Emotional stress as a risk factor of voice disorders in professional singers

Marcin Wojciech Scech

Abstract


Introduction: Opera singers are professionals whose voices are extremely heavily burdened, not only due to repertoire, but also due to the hourly workload of the voice and its unique use resulting from the specificity of the profession. Singers are required to fill very large concert halls with their singing and must deal with immediate feedback from the audience which is associated with a lot of stress. Stage fright, as a type of stress, is a phenomenon that takes place over a period of time and has a triple dimension: pre-concert stage fright during which the musician prepares for a performance, concert stage fright which involves a sense of a lack of control over the performance, and post-concert stage fright, i.e. retrospection of the work and the assessment of whether the quality of the performance met the expectations set by oneself and by others. Although certain personality traits are crucial for coping with stressful situations, they are not taken into account during the recruitment process for vocal studies or applications to work in the opera. Voice disorders may cause problems and have negative economic consequences for professional singers.

The aim of this study was to determine the incidence of voice disorders among people working in professional opera theaters as singers with regard to their temperament and personality traits, and the influence of such disorders on the levels of stress in this professional group.

Materials and methods: The study involved 225 singers, employed in 6 randomly chosen opera theaters in Poland: the Grand Theater of the National Opera in Warsaw, the Grand Theater in Poznań, Opera Nova in Bydgoszcz, the Grand Theater in Łódź, Wrocław, and the Castle Opera in Szczecin. The research instruments were: the Voice Handicap Index (VHI), the Neuroticism Ekstraversion Openness–Five Factor Inventory (NEO-FFI), the Formal Characteristics of Behavior–Temperament Inventory (FCB-TI), and the author’s questionnaire.

Results: Voice disorders were found in 57.3% of respondents (n = 129; p ≤ 0.001). Significant relationships were observed between voice disorders and noise in the workplace (60.4%; p = 0.023). As well as this, the risk of infection in the workplace was an important contributor to voice disorders indicated by 93% of the whole study group and 96.9% of participants with voice disorders (n = 129; p = 0.008). Singers with voice disorders suffered from chronic sinusitis [X2(1) = 5.407; p < 0.05] and bronchial asthma [X2(1) = 4.565; p < 0.05] significantly more often. Respondents with voice disorders were characterized by higher neuroticism i.e., the personality trait which increases susceptibility to stress (n = 129; p = 0.012).

Conclusions: 1. It seems reasonable to create interdisciplinary teams monitoring the process of a professional singers’ education. 2. Neuroticism increased the susceptibility of professional singers to stress, and thus predisposed them to voice disorders. 3. An increased risk of infection as well as noise in the workplace are significant external factors contributing to voice disorders in professional singers. 4. Higher emotional reactivity and perseverance may predispose to an increased incidence of voice disorders among singers. As such, there is a need for a psychologist in an interdisciplinary team dealing with these professionals, both during their education and work. 5. The coexistence of somatic diseases, associated with higher neuroticism translates into increased susceptibility to stress, and thus, a higher incidence of voice disorders.


Keywords


voice disorders; emotional stress; employment; professional singers; classical singing

Full Text:

PDF

References


Phyland DJ, Thibeault S, Benninger M, Vallance N, Greenwood KM, Smith JA. Perspectives on the Impact on Vocal Function of Heavy Vocal Load Among Working Professional Music Theater Performers. J Voice 2013;27(3):390.e31-9.

Kępińska-Welbel J. Trema u muzyków. The International Seminar of Reseachers and Lecturers in the Psychology of Music. Warszawa: Wydawnictwo AMF; 1990. p. 469-74.

Ratajczak J, Grzywacz K, Wojdas A, Rapiejko P, Jurkiewicz D. Rola czynników psychologicznych w patogenezie zaburzeń głosu spowodowanych guzkami głosowymi. Otolaryng Pol 2008;62(6):758-63.

Husein O, Husein T, Gardner R, Chiang T, Larson DG, Obert K, et al. Formal psychological testing in patients with paradoxical vocal fold dysfunction. Laryngoscope 2008;118(4):740-7.

Roy N, Bless D, Heisey D. Personality and voice disorders: a multitrait-multidisorder analysis. J Voice 2000;14(4):521-48.

