Analysis of births and deliveries in Poland in the years 2009–2019 based on reporting data from various sources

Magda Socha, Ewa Dmoch-Gajzlerska

Abstract


There are at least 3 different sources of data on births and/or deliveries in Poland, namely the National Health Fund, the Department of Screening Tests and Metabolic Diagnostics at the Institute of Mother and Child, and Statistics Poland (formerly the Central Statistical Office). Even though they contain complementary data, it is not possible to obtain comprehensive statistics based on any of the sources alone, while combining them is not obvious. Although this is possible for the first 2 sources – and only to a limited extent (as individual data are reported according to the mother’s identifiers), the statistical data from Statistics Poland are available in aggregated form only. Moreover, even after combining the data from the National Health Fund and the Department of Screening Tests and Metabolic Diagnostics at the Institute of Mother and Child and, hence, the acquisition of more comprehensive information on mothers and their newborns, these newborns are still not uniquely identifiable as they lack personal identification numbers, e.g., the Polish national identification number (PESEL). As a result, the statistics prepared for this paper are based on the estimated number of delivered newborns. Also, the data are not without certain flaws and errors because they are reported ambiguously, while labour and delivery data are not available for every single birth.

Keywords


statistics; births; labour and delivery; perinatal reporting

Full Text:

PDF

References


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organi-zacyjnego opieki okołoporodowej. Dz.U. z 2018 r., poz. 1756.

Instytut Matki i Dziecka. Choroby i wady wykrywane w badaniach przesiewowych nowo-rodków. http://przesiew.imid.med.pl/choroby.html (7.02.2021).

Ołtarzewski M. Badania przesiewowe noworodków w Polsce, 2018 rok. Post Neonatol 2018;24(2):111-22.

Roczniki Demograficzne GUS 2007–2020. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny; 2020.

Ruch naturalny. Bilanse ludności. Zeszyt metodologiczny. Warszawa: Główny Urząd Sta-tystyczny; 2018.

Rutkowska M. Noworodek urodzony na granicy możliwości przeżycia. Część pierwsza: dylematy etyczne, rekomendacje światowe. Med Wieku Rozw 2011;3(2):349-55.

Wolski H, Seremak-Mrozikiewicz A, Woyciechowska A, Drews K. Odroczony poród w ciąży trojaczej – opis przypadku. Ginekol Pol 2014;85:466-71.

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoś urodzenie dziecka. https://obywatel. gov.pl/dzieci/dziecko-zglos-urodzenie-dziecka (7.02.2021).

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Cięcie cesarskie. Ginekol Pol 2008;79:378-84.

WHO recommendations non-clinical interventions to reduce unnecessary caesarean sections. Geneva: World Health Organization; 2018. p. 13.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.775

Copyright (c) 2022 Piotr Ścibior, Magda Socha, Ewa Dmoch-Gajzlerska

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/