disability in disease-free women 6 months after mastectomy. Support Care Cancer. 2013, 21 (9), 2453–2460.

Jakima S., Lew-Starowicz M.: Dysfunkcje seksualne w depresji. Wyd. Most, Warszawa 2010.

Speer J.J., Hillenberg B., Sugrue D.P., Blacker C., Kresge C.L., Decler V.B. et al.: Study of sexual functioning determinants in breast cancer survivors. Breast J. 2005, 11 (6), 440–447.

Nowicki A., Rządkowska B.: Depresja i lęk u chorych z nowotworami złośliwymi. Współcz Onkol. 2005, 9 (9), 396–403.

Pankiewicz P., Majkowicz M., Krzykowski G.: Anxiety disorders in intimate partners and the quality of their relationship. J Affect Disord. 2012, 140 (2), 176–180.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.79

Copyright (c) 2015 Sebastian Artur Zdończyk

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/