Zawadzki B, Strelau J, Szczepaniak P, Śliwińska M. Polska adaptacja podręcznika do Inwentarza osobowości NEO-FFI Costy i McRae. Warszawa: PTP; 1998.

Roy N, McGrory J, Tasko S, Bless DM, Heisey D, Ford CN. Psychological correlates of functional dysphonia: an investigation using Minnesota Multiphasic Personality Inventory. J Voice 1997;11(4):443-51.

McHugh-Munier C, Scherer K, Lehmann W, Scherer U. Coping strategies, personality and voice quality in patients with vocal fold nodules and polyps. J Voice 1997;11(4):452-61.

Latham K, Messing B, Bidlack M, Merritt S, Zhou X, Akst LM. Vocal health education and medical resources for graduate-level vocal performance students. J Voice 2017;31(2):251.e1-7.

Sielska-Badurek E, Kazanecka E, Osuch-Wójcikiewicz E, Domeradzka-Kołodziej A. Rola foniatry w multidyscyplinarnej opiece nad wokalistami. Otorynolaryngol 2012;11(3):87-94.

Sinkiewicz A, Niebudek-Bogusz E, Szkiełkowska A, Wiskirska-Woźnica B, Śliwińska-Kowalska M. Propozycja optymalizacji systemu profilaktyki i leczenia zawodowych chorób narządu głosu. Otolaryngol 2018;17(1):15-9.

Morawska J, Niebudek-Bogusz E. Risk factors and prevalence of voice disorders in different occupational groups – a review of literature. Otorynolaryngol 2017;16(3):94-102.

Jałowska M, Wośkowiak G, Wiskirska-Woźnica B. Ocena wyników programu profilaktycznego “Chroń swój głos” przeprowadzonego przez Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu. Med Pr 2017;68(5):593-603.

Ropero Rendón MDM, Ermakova T, Freyman ML, Ruschin A, Nawka T, Caffier PP. Efficacy of Phonosurgery, Logopedic Voice Treatment and Vocal Pedagogy in Common Voice Problems of Singers. Adv Ther 2018;35(7):1069-86.

Zawadzki B, Strelau J, Szczepaniak P, Śliwińska M. Inwentarz osobowości NEO-FFI Costy i McRae (adaptacja polska). Warszawa: Pracowania Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; 1998.

Zawadzki B, Strelau J. Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT). Warszawa: Instytut Transportu Samochodowego; 1994.

Śliwińska-Kowalska M, Fiszer M, Niebudek-Bogusz E, Ziatkowska E, Kotyło P, Domańska M. Ocena skuteczności terapii głosowej w leczeniu zaburzeń głosu u nauczycieli. Med Pr 2003;54(4):319-25.

Gębska M, Wojciechowska A, Żyżniewska-Banaszak E. Zasady i metody rehabilitacji chorych z zawodowymi zaburzeniami głosu. Ann Acad Med Stetin 2011;57(2):78-84.

Williams NR. Ocupational groups at risk of voice disorders: a review of the literature. Occup Med 2003;53(7):456-60.

Dsouza JM, Kumaraswamy S. VHI vs. VRQOL in Trained and Untrained Choir Singers. Language in India 2015;15(5):140-9.

Pestana P, Vaz-Freitas S, Manso MC. Prevalence of Voice Disorders in Singers: Systematic Review and Meta Analysis. J Voice 2017;31(6):722-7.

Waszkowska M, Merecz D, Drabek M. Programy prewencji stresu zawodowego – strategie, techniki, ocena skuteczności. Część I. Narodowe i międzynarodowe działania na rzecz przeciwdziałania stresowi w miejscu pracy. Med Pr 2009;60(6):523-9.

Cooper CL, Liukkonen P, Cartwright S. Stress prevention in the workplace. Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions; 1996.

Cielecka A, Sielska-Badurek E, Niemczyk K. Poczucie stresu i niepełnosprawności głosu u pacjentów z dysfonią. Otorynolaryngol 2017;16(1):26-32.

Szrajda J, Tudorowska M, Kujawski S, Weber-Rajek M, Sygit-Kowalkowska E, Kobos Z, et al. The big five personality and temperament traits and its correletions with styles of coping with stress in the fire brigade officers. Journal of Education Culture and Society 2017;8(2):163-73.

