EVALUATION OF THE DIETARY HABITS OF POLISH MEDICAL STUDENTS IN THEIR FI RST YEAR OF STUDIES

Aleksandra Gawlikowska-Sroka, Edyta Dzięciołowska-Baran, Jacek Szczurowski

Abstract


Introduction: One of the most important factors involved in normal growth, maturation, physical activity and mental state is nutrition. Correct patterns formed in youth are necessary to maintain a healthy lifestyle. The aim of the study was the evaluation of the dietary habits of medical students.

Material and methods: The material consisted of data collected from an anonymous survey distributed among first year students of the Faculty of Medicine and Dentistry (66 men and 177 women). The study used a questionnaire of our own design, consisting of open and multi-choice questions concerning the anthropometric data of subjects and nutritional habits. The questionnaire was developed based on the HBSC international standard questionnaire survey on health behaviour in adolescents. Data were analyzed statistically.

Results: The prevalence of obesity was generally not observed in the group of examined students. In most cases body mass index was in the range 18.5–24.99%. Obesity was observed only in men. There were no significant differences between the groups of men and women in terms of the frequency of regular meals during the week. Only about 50% of the study population declared regular consumption of the three main meals. Significantly more women than men used slimming diets, and significantly more men took action to control weight. Analysis of the results showed abnormal patterns in the structure of meals.

Conclusions: It is extremely important to educate future doctors in healthy lifestyle, including correct nutrition, through educational programmes during studies.

Keywords


nutrition; body mass index; lifestyle

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Chrzanowska M., Kozieł S., Ulijaszek S.J.: Changes In BMI and the prevalence of overweight and obesity in children and adolescents in Cracow, Poland, 1971–2000. Econ Hum Biol. 2007, 5 (3), 320–378.

Woynarowska B., Małkowska-Szkutnik A., Mazur J., Kowalewska A., Komosińska K.: School meals and policy on promoting healthy eating in schools in Poland. Med Wieku Rozwoj. 2011, 15 (3), 232–239.

Mazur J., Dzielska A., Małkowska-Szkutnik A.: Psychological determinants of selected eating behaviours in adolescents. Med Wieku Rozwoj. 2011, 15 (3), 240–249.

Morinaka T., Wozniewicz M., Jeszka J., Bajerska J., Nowaczyk P., Sone Y.: Westernization of dietary patterns among young Japanese and Polish females – a comparison study. Ann Agric Environ Med. 2013, 20 (1), 122–130.

Poręba R., Gać P., Zawadzki M., Poręba M., Derkacz A., Pawlas K. et al.: Styl życia i czynniki ryzyka chorób układu krążenia wśród studentów uczelni Wrocławia. Pol Arch Med Wew. 2008, 118, 1–9.

Stefańska E., Ostrowska L., Radziejewska I., Kardasz M.: Sposób żywienia studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w zależności od miejsca zamieszkania w trakcie studiów. Probl Hig Epidemiol. 2010, 91, 585–590.

Currie C., Gabhainn N.C., Godeau E.: International HBSC Network Coordinating Committee. Health behaviour in school-aged children: WHO Collaborative Cross-National (HBSC) study: origins, concept, history and development 1982–2008. Int J Pub Health. 2009, 54, 131–139.

Hubner E.S.: Initial development of the Student’s Life Satisfaction Scale. Sch Psychol Int. 1991, 12, 231–240.

Goldberg D.: Kwestionariusz ogólnego stanu zdrowia GHQ-12 – załącznik 2. In: Ocena zdrowia psychicznego na podstawie badań kwestionariuszami Dawida Goldberga. Ed. B. Dudek. Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, Łódź, 2001.

Łaszek M., Nowacka E., Gawron-Skarbek A., Szatko F.: Negatywne wzorce zachowań zdrowotnych studentów. Część II. Aktywność ruchowa i nawyki żywieniowe. Probl Hig Epidemiol. 2011, 92, 461–465.

Htay S.S., Oo M., Yoshida Y., Harun-Or 11.-Rashid M., Sakamato J.: Risk behaviours and associated factors among medical students and community youths in Myanmar. Nagoya J Med Sci. 2010, 72 (1-2), 71–81.

