Analysis of health behaviour of seniors – students of the University of the Third Age in Police in Poland

Radosław Samborski, Iwona Radlińska, Ewa Kemicer-Chmielewska, Katarzyna Barczak, Marcin Kolwitz, Mateusz Granat

Abstract


Introduction: Due to the aging population in Europe, where the number of old people exceeds the number of young people, much attention is paid to the issue of the elderly. The studies conducted so far in Poland show that the health behaviour of seniors is inadequate, which may result in a low quality of life. The aim of this paper was to determine the health behaviour of students at the University of the Third Age (UTA).
Materials and methods: Surveys were conducted among the 83rd group of the UTA in Police (Poland). Based on the surveys, the frequency of participation in classes, the form of classes, sex and education were scrutinized in order to examine the background of the respondents and their declared health behaviours.
Results: Assessing the level of health behaviours in the students showed that respondents mostly presented a high rate of healthy behaviour (63.86%). Gender is significantly correlated with the overall participation in health-related behaviours. The respondents are also found to underestimate the role of physical activity in shaping positive health behaviours.
Conclusions: The obtained research results indicate the usefulness of the activities of the UTA in the field of promoting appropriate health behaviours among older people, particularly in those who have a lower level of education. The educational offering at the UTA should be expanded to include knowledge about health behaviours, especially in the field of physical activity.


Keywords


health behaviours; older people; University of the Third Age; U3A

Full Text:

PDF

References


Trafiałek E. Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej. Kielce: Wydawnictwo Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska; 2006. p. 63.

Braun-Gałkowska M. Nowe role społeczne ludzi starszych. In: Steuden S, Marczuk M, editors. Starzenie się a satysfakcja z życia. Lublin: Wydawnictwo KUL; 2006. p. 183-95.

Nowicka A. Starość jako faza życia człowieka. In: Nowicka A, editor. Wybrane problemy osób starszych. Kraków: Impuls; 2006. p. 20-2.

Kotarska K, Drohomirecka A, Wilk K. Ocena aktywności fizycznej i stylu życia osób po 50. roku życia. Handel Wewnętrzny 2016;6(365):465-85.

Mossakowska M, Więcek A, Błędowski P, editors. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne; 2012.

Rowiński R, Dąbrowski A. Aktywność fizyczna Polaków w wieku podeszłym. In: Mossakowska M, Więcek A, Błędowski P, editors. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne; 2012. p. 531-48.

Bień B. Proces starzenia się człowieka. In: Grodzicki T, Kocemba J, Skalska A, editors. Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Gdańsk: Via Medica; 2016. p. 49-55.

Jurek Ł. Wykluczenie społeczne osób starszych – analiza problemu z perspektywy kształcenia ustawicznego. In: Gulanowski J, editor. Uniwersytety Trzeciego Wieku – przeciw wykluczeniu, dla społeczeństwa wiedzy. Wrocław: Agencja Wydawnicza Argi; 2012. p. 112.

Jurkiewicz M, Mianowana V, Wysokiński A. Aktywność fizyczna jako zachowanie zdrowotne zmniejszające ryzyko wystąpienia ponownego incydentu wieńcowego u pacjentów po zawale mięśnia sercowego. Pol Prz Kardiol 2011;13(1):24-30.

Kotarska K, Drohomirecka A. Styl życia nauczycieli wychowania fizycznego. Handel Wewnętrzny 2013;5(1):21-53.

Palacz J. Zachowania zdrowotne studentów w świetle wybranych uwarunkowań. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2014;20(3):301-6.

Elinson J. Socjomedyczne wskaźniki zdrowia. In: Sokołowska M, editor. Socjologia a zdrowie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe; 1976. p. 371-93.

Tobiasz-Adamczyk B. Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2000. p. 61-2.

Zych A. Leksykon gerontologii. Kraków: Impuls; 2007. p. 165-8.

Hill RD. Positive aging. A guide for mental health professionals and consumers. New York: Norton & Company; 2005. p. 21-37.

Juczyński Z. NPPPZ – Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych; 2009.

Kozieł D, Kaczmarczyk M, Naszydłowska E, Gałuszka R. Wpływ kształcenia w Uniwersytecie Trzeciego Wieku na zachowania zdrowotne ludzi starszych. Stud Med 2008;12:23-8.

Smoleń E, Gazdowicz L, Żyłka-Reut A. Zachowania zdrowotne osób starszych. Pielęg XXI w. 2011;3(36):5-9.

Dębska G, Korbel-Pawlas M, Zięba M, Ławska W, Luberda A. Jakość życia a zachowania zdrowotne w grupie uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku – badania wstępne. Zdr Publ 2012;122:48-54.

Grzanka-Tykwińska A, Chudzińska M, Podhorecka M, Kędziora-Kornatowska K. Udział w zajęciach Uniwersytetów Trzeciego Wieku a aktywny styl życia osób starszych. Gerontol Pol 2015;23(3):47-50.

Sygit-Kowalkowska E. Zachowania zdrowotne osób w okresie późnej dorosłości – socjodemograficzne korelaty i różnice między środowiskami społecznymi. Ann Acad Med Stetin 2013;59(1):103-13.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.770

Copyright (c) 2021 Radosław Samborski, Iwona Radlińska, Ewa Kemicer-Chmielewska, Katarzyna Barczak, Marcin Kolwitz, Mateusz Granat

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/