The role of mirror neurons in cognitive and social functioning

Marta Fabiańska, Mateusz Bosiacki, Donata Kinga Simińska

Abstract


Mirror neurons were accidentally discovered in the research on the activity of nerve cells conducted in Parma by a team of Italian scientists. They observed that some brain cells were activated when the animal performed a given activity but also when it only observed a similar activity performed by someone else. The following discovery of mirror neurons in the human brain initiated a wave of experimental research which confirmed that mirror nerve cells are indeed responsible for understanding other people's mental states and that this process is much more complicated and much more important from an evolutionary point of view than it might seem.  The activity of the mirror neurons is noticeable in everyday life, during all interactions with people and other living beings, exhibited by mirroring – the reflection of emotional and epistemic mental states of others based on their behavior. We present the activities of mirror neurons and the theoretical framework of research. Finally, we discuss the results of neurological studies which made it possible to locate and define in detail the role of the mirror neuron system in the human brain.

Keywords


mirror neurons; mind theory; autism; empathy

Full Text:

PDF

References


Brożek B, Hohol M. Umysł matematyczny. Kraków: Copernicus Center Press; 2015. p. 295-303.

Sosnowska B. Czy neurony lustrzane stanowią współczuciowy podkład ludzkiej moralności. In: Kojder I, red. Neurokognitywistyka w patologii i zdrowiu 2009-2011. Szczecin: Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie; 2011. p. 21-32.

Bauer J. Empatia. Co potrafią lustrzane neurony? Warszawa: PWN; 2008.

Cattaneo L, Rizzolatti G. The mirror neuron system. Arch Neurol 2009;66(5):557-60.

Goban-Klas T, Sienkiewicz P. Społeczeństwo informacyjne. In: Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania. Kraków: Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji; 1999. p. 42-95.

Osika G. Komunikacja niewerbalna. Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej: Organizacja i Zarządzanie 2008;43:147-67.

Tomasello M. Kulturowe źródła ludzkiego poznawania – oceny, opinie, ceny. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy; 2002.

Baron-Cohen S. Rozwój zdolności czytania innych umysłów: cztery etapy. In: Klawiter A, editor. Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne: ewolucja i złożone struktury poznawcze. Warszawa: PWN; 2009. p. 145-71.

Sanecka E. Manipulacja w reklamie telewizyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży. Kultura-Media-Teologia 2013;13(2):19-36.

Czerniawska M. Empatia a system wartości. Prz Psychol 2002;45(1):7-18.

Baron-Cohen S. Theory of mind and autism: A review. Int Rev Res Ment Retard 2000;23:169-84.

Whiten A. Evolving a theory of mind: the nature of non-verbal mentalism in other primates. In: Baron-Cohen S, editor. Understanding other minds: perspectives from autism. Oxford: Oxford University Press; 1993.

Ramachandran VS. Neuronauka o podstawach człowieczeństwa. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; 2012.

Fritch Ch. Od mózgu do umysłu. Jak powstaje nasz wewnętrzny świat. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; 2011.

Tomasello M. Dlaczego współpracujemy. Kraków: CCPress; 2009.

Rizzolatti G. The mirror neuron system and imitation. In: Hurley S, Chater N,

editors. Perspectives on imitation: mechanisms of imitation and imitation in animals. Cambridge: The MIT Press; 2005. p. 55-76.

Iacobini M. Understanding others: imitation, language, empathy. In: Hurley S,

Chater N, editors. Perspectives on imitation: from cognitive neuroscience to social science. Cambridge: MIT Press; 2005. p. 77-99.

Wasilewski TP. Integracja sensoryczna i jej znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju mowy dziecka. Pediatr Med Rodz 2018;14(1):20-32.

Gazzola V, Keysers C. The observation and execution of actions share motor and somatosensory voxels in all tested subjects: single-subject analyses of unsmoothed fMRI data. Cereb Cortex 2009;19(6):1239-55.

Fogassi L, Ferrari PF, Gesierich B, Rozzi S, Chersi F, Rizzolatti G. Parietal lobe: From action organization to intention understanding. Science 2005;308(5722):662-7.

Oberman LM, Ramachandran VS. The simulating social mind: The role of the mirror neuron system and simulation in the social and communicative deficits of autism spectrum disorders. Psychol Bull 2007;133(2):310-27.

Hohol M, Urbańczyk P. Some Remarks on Embodied-Embedded Social Cognition. In: Emotional Brain Revisited. Kraków: Copernicus Center Press; 2014.