Mazur J., Woynarowska B., Kołoło H.: Zdrowie subiektywne, styl życia i środowisko psychospołeczne młodzieży szkolnej w Polsce. Raport techniczny z badań HBSC 2006. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2007.

Miller P.M., Heideman P.W., Ravenel M.C., Spangler J.G., Mauldin M.P., Hill E.G. et al.: Preliminary development and evaluation of online tobacco and alcohol modules for dental students. J Dent Educ. 2011, 75 (6), 791–796.

Gawlikowska-Sroka A., Dzięciołowska-Baran E., Szczurowski J., Teul I., Poziomkowska-Gęsicka I., Kamieńska E.: Cigarette smoking among students and the influence of legal regulations on passive smoking. Adv Exp Med Biol. 2013, 755, 189–194.

Gawlikowska-Sroka A., Dzięciołowska E., Szczurowski J., Kamieńska E., Czerwiński F.: Tobacco abuse and physical activity among medical students. Eur J Med Res. 2009, 14, 86–89.

Ostrowska L., Czapska D., Karczewski J.: Ocena nadwagi i otyłości oraz nawyków żywieniowych studentów Akademii Medycznej w Białymstoku. Brom Chem Toks. 2000, 33, (2), 125–131.

Łaszek M., Nowacka E., Szatko F.: Negatywne wzorce zachowań zdrowotnych studentów. Część I. Konsumpcja alkoholu i stosowanie substancji psychoaktywnych. Probl Hig Epidemiol. 2011, 92, 114–119.

Wójtowicz-Chomicz K., Kowal M., Wójtowicz M., Borzęcki A.: Próba oceny zachowań anty-zdrowotnych studentów Akademii Medycznej w Lublinie. Probl Hig Epidemiol. 2007, 88, 108–111.

Arnett M.R., Baba N.Z.: Improving tobacco dependence education among the Loma Linda University School of Dentistry faculty. J Dent Educ. 2011, 75 (6), 832–888.

Giannakopoulos G., Panagiotakos D., Mihas C., Tountas Y.: Adolescent smoking and health-related behaviours: interrelations in a Greek school-based sample. Child Care Health Dev. 2009, 35 (2), 164–170.

Al-Muammar M.N., El-Shafie M., Feroze S.: Association between dietary habits and body mass index of adolescent females in intermediate schools in Riyadh, Saudi Arabia. East Mediterr Health J. 2014, 20 (1), 39–45.

Nisar R., Qadri M.H., Fatima K., Perveen S.: Dietary habits and life style among students of private medical University Karachi. J Pak Med Assoc. 2008, 58 (12), 687–690.

Medrela-Kuder E.: Ocena stylu życia studentów fizjoterapii i edukacji techniczno-informatycznej na podstawie żywienia i aktywności fizycznej. Rocz Panstw Zakl Hig. 2011, 62, 315–318.

Likus W., Milka D., Bajor G., Jachacz-Łopata M., Dorzak B.: Dietary habits and physical activity in students from Medical University of Silesia in Poland. Rocz Panstw Zakl Hig. 2013, 64, 317–324.

Miller P.M., Heideman P.W., Ravenel M.C., Spangler J.G., Mauldin M.P., Hill E.G. et al.: Preliminary development and evaluation of online tobacco and alcohol modules for dental students. J Dent Educ. 2011, 75, 791–796.

Patelarou E., Vardavas C.I., Ntzilepi P., Warren C.W., Barbouni A., Kreemastinou J. et al.: Nursing education and beliefs towards tobacco cessation and control: a cross-sectional national survey (GHPSS) among nursing students in Greece. Tob Induc Dis. 2011, 9 (4).

Anis N.A., Lee R.E., Ellerbeck E.F., Nazir N., Greiner K.A., Ahluwalia J.S.: Direct observation of physician counseling on dietary habits and exercise: patients, physician, and office correlates. Prev Med. 2004, 38 (2), 198–202.

Conroy M.B., Delichatsios H.K., Hafler J.P., Rigotti N.A.: Impact of a preventive medicine and nutrition curriculum for medical students. Am J Prev Med. 2004, 27 (1), 77–80.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.77

Copyright (c) 2015 Aleksandra Gawlikowska-Sroka, Edyta Dzięciołowska-Baran, Jacek Szczurowski

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/