Ratajczak J, Rapiejko P, Wojdas A, Jurkiewicz D. Wpływ upośledzonej drożności nosa na jakość tworzonego głosu. Otolaryng Pol 2009;63(7):58-63.

Obrębowski A, Pruszewicz A, Sułkowski W, Wojnowski W, Sinkiewicz A. Propozycje racjonalnego postepowania w orzekaniu o chorobie zawodowej narzadu głosu. Med Pr 2001;52(1):35-44.

Goy H, Fernandes DN, Pichora-Fuller MK, van Lieshout P. Normative voice data for younger and older adults. J Voice 2013;27(5):545-55.

Kim KH, Kim RB, Hwang DU, Won SJ, Woo SH. Prevalence of and sociodemographic factors related to voice disorders in Korea. J Voice 2016;30(2):246.e1-7.

Martins RH, do Amaral HA, Tavares EL, Martins MG, Gonçavales TM, Dias NH. Voice disorders: etiology and diagnosis. J Voice 2016;30(6):761.e1-9.

Pawlas K. Hałas jako czynnik zanieczyszczający środowisko – aspekty medyczne. Med Środow 2015;18(4):49-56.

Morcinek-Słota A. Stres zawodowy wśród pracowników górnictwa – propozycja badań ankietowych w kopalniach węgla kamiennego. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji 2017;6(2):205-13.

Markowska R, Szkiełkowska A, Ratyńska J. Choroby współistniejące z zaburzeniami głosu u osób zawodowo posługujących się głosem. Otolaryngol 2006;5(1):31-5.

Śliwińska-Kowalska M, Niebudek-Bogusz E, editors. Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu. Poradnik dla nauczycieli. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera; 2009. http://www.fuw.edu.pl/~radek/emisjaglosu.pdf (6.10.2017).

Kwok M, Eslick G. The impact of vocal and laryngeal pathologies among professional singers – a meta-analisys. J Voice 2019;33(1):58-65.

Guss J, Sadoughi B, Benson B, Sulica L. Dysphonia in performers: toward a clinical definition of laryngology of the performing voice. J Voice 2014;28(3):349-55.

Stothert W. Music performance anxiety in choral singers. Canadian Music Educator 2012;54(1):21-3.

Kokotsaki D, Davidson J. Investigating musical performance anxiety among music college singing students: a quantitative analysis. Music Educ Res 2003;5(1):45-59.

Lehrer P, Goldman N, Strommen E. A principal components assessment of performance anxiety among musicians. Med Problems Performing Artists 1990;5(1):12-8.

Sternbach D. Musicians: a neglected working population in crisis. In: Sauter S, Murphy L, editors. Organizational risk factors for job stress. Washington: American Psychological Association; 1995. p. 283-302.

Palamar S. Metody przygotowania wokalisty do występu na estradzie. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; 2011. p. 173-7.

Kaleńska J. Zjawisko tremy – od badań do praktyki. In: Limont W, Didkowska B, editors. Edukacja artystyczna a metafora. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; 2008. p. 193-201.

Achey M, He M, Akst L. Vocal hygiene habits and vocal handicap among conservatory students of classical singing. J Voice 2016;30(2):192-7.

Sieradzki A, Małyszczak K, Pacan P, Kiejna A. Personality traits in relation to anxiety and depressive symptoms in people who have undergone short-term psychodynamic psychoterapy in daycare conditions. Post Psychiatr Neurol 2015;24(3):119-27.

Żuchowicz P, Bliźniewska K, Talarowska M, Gałecki P. Zaburzenia osobowości w depresji. Neuropsychiatr Neuropsychol 2018;13(1):25-30.

Eysenck H, Eysenck S. EPQ-R – Kwestionariusz Osobowości Eysnecka EPQ-R. Podręcznik. Warszawa: Zespół Pracowni Testów Psychologicznych; 2011.

Orlak K, Tylka J. Tempreamentalny czynnik ryzyka zaburzeń stanu zdrowia pracowników sądownictwa. Med Pr 2017;68(3):375-90.

Sarzyńska-Mazurek E, Wosik-Kawala D. Postrzeganie pracy przez pracowników wykonujących zawody trudne i niebezpieczne a radzenie sobie przez nich ze stresem. Ann UMCS Sect J 2016;29(4):103-14.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.753

Copyright (c) 2021 Marcin Wojciech Scech

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/