Decety J, Jackson PL. The functional architecture of human empathy. Vol. 3, Behavioral and cognitive neuroscience reviews. Behav Cogn Neurosci Rev 2004;3(2):71-100.

Chlewiński Z. Umysł: Dynamiczna organizacja pojęć. Analiza psychologiczna. Warszawa: PWN; 1999.

Leslie AM. ToMM, ToBy, and Agency: Core architecture and domain specificity. In: Hirschfeld LA, Gelman SA, editors. Mapping the mind. Domain specificity in cognition and culture. Cambridge: University Press; 1994.

Mandler JM. How to build a baby: II. Conceptual primitives. Psychol Rev 1992;99(4):587-604.

Heider F, Simmel M. An experimental study of apparent behavior. Am

J Psychol 1944;57(2):243-59.

Maurer D, Barrera M. Infants’ perception of natural and distorted arrangements of a schematic face. Child Dev 1981;52(1):196-202.

Stern DN. The interpersonal world of the infant: a view from psychoanalysis and developmental psychology. New York: Basic Books; 1985.

Siegman AW, Feldstein S. Multichannel integration of nonverbal behavior. New York: Psychology Press; 2014.

Lempers JD, Flavell ER, Flavell JH. The development in very young children of tacit knowledge concerning visual perception. Genet Psychol Monogr 1977;95(1):3-53.

Phillips W, Baron-Cohen S, Rutter M. The role of eye contact in goal detection: evidence from normal infants and children with autism or mental handicap. Dev Psychopathol 1992;4(3):375-83.

Leslie AM, Thaiss L. Domain specificity in conceptual development: neuropsychological evidence from autism. Cognition 1992;43(3):225-51.

Leslie AM. Pretense and representation: the origins of “Theory of Mind”. Psychol Rev 1987;94(4):412-26.

Pratt C, Bryant P. Young children understand that looking leads to knowing (so long as they are looking into a single barrel). Child Dev 1990;61(4):973-82.

Wellman HM. The child’s theory of mind. London: The MIT Press; 1990.

Sodian B, Frith U. Deception and sabotage in autistic, retarded, and normal children. J Child Psychol Psychiatry 1992;33(3):591-605.

Watkins K. Developmental disorders of speech and language. Prog Brain Res 2011;189:225-38.

Rostowski J, Rostowska T. Rola systemu lustrzanych neuronów w rozwoju języka i komunikacji interpersonalnej. Psychol Rozw 2014;19(2):49-65.

Filimon F, Nelson JD, Hagler DJ, Sereno MI. Human cortical representations for reaching: mirror neurons for execution, observation, and imagery. Neuroimage 2007;37(4):1315-28.

Iacoboni M, Mazziotta JC. Mirror neuron system: basic findings and clinical applications. Ann Neurol 2007;62(3):213-8.

Rizzolatti G, Craighero L. The mirror-neuron system. Annu Rev Neurosci 2004;27(1):169-92.

Keysers C, Gazzola V. Unifying social cognition. In: Pineda J, editor. Mirror neuron systems. The role of mirroring processes in social cognition. New York: Humana Press; 2009. p. 3-37.

Le Bel RM, Pineda JA, Sharma A. Motor-auditory-visual integration: the role of the human mirror neuron system in communication and communication disorders. J Commun Disord 2009;42(4):299-304.

Burke SN, Barnes CA. Neural plasticity in the ageing brain. Nat Rev Neurosci 2006;7(1):30-40.

Wołkowski P. Biologiczne aspekty teorii zdolności językowej Chomsky’ego.

Diametros 2010;23:145-61.

Rizzolatti G. The mirror neuron system and its function in humans. Anat Embryol (Berl) 2005;210(5-6):419-21.

Kalat JW. Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa: PWN; 2006.

Wan CY, Demaine K, Zipse L, Norton A, Schlaug G. From music making to speaking: engaging the mirror neuron system in autism. Brain Res Bull 2010;82(3-4):161-8.

Głowacka K. Hipoteza rozbitego lustra a trudności rozwijania teorii umysłu u osób ze spektrum autyzmu – przegląd literatury i aktualny stan badań. Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja 2019;22(86):41-56.

Chorab G. Neurolingwistycznie programowana edukacja. General Professional Educ 2016;2:3-9.

Mudrecka I. Proces resocjalizacji w perspektywie dorobku neuronauk. Polish J Soc Rehabil 2015;10:15-25.

Hickok G. Mit neuronów lustrzanych. Kraków: Copernicus Center Press; 2016.
DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.726

Copyright (c) 2021 Donata Kinga Simińska

License URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/